Det finns huvudsakligen fyra olika sätt som näringsterapeuter går till väga för att minska smärta genom kost och näringsförslag:

  • Identifiera och ta bort dolda allergener. Det finns mat som folk äter varje dag som de inte är medvetna om att de ställer till problem.
  • Ät en mer basisk mathållning, dvs en större andel växtbaserad föda. Syrabildande mat ger upphov till mer smärta.
  • Ät födoämnen som gynna kroppens produktion av inflammationshämmande prostaglandiner.
  • Balansera din mineralstatus

Ihållande smärta kan vara ett tecken på näringsbrist och förtidigt åldrande. Att balansera mineralstatusen med hjälp av en hårmineralanalys kan leda till att smärtan minskar i kroppen. För låga kalcium-, magnesium- och zink värden tillsammans med förhöjda kopparvärden gör att man är mer benägen att ha problem med återkommande smärta.

För låga eller förhöjda kopparvärden gynnar inflammationstillstånd och infektioner i kroppen. Många reumatiker mår därför bättre av att bära koppar armband och halsband. Man kan ta reda på man om man har för lite eller för mycket koppar genom att göra en hårmineralanalys.

Genom att undersöka och förbättra mathållning och mineralbalansen i kroppen har näringsterapeuter haft framgångar med PMS, ulcerös kolit, ryggbesvär och många andra smärt tillstånd.

Info från Peter Wilhelmsson, en av Sveriges främsta experter på vitaminer och mineraler och författare till flera böcker.

HelhetshälsaNäringsterapeuter