Funktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalansen manifesterat sig i en sjukdom. Grundsynen är ett holistiskt synsätt där att varje patient är individuell, och små symtom bör inte ignoreras. Man mäter funktionsbrister och återställer biobalansen. Välkommen till 2000-talets medicinen! 

Vi är alla biokemiskt individuella och mår bra av en individuellt anpassad behandling. Funktionsmedicinen sätter individen i centrum och rättar till mikroobalanserna långt innan de gett påtagliga yttre symtom. Genom specifika analyser och metoder mäts funktionen hos celler och enskilda organ, varvid obalanser och brister tidigt kan upptäckas och åtgärdas.

Funktionsmedicinen (med ursprung i USA omkring 1994) skiljer sig från den traditionella allopatiska medicinen (skolmedicinen) genom att vara orsaksinriktad i stället för symtomdämpande. Den har en holistisk syn som uppmuntrar till tvärvetenskaplig kunskap och samarbete mellan läkare, tandläkare och olika slags alternativa terapeuter.

Inom denna del av hälsovården används laboratorieutvärderingar och ett tidigt ingripande för att förbättra fysiologisk, emotionell/kognitiv och fysisk funktion. Man intresserar sig för personens individuella biokemiska balans, omgivande miljö och den egna erfarenheten av hälsotillståndet. Det finns inget sätt eller medel som stämmer för alla.

Grundsynen är:

Den individuella patienten. Funktionsmedicinen betonar att varje människas fysiologiska system har sin egen särprägel. Därför bör behandlingen skräddarsys för varje patient.

Ett holistiskt synsätt. Kroppen undersöks och behandlas som en sammanhängande enhet i stället för en samling isolerade delar. Man tar även ta hänsyn till långtidseffekterna av varje terapi eller behandling.

Små symtom bör inte ignoreras. Även mycket små obalanser i kroppen kan leda till allvarliga sjukdomar. Detta sker ofta genom en ”dominoeffekt”, då en mindre obalans sätter igång en mängd biologiska reaktioner som på sikt ger försämrad hälsa och olika kroniska åkommor.

Mäter funktionsbrister. Den mest avancerade och finkänsliga teknologi används för att finna de allra minsta obalanser i kroppen och därigenom tidigt förhindra djupgående hälsoproblem. Exempel på tester är hur väl leverns P450-system (för avgiftning) fungerar och mätning av tarmens genomsläpplighet. Man kan även undersöka pH, redoxpotential och resistens (mineralkoncentrationer) i blod, urin och saliv. En hårmineralanalys ger ett mått på kroppens mineralstatus och vilken ämnesomsättning man har.

Återställer biobalansen. Kroppen strävar efter att vara i balans, och genom att hjälpa och stärka kroppens naturliga läkekraft samverkar man med denna dynamiska process. Med hjälp av funktionsanalyser kan patienten effektivt lotsas mot en återställd biokemisk balans i syfte att uppnå ett bestående resultat.

.

Näringsmedicinens pionjär

Bilden till höger visar den dubble nobelpristagaren Linus Pauling som var bland de första att inse vitaminernas och mineralernas avgörande betydelse för en god hälsa. Pauling myntade begreppet ortomolekylär medicin, där orto betyder ”rätt” eller ”riktig” och ortomolekylär medicin innebär att man rättar till molekylära obalanser i kroppen.

Pauling riktade sig först till psykiatrin och menade att många mentala sjukdomar kunde korrigeras genom stora tillskott av specifika näringsämnen och molekyler. Detta skulle hjälpa hjärnan att uppnå sin optimala molekylära miljö. Läs mer genom att klicka på hans namn ovan.

 

Funktionsmedicin i Sverige

En stor pionjär på funktionsmedicinska behandling i Sverige är Peter Wilhelmsson, erfaren näringsterapeut och författare, som länge tillhandahålla utmärkta produkter, kunskap och utbildning via Alpha-Plus i Falun. En annan stor pionjär i Sverige Bertil Wosk, som har varit verksam i 30 plus år och driver via Holistic Wellness utbildning och tillhandahåller produkter för näringsterapeuter med funktionsmedicinska tänkande.

Utbildning:

  • Paleoinstitutet ger mycket kvalificerad utbildning till Cert. PI Funktionsmedicinsk Terapeut. De ger funktionsmedicin på evolutionär grund, med hög nivå på lärarna (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, nutritionist, molekulärbiolog – de flesta med utbildning och tidigare arbete inom sjukvården.

Kliniker; Det finns även många fler erfarna och kunniga, med 20-25 års verksamhet i Sverige, här är några exempel:

Läs mer om näringsmedicin och funktionsmedicin i min bok Nya Självläkande människan, 2014

.

FunktionsmedicinHelhetshälsa