Ett aktivt beslut att värna om miljön är viktigt för Johan. Några av punkterna i hans miljöprofil är: 

  • Företaget skall utmana sig själv och andra i att verka för en stark miljöhänsyn. 
  • Registrera transporter inom företaget och välja bort fossildrivna fordon. 
  • Utvärderar alltid möjligheten att i första hand köpa in begagnad kontorsutrustning. 
  • Uppmuntrar kunder att ta cykeln till visning 

Kontakt

Tel: 076-101 16 69
johan@leijonhufvuds.se
www.leijonhufvuds.se