Effektiv hjälp vid gasbildning, IBS, orolig, lös eller hård mage

Det som gör bakterierna i komplexet unika är bland annat deras förmåga att fermentera och spjälka ett stort antal kolhydrater samt att de specifikt binder till tarmslemhinnan både i tunn- och tjocktarmen. Detta är egenskaper som är avgörande för att minska gasbildning, inflammation, ömhet och andra obehag i tarmen. 

Egenskaperna – inte antalet avgör

Som ett resultat av det vetenskapliga arbetet har forskarna också kunnat konstatera att bara ett mycket litet antal stammar, även inom välkända familjer som Lactobacillus, Bifidobacterium eller Acidofilus, överlever och binder till tarmslemhinnan lika effektivt som bakterierna i triGUT – det väldokumenterade komplexet.

En annan viktig slutsats är att det inte är antalet stammar eller antalet bakterier som avgör effekten hos ett kosttillskott. Det är i stället bakteriernas egenskaper i relation till den kliniskt fastställda dosen som bestämmer nyttan. Dessutom – det finns bara ett sätt att ta reda på hur mjölksyrabakterier verkligen fungerar i tarmen – upprepade, välgjorda studier. Väldigt få företag har gjort de studierna, på de stammarna och i det antal som finns i kosttillskottet.

Läs också: Ny studie visar: niDRA® – ökar den naturliga produktionen av melatonin och förbättrar sömnen

Rätt stam i rätt klinisk dos

Eftersom skillnaden är så stor, även mellan närbesläktade bakterier är det viktigt att ett mjölksyratillskott deklareras korrekt. Det räcker därför inte att ange en familj eller en art, utan exakt den stam som ingår i kosttillskottet måste anges, t.ex.- Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103. Dessutom måste antalet CFU (antalet bakterier som överlever och binder till tarmen) deklareras per stam. Först då går det att få en uppfattning om kosttillskottets egenskaper – under förutsättning att det finns studier.

triGUT-stammarna

Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103                           800 publicerade studier
Lactobacillus plantarum DSM 9843                                       100 publicerade studier
Bifidobacterium animalis spp lactis DSM 15954                 300 publicerade studier

När bakterierna jämförs

När triGUT-bakterierna jämförs med andra snarlika stammar, visar studierna att dessa tre specifika varianter överlever passagen genom magen och tarmarna i betydligt högre utsträckning jämfört med övriga Bifidobacterium- och Lactobaciller. Studier visar också att de har en effektivare inbindningsmekanism och därför verkar kraftfullare och stannar kvar längre i tarmen.

Verkar i olika delar av tarmen

Avgörande för funktionen är också att triGUT-bakterierna binder till och verkar i olika delar av tarmen, både i tunn- och tjocktarmen. Resultatet blir ett brett verkningsmönster vilket bidrar till en förbättring vid en rad olika problem som orsakas av eller som förvärras vid en obalans i tarmen.

Läs också: Svensk forskning: Adaptogenerna som bromsar virus

Minskar läckande tarm

En annan viktig egenskap är att triGUT-bakterierna har en unik förmåga att stärka tarmslemhinnan och därigenom minska läckage av inflammationsdrivande ämnen från tarmen till blodbanan. Denna skyddande process består av två kompletterande delar.  

 1. triGUT-bakterierna har en unik förmåga att fermentera ett stort antal kolhydrater och omvandla dessa till kortkedjiga fettsyror, t.ex. smörsyra. Ämnen som fungerar och som näring till tarmslemhinnan och som därigenom bidrar till att bygga upp den.
 2. När triGUT-bagerierna binder till tarmslemhinnan börjar de producerar en biofilm som bidrar till att täta slemhinnan.

Minskar gasbildning

En annan gynnsam effekt av att triGUT bakterierna bryter ner kolhydrater, inklusive stärkelse är att detta bidrar till bättre matspjälkning med minskad gasbildning och uppblåsthet som följd.

Stärker det inflammatoriska försvaret

Men de kortkedjiga fettsyrorna har också andra avgörande egenskaper, de fungerar bl.a. som signalämnen viktiga för kroppens immunologiska och inflammatoriska försvar.

Sammanfattning av kliniska, stamspecifika studier:

Följande egenskaper är visade i upprepade, välgjorda och publicerade studier:

 • Minskar både diarréer i allmänhet & diarréer orsakade av antibiotika och av Clostridium difficile. 
 • Ökar avföringsfrekvensen vid trög mage. 
 • Minskar risken för infektioner i mage och tarm.
 • Minskar inflammation i tarmen.
 • Minskar gasbildning, uppblåsthet och smärta både hos barn och vuxna
 • Minskar generellt tarmproblem både hos barn och vuxna.
 • Minskar IBS symtom med 80%-90% 
 • Stärker immunsystemet hos vuxna, barn och spädbarn.
 • Minskar symtom på kolik – ökar sömnkvalitén.

Studierna visar också att biverkningsfrekvensen är lägre i den aktiva gruppen jämfört med de grupper som fått placebo (overksam kapsel). Några misstankar om interaktioner med läkemedel föreligger inte. Eftersom dessa tre bakterier normalt finns i friska tarmar hos människa finns ingen nedre åldersmässig gräns för användning. 

Av redaktionen

Källa: Jungersen, et al. Microorganisms. 2014;2:92-110 This review presents selected data on the world’s most documented probiotic Bifidobacterium. ,Rizzardini G, et al. Br. J. Nutr. 2012;107(6):876-84. This randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study show that supplementation with DSM 15954 may be an effective means to improve immune function by augmenting systemic and mucosal immune responses to challenge.,Eskesen D, et al. Br. J. Nutr. 2015;114(10):1638-46. This study investigated the effect of Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954, on two primary end points - defecation frequency and gastrointestinal (GI) well-being. The results suggest that consumption DSM 15954 improves the GI health of individuals whose symptoms are not sufficiently severe to consult a doctor.,Chen et al. Beneficial microbes, 2021. This double-blind, placebo-controlled randomised study of Bifidobacterium animalis subsp. lactis, DSM 15954 investigated the effect on infant colic in breastfed infants and confirmed that supplementation of DSM 15954 is effective in reducing crying and fussing in infants diagnosed with infant colic.,Taipale TJ, et al. Pediatr. Res. 2016;79(1-1):65-9. In this double-blind, placebo-controlled study, the impact of administration of Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM 15954 on the risk of acute infectious diseases was studied in healthy children. The infants receiving DSM 15954 were reported to have experienced fewer respiratory tract infections than the controls and the authors conclude that administration of DSM 15954 in early childhood may reduce RTIs.,Nishida, S. et al Milk Science 2004;53(2):71-80 The probiotic DSM 15954 has been shown to be helpful for those with occasional constipation and promoting more regular bowel movements. One clinical trial involved over 100 women with a tendency towards constipation. Those who took the probiotic DSM 15954 supplement were no longer constipated and had normal bowel movements compared to those who took the placebo,Goldin BR, et al. Dig. Dis. Sci. 1992;37(1):121-8 This study demonstrates that ATCC 53103 can survive and temporarily colonize the human gastrointestinal tract and can affect the metabolic activity of the resident microflora.,Hilton E, et al. J. Travel Med. 1997;4(1):41-43. A placebo-controlled, double-blinded study in Finnish travelers found that the probiotic ATCC 53103 decreases the incidence of traveler's diarrhea. This study in American travelers confirmed the Finnish findings.,Davidson LE, et al. Eur. J. Clin. Nutr. 2011;65(4):501-7. Probiotic supplementation with ATCC 53103 has been associated with significantly higher levels of antibodies (natural proteins integral to immune system function), which suggests support for immune health.,Aggarwal S, et al. Indian J. Med. Res. 2014;139(3):379-85. Randomized controlled trials in developed countries have reported benefits of ATCC 53103 in the treatment of acute diarrhoea. The study results showed that the use of ATCC 53103 in children with acute diarrhoea resulted in shorter duration and faster improvement in stool consistency as compared to the control group.
mageMedicine GardenmjölksyrebakteriertriGUT