Demokrati

Vad händer nu med vår fria val och fri rörlighet? 

Vi har sedan de senaste 20 månader gett bort fler och flera friheter mot en falsk säkerhet, där inte ens överdriven användning av handsprit, maskbärande, social distansering, nedstängningar och tre doser av sprutor verka räcka för att livet ska kunna gå tillbaka till det så kallade ”normala”, alltså när människor kan känna sig säkra och gå tillbaka till sina vanliga aktiviteter. Trots att dödsfall av eller med Covid-19 verkar vara relativt lågt och även stabilt under det senaste halvåret verkar det som att myndigheter, medicinska experter och andra behöver införa frihetsberövande restriktioner mot de ovaccinerade som starkt begränsar deras rörlighet och tillgång till sociala evenemang. Dessutom håller många nationer redan på att införa vaccinpass som ska skydda de trippelvaccinerade personerna mot smittan från de ovaccinerade, trots att de själva kan smitta och bli smittade av både de vaccinerade och ovaccinerade. Allt detta när historiken visar att smittan verkar endast vara en överhängande fara för följande grupper:

  • Bräckliga eller sjuka äldre människor över 60 år.
  • Människor som har minst två sjukdomar som högt blodtryck, fetma, diabetes, immunsjukdomar, njursjukdomar, cancer, hjärt-kärlsjukdomar.
  • Immigranter som är undernärda och har låga värden av D-vitamin. 

Samhället uppmuntrar vanligtvis äldre och riskgrupper att ta influensavaccin som extra skydd när vintern närmar sig men ger sig inte på yngre människor, barn eller mycket friska människor. Så är det inte med denna smitta, då ska allas beteende förändras, frihet begränsas och alla uppmuntras ta flera sprutor, främst på grund av att första sprutan inte räckte och att dess verkan avtar kraftigt redan efter tre månader, vilket innebär att man behöver ta “extra boost-doser” för att jaga och bekämpa nya varianter och man vet inte hur länge detta kommer att pågå. Fler och fler underkastar sig det på grund av den stigande desperationen till att kunna återvända till ”det normala” eller så tvekar man på denna strategi och följer sin ”magkänsla”, det vill säga att något är fel och de tvingas hitta en annan väg att kunna leva vidare utan detta konstanta samhällstryck, stress och ovisshet. 

I friska delar av befolkningen är det mindre än 1 av 1000 som blir allvarligt sjuk och många färre som dör. I riskgrupper som äldre med samsjuklighet kan detta vara uppemot 5–20% av de som är smittade efter en eller upprepade exponeringar som kan få det riktigt jobbigt. Så varför inte fokusera på att bättre skydda och förbättra hälsan hos de bräckligaste i samhället utan att skapa policy som hårt straffar friska vuxna och barn?

Många upplever att deras valmöjlighet och frihet att bestämma över sin egen kropp och öde försvinner, dessutom existerar ingen öppen politisk debatt kring olika vägar vi kan välja. Demokratin och fria rörligheten är definitivt hotat! En av många utmärkta föreläsningar om detta kan ses via youtube.com. Jag rekommenderar en utmärkt föreläsning av en Kanadensisk universitetsprofessor av etik, Dr. Julie Pronesse/The Faith and Democracy series.

Vetenskapliga rummet

Det fria vetenskapliga forumet har krympt. Vetenskapliga nyttan för samhället växer fram i ett öppet forum, där man kan ha robusta diskussioner bland experter och de som har avvikande teorier, påstående eller kritik. Det leder till att fakta etableras eller utvecklas på grund av kritiskt tänkande, granskningar av teorier och statistik, studier och robusta diskussioner. Man utvärderar, prövar och studerar olika påstående, samt prövar och tillämpar lyckade studier för folkets bästa. De senaste 18 månaderna har det vetenskapliga rummet krympt och oliktänkande har blivit mobbade eller censurerade i tidskrifter och media. De har förlorat forskningsanslag, arbete och de har smutskastades och även blivit sparkade av den sociala mediaplattformen. 

Hela strategin som de allra flesta länder följer vad gäller striden mot Covid-19 styr mot samma håll, alltså mot ett samhälle med flera restriktioner, nedstängningar och flera sprutor, samtidigt som man sätter munkavle på de som är kritiska. 

Kritiska budskap

Dr. Robert Malone som är grundaren till mRNA-tekniken som används i de flesta av dessa sprutor har blivit censurerad på grund av att han ifrågasätter användning av tekniken i just denna förhastade ”mass”-kampanj. Han anser att den inte är tillräckligt vetenskapligt granskad och säker för användning i den skala som den nu förs ut. Dessa tvingas på de allra flesta människor via olika påtrycknings- och tvångsmässiga metoder. Han beskriver dagens situation som en “masspsykos”, där rädsla, skrämsel och ett enda budskap har dundrats ut över hela världen så många tiotusentals gånger till de allra flesta människor via media och sociala plattformar. Detta har vidare resulterat i att folk har svårt att lyssna på något annat än de som de har blivit matade med under de senaste månaderna. Svenska psykiatrikern Marcel Westerlund beskriver detta som massformering och varnar för en allt mer begränsad, trångsynt och hårdare klimat till alla som är oliktänkande och ifrågasättande. 

Det är mycket väl känt inom både marknadsföring och reklambranschen att om man upprepar ett reklambudskap i bland annat bild och sång minst 13 gånger leder det oftast till ett köptillfälle och om man ändra sina vanor dagligen under 2–3 månader blir det lätt att dessa nya vanor blir vanliga beteenden, oavsett om det gäller motion, mat, relationsbeteende eller maskbärande.

Vi drabbas väldigt lätt av upprepade intryck. Alla har ju haft en låt, ett kritiskt budskap från någon annan eller sig själv, ett misstag man har gjort – detta kan snurra runt, runt i skallen under timmar eller dagar.  

Förlorad kontakt med naturen

Kontakt med naturen och användning av naturens gåvor för att förebygga och läka olika tillstånd minskar och ersätts av en beroendeframkallande övertro på mediciner, sprutor och tekniska lösningar. Vi tar nu ett stort steg på liknande sätt som vi har gjort med övermedicinering av människor och överanvändning av genmanipulerade grödor. Vi lär oss inte från vår historia och samlevnad med naturen och reflekterar inte på de sätt som människor har överlevt olika katastrofer och smittvågor under tiotusentals år.

Man har effektivt styrt bort livsstilsråd, naturmedicinska kurer och alla alternativ till det eller kompletterande sätt att förbättra sitt immunförsvar för ett naturligt sätt eller med hjälp av bland annat kosttillskott, örtmediciner, medicinska svampar. Trots att det finns hundratusentals studier som visar att sådana saker som hur vi tänker, vår sömn, vår kost, våra motionsvanor, vår tid i naturen och intag av naturmedel är mycket effektiva för att stärka vår immunresiliens verkar det finnas endast en strategi som framställs av media, politiker och deras ”medicinska experter” som det enda sättet att skydda sig och skydda samhället. Man har nonchalerat eller censurerat effektiva behandlingar som redan har visat sig hjälpa hundratals tusen eller kanske även miljontals människor. Kommer det att bara öka? Denna inställning och riktning, samt ökad kontroll av grupper och individer bidrar till att allt flera gå med olika likasinnade ”communities” via nätet eller flytta till en community där man odlar ekologiskt, biodynamiskt eller regenerativt och tar mycket bättre vara på växter både som mat och medicin. Är det inte mer hållbart för människor och planeten att använda den mat och medicin som finns i naturen som första val?

De allra flesta ser upp till medicinska experter för att lösa problem och har mindre tillit och möjlighet att använda superfoods och kosttillskott för att skydda sig och hålla sig friska. Vi blir alltmer beroende av läkemedels- och vaccinbehandlingar när vi vandrar i samhällets breda spår. Att leva och utvecklas med naturlagar och naturens medicin kan bli ännu mer ifrågasatt för att sedan begränsas till ”high tech”-lösningar på allt.

Detta gäller trots att tusentals läkare och terapeuter förespråkar och har god framgång med att skydda och behandla patienter med sådana medel som bland annat A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, zink, selen, medicinska svampar, örter som artemesia, maskros, fläderblom, koriander, andrografis, pau d´arco, rosenrot, colostrum och probiotika.

Läkare som använder flera av dessa i kombination med hydroxiklorokin och ivermectin rapporterar lysande resultat både som förebyggande och även som behandlande medel, men detta tystas ned av politiker och media. 

Klimatavtrycket av sjukvårdssystemet i Australian anses vara upp mot 20%. Det vårdsystem som vi har utvecklat i väst bidrar stort till klimatkrisen. Läkemedel är oftast oljebaserad, stora läkemedelsfabrik förorenar oftast naturen och vattendrag, samt läkemedel slängs i stora mängder. Dessutom finns det överanvändning av antibiotika hos djur, fisk och människor, samt mängder av energi som går till förpackningar, transport, sjukhusens energiförbrukning, användning av plast med mera. Det leder till en allt större energiförbrukning i samhället. Det är extra tragiskt när vi vet att upp mot 80% av alla kroniska sjukdomar kan förebyggas av livsstilsvanor. Bästa sättet att bota sjukdomar är att aldrig få dem. Bästa sättet att avlasta sjukvården och dess klimatavtryck är genom att jobba mer förebyggande och hållbart. Att hålla sig friskare genom intag av mat från vilda växter och bär, samt från ekologiskt, biodynamiskt eller regenerativt jordbruk. Dessutom kan vi öka användning av de medicinska svamp och växter i vår närområde bidrar till att både vi och naturen må mycket bättre. 

Ett ”vi mot dem”-samhälle

Alla har ju märkt en allt starkare polarisering i samhället där olika grupper har svårare och svårare att samtala och respektera avvikande åsikter och beslut. Oavsett om man delar upp människor i grupper enligt religion, kultur, hudfärg, könsidentitet, partilojalitet, medborgare och immigranter eller de som tar och inte väljer att ta vaccin, gör man ett stort misstag att ställa olika grupper mot varandra och bidra till att cementera ett ”vi mot dem”-tänk. Det är lättare för härskare att komma fram i beslutspositioner i samhället när de kan piska en hatstämning eller förstärka detta tänk.

Att kunna leva tillsammans, diskutera sig fram till lösningar och kompromisser är viktigt inte bara mellan ett par, inom sin familj utan även emellan hela samhället. Vi måste alla kämpa emot en polarisering och arbete för fred, för att lyssna, respektera och hjälpa varandra. Alla ska kunna bestämma själv sin medicinska behandling och behandlas därefter med värdighet. 

Långsiktiga följder

Det finns oroande tecken för framtiden som man inte har tänkt till om ordentligt eller diskuterat i ett öppet forum. 

Mindre än 5% av sprutans biverkningar registreras på grund av inställning hos pro-vaccin-läkare, brist på tid för rapportering och svårigheter för den drabbade att fylla i alla formulär om biverkningen. Trots detta har det aldrig varit en spruta som ger så många biverkningar och dödsfall per 100.000 som denna. De cirka 400 dödsfall som nu finns registrerade kan mycket väl innehålla ett mörkertal på över 7000 människor. 

Narkolepsiskandalen från Pandemrix är småpotatis jämfört med följderna av dessa tre sprutor, möjligtvis även spruta fyra och fem under 2022. Inget verkar kunna stoppa dessa kampanjer oavsett hur misslyckade de är, nu när myndigheter är uppbackad av läkemedelsexpertgrupper.

Vad händer under kommande år med ett förvirrat eller förändrat immunförsvar på grund av upprepade sprutor med okända biverkningar? Vad händer med uppkomst av cancer och autoimmuna sjukdomar. Vad händer med en allt ökande fertilitets problematik? Det är redan välkänt att stora grupper av kvinnor har fått sin menscykel störd tack vare sprutorna. Vad händer med hälsoutvecklingen hos deras barn? Blir det flera autistiska barn födda eller barn med sämre immunitet, bräckligare barn? Studierna på långsiktiga konsekvenser finns inte. 

Vi ska helst studera och tänka på följder under många år och generationer när vi gör stora medicinska experiment med populationer genom användning av metoder och medel som inte hunnit testas ordentligt. 

För mer information: POW Health Plus

Av Peter Wilhelmsson

Ekoappens debattartiklar ger fristående skribenter möjlighet att uttrycka en åsikt, ge replik eller skapa debatt. För debattartiklarnas åsikter svarar skribenten, de behöver inte vara åsikter som Ekoappen delar. Vill du skriva en debattartikel? Kontakta redaktionen@ekoappen.se

Covid-19Peter Wilhelmssonvaccin