De strävar efter att ha ett ekotänk hela vägen fram till slutkund. Samtidigt som de vill förmedla de bästa varorna, så vill de också sprida kunskap och inspiration till ett hälsosamt och naturligt liv i harmoni med din kropp och vår miljö.

Kontakt

Odens Tvärgränd 12
231 42 Trelleborg
Tel: 0707-540 786 

info@mabra.se
www.mabranaturligt.se