Den vitaminliknande föreningen koenzym Q10 behövs för att kroppen ska kunna producera energi i alla sina celler, men fungerar också som en antioxidant med antiinflammatoriska effekter. 

Dessa egenskaper kan vara fördelaktiga för personer som lider av mild till måttlig ulcerös kolit, ett långvarigt tillstånd som orsakar inflammation och sår i tjock- och ändtarmen.

En ny iransk studie publicerad i European Journal of Nutrition visar att tillskott med coenzym Q10 kan fungera som ett komplement till läkemedel för att minska inflammation. Det kan också underlätta för att bekämpa symtom hos UC-patienter som återhämtar sig från ett anfall av sjukdomen.

Läs också Koenzym Q10 – lika viktigt som syre

200 mg Q10 eller placebo

I studien, som utfördes av forskare från Iran University of Medical Sciences, deltog 88 patienter med mild till måttlig ulcerös kolit. Deltagarna tilldelades dagligen 200 mg coenzym Q10 eller en placebo innehållande rismjöl under en tvåmånadersperiod. 

Forskarna mätte olika inflammationsmarkörer och andra relevanta variabler i början av studien samt under en åtta veckor lång uppföljningsperiod. De undersökte också nivåer av microRNA-146a, en markör som fungerar som en slags “barometer” för kroppens immunsvar, och använde frågeformulär samt betygsskalor för att bedöma symtom såväl som livskvalitet.

Tydliga tecken på förbättring

Bland deltagarna i gruppen som fick coenzym Q10 tillsammans med receptbelagda läkemedel upptäckta forskarna tydliga tecken på förbättringar. 

Baserat på observationerna i de två grupperna drog forskarna slutsatsen att coenzym Q10 som komplement till läkemedelsbehandling verkar vara en effektiv inflammationshämmare hos patienter med mild till måttlig ulcerös kolit. 

Positiva effekter även för patienter med hjärtsvikt

En högre dos av coenzym Q10 (300 mg/dag) har också visat sig ha positiva effekter vid behandling av kronisk hjärtsvikt.

Enligt Q-Symbio-studien som publicerades 2014 i Journal of American College of Cardiology kan koenzym Q10 i kombination med konventionella läkemedel för hjärtsvikt förbättra hjärtmuskelfunktionen avsevärt. Faktum är att det till och med kan sänka dödlighetsrisken med hela 43 procent. 

Läs också Kan Q10 förbättra blodcirkulationen?

Viktigt med god biotillgänglighet

När det gäller coenzym Q10 är det viktigt att produkten har god biotillgänglighet, det vill säga att en hög andel av dosen når blodomloppet. Kroppen har nämligen svårt att ta upp ämnet eftersom Q10-molekylerna bildar olösliga och svårsmälta kristaller i matsmältningssystemet. Dessa kristallformationer kan inte passera genom tarmväggen och ta sig in i blodomloppet. 

Produkten som används i Q-Symbio-studien är dock utformad för att kristallerna ska lösa upp sig helt vid en normal kroppstemperatur. De individuella coenzym Q10-molekylerna är fria och obundna inuti kapseln när den väl kommer in i magen. På så sätt kan den aktiva ingrediensen effektivt nå blodomloppet som sedan distribuerar den till alla olika vävnader i kroppen.

Av Elsa Larsson

inflammationQ10Ulcerös kolit