Fråga: 1/7
Håret består till 80 procent av ett visst protein. Vilket?
hårhåravfallhårväxtmineralernäringproteinQuiz