Funktionsmedicin är varken en diagnos, analys eller behandlingsform, det är ett synsätt för att bättre förstå och lägga ihop ett mer omfattande åtgärdsprogram för att förbättra olika områden i sitt liv där man har problem, sämre funktion eller sämre balans. En funktionsmedicinsk analys och ett förbättringsarbete innefattar både tydliga mål och en noggrann analys. Det innebär både insamling av viktiga detaljer samt att förstå komplexitet, orsak och verkan från ett helhetsperspektiv. Ett sådant sätt att se kan hjälpa en att bättre förstå varför man till exempel har ett sämre immunförsvar, sämre hälsotillstånd, besvärande symptom eller sämre relationer.

Livsstilen är grunden för en framgångsrik behandling och ett bra liv

Att förbättra livsstilsvanor är grunden i en funktionsmedicinsk strategi för ett bättre hälsotillstånd och livskvalité. Detta kan behöva kompletteras med olika typer av behandlingar – till exempel kirurgi, läkemedel, kosttillskott, akupunktur, kiropraktik, detoxkurer, KBT, hypnos eller psykoterapi, ”addiction” behandling, sjukgymnastik eller laser. Det finns många kompletterande behandlingar som kan användas för att bättre nå sitt mål.

Läs mer: Därför ska du äta D-vitamin + hur mycket är lagom?

Ta professionell hjälp vid behov

Egenvård och hjälp med coaching för livsstilsutveckling kan göras själv, med stöd av vänner, eller professionellt stöd. Professionellt stöd kan till exempel vara att ta hjälp av en personlig tränare för att utveckla sin styrka, snabbhet, kondition eller kroppskomposition eller göra en sömnutredning för att förbättra sin sömn, ta yogakurser för att öka sin flexibilitet, minska stress och lära sig att andas rätt. Man kan också behöva söka en dietist, näringsterapeut eller kostrådgivare för att utveckla en kosthållning anpassad för just sina förutsättningar och behov.

Du kan förbättra, förstärka eller utveckla din hälsa genom att på olika sätt stimulera eller stödja kroppens och själens nyckelfunktioner och inre som bidrar till självläkning, självrening och självreglering.

Immuntolerans och immunresiliens

I föregående artikel gav jag tips som bidrar till självreglering av immunförsvaret för en bättre immuntolerans och immunresiliens. Detta innebär att vår immunrespons är stark och robust vid behov att försvara oss mot inkräktare, att responsen som kan ofta innefattar feber, aktivering av mördaceller, makrofager, B- och T-celler samt pro- och antiinflammatoriska signalsubstanser som heter cytokiner ska ske i rätt tid, rätt styrka och rätt takt. Det ska också ske under kontrollerade former för att så småningom gå tillbaka i ett aktiv vaktande balansläge.

Läs mer: C-vitamin – ett anti-stressvitamin

Vid en frisk självreglering (immunresilens) har immunförsvaret rätt förutsättningar och verktyg för att uppreglera och nedreglera immunresponsstrategier efter dina förutsättningar och behov, utan att du behöver tänka på det.

I tidigare artiklar har jag tipsat om hur livsstilsåtgärder, födoämnen, kryddor och kosttillskott kan användas som stöd för fysiska barriärer som huden och slemhinnor, tarmen och bihålorna med mera. Jag har också tipsat om sätt att förstärka medärvda och adaptiva immunförsvaret samt hur man kan stödja kroppens nedreglering av inflammation och en eventuell cytokinstorm, där proinflammatoriska cytokiner har övertag under en för lång tid och kan bidra till skada till bland annat lungvävnad och till och med utgöra en livsfara.

Två viktiga frågeställningar för en bättre hälsa

Följande är två viktiga frågor inom funktionsmedicinen som kan ge dig en mycket bättre och mer hållbar hälsa.

  1. Vad har du för mycket av och vad har du för lite av i ditt liv som bidrar till nedsatt hälsa eller nedsatta funktioner?
  2. Vad är orsak och verkan, förutsättningar och förelöpare, de som utlöser reaktioner och förmedlare av processor som leder till dysfunktioner, smärta eller ohälsa.

Lista – för mycket av, för lite av

När det gäller infektionskänslighet kan du ta ett A4-ark och vika på mitten, på en sida listar vad du har för mycket av och sedan vad du har för lite av.

Exempel på för mycket av kan vara: Stress på jobbet, rädsla/oro för min hälsa och hälsotillståndet hos min familj, intag av bullar och godis, dålig ventilation på min arbetsplats, tid framför TVn eller mobilen, kaffe och frånvaro från jobbet som följd av förkylningar.

Exempel på för lite av kan vara: Energi, kul, dans, bekräftelse från min partner, sömn, solljus, D-vitamin, goda tarmbakterier, tid med mina barn, grönsaker och stimulans i mitt arbete.

Det kan sedan kompletteras av din partner, vän, läkare, terapeut eller annan person i din omgivning för att ge dig en översikt och ledtrådar i ett förbättringsarbete.

En personlig tränares input kan till exempel vara:

För mycket kroppsfett, spänning i akillessenan eller axlarna och för lite muskelmassa, bålstyrka, balans när du står på ett ben.

En näringsterapeuts input efter en kostregistrering och näringsanalys kopplat till nedsatt immunresiliens kan till exempel vara:

För mycket koppar, bly, intag av skärpfett och socker, intag av kalorier efter klockan 19, insulinresistens och för lite C-vitamin, zink, selen, magnesium, B12, folsyra, D-vitamin, färgrika grönsaker.

Att minska det man har för mycket av och fylla på med det man har för lite av ger oftast ett bättre tillstånd, men du kan behöva hjälp för att göra en sådan analys.

Läs mer: Metylerade vitaminer – vad alla hälsointresserade borde veta

Förelöpare, utlösare och förmedlare

Inom funktionsmedicinen försöker man se alla problem eller utmaningar från ett orsaksperspektiv som följer en tidslinje som börjar innan du var född och fortsätter tills nuvarande tid. Ordet, förelöpare beskriver främst det som fanns innan du var född och under din tid i mammas mage, vid förlossningen och under barndomen.Ett nuvarande problem, speciellt om det är återkommande och kroniskt har oftast en serie av bidragande orsaker både vad det gäller det som har hänt tidigare och det som händer nu som gör att processen fortsätter. Förelöpare är det som har gjort att man har en predisposition eller tendens att ha ett besvär, en utlösare eller trigger är det som sätter igång symptom, problem eller besvär och en förmedlare är det som bidrar till att detta besvär fortsätter.

Din historia är en viktig pusselbit

Som funktionsmedicinsk terapeut vill man vara en duktig orsak-, verkan- och strategidetektiv. Man vill vända på alla stenar för att hitta viktiga pusselbitar, man vill helst veta så mycket som möjligt vad det gäller förelöpare som kan bidra till nuvarande besvär genom att veta hur släktingar mår eller hade för problem innan de dog, hur dina föräldrar mådde före och under graviditetstiden när du var i mammas mage och helst även se en genanalys på dig som visar vilka predispositioner du har för att utveckla besvär på grund av signifikanta gener eller grupperingar av gener som har genavvikelser. Sedan vill man bland annat veta hur det gick med förlossningen, amningen, barndomen, tonåren och signifikanta saker som har hänt under vuxen ålder som kan påverka din nuvarande hälsostatus.

Ett pågående hälsoproblem har oftast flera samverkande orsaker som tillsammans leder till att det är svårt att övervinna, till exempel kan genetiska tendenser i kombination med för litet intag av bröstmjölk, allergier och återkommande infektioner och antibiotikakurer leda till magbesvär och ett sämre immunförsvar under hela barndomen och vuxen ålder. När man lägger till olyckor eller barndomstrauman, mobbning så har man även starkare påverkan av nuvarande problem som härstammar från barndomen.

En trigger utlöser symptomen

Triggers eller utlösare utlöser symptom och problem, som egentligen inte är orsaken men istället utgör en stress som gör att problemet som finns under ytan kommer fram och ger symptom. Det kan till exempel vara hundhår eller pollen som utlöser nysningar och rinnande ögon eller stress som utlöser herpesutslag eller en förkylning. Det kan också vara ett möte med en släkting som misshandlade dig som barn eller skolkamrat som mobbade dig för 20 år sedan som utlöser ilska, sorg eller gråt. Tids- eller hormoncykler kan också vara en utlösare, fullmåne eller veckan före menstruationen kan till exempel utlösa symptom hos vissa personer.

Förmedlare ser till att problemet kvarstår

Förmedlare är sådana saker som bidrar till att en reaktion eller ett besvär fortsätter. Prostaglandiner, cytokiner, histamin är exempel på kemiska förmedlare som ser till att smärta, inflammation eller allergireaktioner fortsätter. En cytokinstorm är förmedlare av proinflammatoriska signaler som interleukin 6 och TNF alpha som produceras i för stora mängder och kan bidra till att lungvävnad bryts ned samt blodet blir förgiftat av infektionen. En förmedlare kan även vara andra saker som håller dig kvar i ett ohälsosamt tillstånd, till exempel att du bor ihop med någon som gör dig ledsen, att du bor i ett hus med mögel som sänker ditt immunförsvar och gör dig trött eller vintertid som gör att du känner dig deppigare och mer orkeslös. Vilka kemiska, relationsmässiga, miljömässig eller andra förmedlare finns det i ditt liv som gör att ett ohälsosamt tillstånd fortsätter?

Funktionsmedicinsk syn på Covid-19

Med detta funktionsmedicinska perspektiv kan vi kanske se på infektioner och pandemier med nya intressanta ögon. Vad är det i människans historia och åren innan till exempel Covid-19 som var en förvarning eller varningssignal för nuvarande pandemin. Vad är det som utlöste en global respons till detta, vem hade en överrespons och vem reagerade för lite och för sent. Vad är det som gör att ett Covid-19-fokus fortlöper och tar nästa all uppmärksamhet i media och samhällsdiskussioner?

Många ser på Covid-19 med stor rädsla, man har drabbats själv eller haft släktingar som drabbats illa. Eller så arbetar man inom vården och har sett hur andra har farit illa av det.

Men, över 99 procent av världens befolkning har inte drabbats illa av Covid-19 och över 96 procent av alla som drabbats har överlevt. Av de som drabbats och är under 60 år gamla har över 99 procent överlevt.

Ny statistisk från Sverige och USA visar att de allra flesta dödsfallen inte kommer primärt från Covid-19 utan från en blandning av en Covid-19-infektion i kombination med två till fyra andra kroniska besvär, som fetma, högt blodtryck, astma, COPD, diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Allt ifrån cirka 6 procent i USA till cirka 15 procent av dödsfallen i Sverige har dött av primär Covid-19, där Covid-19 är den primära boven, men de andra 85 till 94 procenten har dött av flera bidragande orsaker varav Covid-19 var en av många.

Många anser att covid-19-stresstestet för olika länder, ekonomier, sjukvårdssystem, politiska ledarskap och media kan liknas en överdriven ”cytokinstorm” som kommer att ha oanade negativa konsekvenser under många år framöver.

Förbättra folkhälsan och mota livsstilssjukdomar

Frågan har varit och är fortfarande – är lock down och paniken som uppstått värre än själva Covid-19? Detta kommer att analyseras och diskuteras under kommande år. Men oavsett så tror jag att det har varit alldeles för lite fokus på att förbättra folkhälsan och minska dödligheten vid infektioner genom att boosta och balansera immunförsvaret, samt att ta itu med de kroniska besvär och tillstånd som gör infektioner så farliga. Över 80 procent av fetma, diabetes och hjärtkärlsjukdomar har visat sig gång på gång i studier kunna förbättras med förbättring och utveckling av vår livsstil. De flesta sjukdomar är livsstilsrelaterade sjukdomar men behandlas sällan av vårdsystemet med effektiva livsstilsåtgärder. Dessa besvär kan likna ved som slängs på en infektion- eller inflammatorisk process. Individer, byar, städer, företag, kommuner och hela samhället kan göra mycket mer för att hålla människor friskare och bygga ett starkare immunresiliens. Jag hoppas att man lyfter fram detta mer i kommande månader och år. Ju sjukare en individ eller ett samhälle är, desto större problem att handskas med infektioner har man.

Av Peter Wilhelmssom, närings- och funktionsmedicinare

Ekoappens krönikor ger fristående skribenter möjlighet att ventilera en tanke, ide eller åsikt. För krönikornas åsikter svarar skribenten, de behöver inte vara åsikter som Ekoappen delar. Vill du skriva en krönika? Kontakta redaktionen@ekoappen.se

funktionsmedicinimmunbalansimmunförsvarPeter Wilhelmsson