Zinkbrist, nedsatt immunförsvar och en ökad oxidativ stress är alla intimt förknippade med åldrande. Det är väl dokumenterat att zink är essentiellt för optimal funktion av immunförsvaret och för den antioxidativa responsen mot stress. 

Man vet också att alla dessa funktioner påverkas av diet i allmänhet och zinkrik föda/zinktillskott i synnerhet. Till följd av dessa symptom följer ofta åldersrelaterade sjukdomar såsom cancer, åderförfettning och infektioner.

Många faktorer har i studier visat sig påverka zinkupptaget hos äldre individer. Däribland finns generella matvanor, droganvändning men framförallt individens unika genetiska uppsättning. Detta gör det svårt att dra för snabba slutsatser om de positiva effekterna av exempelvis zink i kosttillskott. I rapporten föreslås slutligen att större studier genomförs där man kartlägger patienters matvanor och medicinska historia.

  • Källa: Eugenio Mocchegiani, Zink and ageing: third Zinkage conference. Immunity & Ageing 2007, 4:5.

Brist på zink kan ge följande symtom:

  • dålig aptit, illaluktande kroppslukt och vit beläggning på tungan.
  • sämre hudläkning och hudförändringar (akne, eksem, bölder, hudsprickor, vita fläckar på naglarna, sträckmärken och bristningar efter graviditet).
  • Zink lagras främst i ögonen och låga zinkvärden kan medföra synförändringar och svårt att skilja på blåa och gröna nyanser.
  • Begär efter salt och kolhydrater vanligt vid zinkbrist.

Läs mer om Zink som stärker och skyddar! På bilden ser ni zink i metallform.

.

FriskfaktorerFriskmedelHåll dig friskVitaminer & Mineraler