Läs dessa två nya och spännande artiklar som visar på ingefäras aktivitet.

Ingefära som inflammationshämmare

Ingefära har länge använts som huskur och som naturläkemedel riktat mot en mängd symptom. Bland dessa kan nämnas reumatism, illamående och huvudvärk. På senare år har flera studier kommit ut som bekräftar ingefäras anti-inflammatoriska effekter. Senast i raden av dessa är en amerikansk studie som fokuserar specifikt på ingefäras effekt på makrofager. Resultaten i studien visar ett tydligt samband mellan ingefära och en minskad aktivitet hos makrofagerna.

Makrofager är den första celltyp i immunförsvaret som rekryteras och aktiveras vid inflammation. De spelar också en viktig roll som brygga mellan det ospecifika och det specifika immunförsvaret. Studien visar på att makrofager som aktiveras i närheten av ingefära producerar betydligt färre inflammatoriska signalmolekyler. Detta minskar den akuta inflammationen. Det påvisas även att dess roll som vidarebefordrare till det specifika immunförsvaret hämmas kraftigt av ingefära och därmed kan en kaskad av inflammatoriska celler och reaktioner dämpas.

Slutligen indikerar författarna att ingefära skulle kunna ha lindrande effekt vid bortstötning av organ efter transplantationer då makrofager i ett tidigt skede går in i det nya organet och initierar ett inflammationssvar gentemot det.

  • Källa: Tripathi et al., Ginger extract inhibits LPS induced macrophage activation and function. BMC Complementary and Alternative Medicine 2008, 3:1

Ingefära och äggstockscancer

Äggstockscancer är den näst vanligaste och den dödligaste av gynekologiska cancerformer hos kvinnor. En amerikansk studie undersökte hur ingefära påverkar tillväxten av äggstockscancer-celler i fyra olika cellinjer. Alla fyra cellinjerna visade kraftigt minskad tillväxt och artikelförfattarna tror att man på sikt kan utveckla en ny medicin med ingefära som grund som en del i behandling mot äggstockscancer.

Den viktigaste behandlingsformen gentemot äggstockscancer är och har alltid varit kirurgi. Det behövs dock i de flesta fall kombineras med olika typer av cellgifter. Detta kan vara ett problem då celler på sikt kan utveckla immunitet gentemot dessa. Detta var fallet med två av de testade cellinjerna.

Ingefära hämmar en signalkaskad i cancercellerna som leder till produktion och utsläpp av två molekyler som heter IL-8 och VEGF, vilka ger kärlproduktion så att tumören kan få blod- och syretillförsel. IL-8 har även visat sig påverka närliggande äggstockscancer-celler att dela sig. Eftersom ingefära hämmar dessa nyckelkoncept i tumörtillväxten finns det goda förutsättningar för att kunna utveckla en användbar behandlingsmetod. Dessutom är ju ingefära så gott!

  • Källa: Rhode et al., Ginger inhibits cell growth and modulates angiogenic factors in ovarian cancer cells. BMC Complementary and Alternative Medicine 2007, 7:44

.

CancerIFD-matenKost & hälsaKost & hälsa