Artros

Artros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ömma och stela leder som beror på att ledbrosket bryts ner fortare än kroppen kan skapa nytt. Brosket blir därför allt tunnare och kan, i värsta fall, försvinna helt. Besvären drabbar oftast knän, höfter och händer.

Vanliga symptom
Risken att utveckla artros ökar ju äldre vi blir eftersom vårt brosk blir skörare med åren. Det är dock ingenting man får över en natt, utan smärtan smyger sig på efter hand. Vissa får ont i skov och har mindre ont i perioder. En del upplever värk när de vilar, men för det mesta kommer detta sent i förloppet.

Förutom smärta är vanliga symptom:

  • Stelhet i den sjuka leden
  • Minskad rörlighet
  • Muskelsvaghet
  • Trötthet

I början brukar smärtan komma i samband med rörelse och belastning men allteftersom man blir sämre kan smärtan kännas även under vila.

Behandling av artros
Det finns ingen behandling som botar artros men det går att lindra symptomen på olika sätt– i första hand genom fysisk aktivitet och att man bevarar rörligheten. Man ska inte oroa sig över smärtan, leden mår bäst av att röra på sig. På många håll i landet finns speciella artros-skolor där drabbade kan få instruktioner om hur de ska träna men också råd om livsstil och förändringar. Sjukgymnaster kan också hjälpa till liksom dietister om man behöver gå ner i vikt.

Det finns också olika typer av hjälpmedel som gör att det blir enklare att hantera vardagen för den som är drabbad. I en del fall krävs behandling med läkemedel eller att den drabbade leden byts ut vid en operation. Det är dock bara en liten andel av de drabbade som får sådana besvär att de behöver opereras. Den viktigaste behandlingen anses istället vara träning.

 

Vanliga riskfaktorer
De vanligaste riskfaktorerna för artros är:

  • ärftlighet
  • övervikt
  • tung och långvarig belastning på leder
  • muskelsvaghet och fysisk inaktivitet
  • ledskador, medfödda eller förvärvade

Övervikt är inte en riskfaktor på grund av det ökade trycket och förslitningen på lederna. Forskarna tror istället att riskfaktorn består av att det finns någon inflammationsfaktor kopplad till övervikten.

En tidigare ledskada kan också öka risken att utveckla artros, liksom en långvarig felställning av leden. Den som i unga år får en menisk- eller korsbandsskada på grund av idrottande, utan att erhålla rehabilitering och råd om träning riskerar att utveckla artros redan i 30-40årsåldern.

Artros är mycket vanligt
Var fjärde vuxen i Sverige tros vara drabbad av artros i någon led och två av tre är kvinnor. Sjukdomen är vanligare än både diabetes och hjärtsvikt och kan ge kraftig funktionsnedsättning.

Artros är, enligt WHO, en av de åkommor som orsakar störst global sjukdomsbörda. 10 procent av männen i världen och 20 procent av kvinnorna över 60 år har artros i någon led. I åldrarna 35-54 år har ungefär 5 procent av befolkningen artrostecken som syns på röntgen.