Vikten av D-vitamin har bevisats hundrafalt under senare år

Nordbor har redan svårt att hålla tillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet, eftersom den huvudsakliga källan till D-vitamin är starkt solsken som belyser bar hud. De av oss som inte vistas i starkt solljus med bar hud året runt behöver tillskott av D-vitamin.

Enligt aktuell forskning från vårt grannland Finland är en relevant nivå för nordbor vintertid ett tillskott på 100 μg/4000 I.E. av D-vitamin. Professor Carsten Karlberg vid Östra Finlands Universitet har studerat behovet av D-vitamin och sett att det är mycket personligt hur mycket huden verkligen producerar men också hur kroppen responderar på D-vitamin.

Men just den mängden som professor Karlberg föreslår för oss vintertid, är det nu föreslagna maxvärdet från svenska Livsmedelsverket. En för lågt satt maxgräns kan skrämma de som verkligen behöver extra D-vitamin att ta en tillräckligt hög dos. För de av oss som har högre grad av pigmentering, högre ålder eller vikt är behovet än större eftersom dessa faktorer negativt påverkar kroppens förmåga att skapa D-vitamin av solljus.

Försumbar risk för överdosering av D-vitamin

– Livsmedelsverket slår in öppna dörrar. Det finns ingen risk för överdosering av D-vitamin om man kombinerar det med vitamin K2 och magnesium. Inte ens vid intag på 50 000 I.E. dagligen. Poängen är att kalcium ska bindas in i benvävnad istället för att stanna i mjuk vävnad. Den funktionen står K2 och magnesium för tillsammans med D-vitamin och den processen leder till starkare skelett och tänder. Istället för att sätta maxgränser bör man informera om vikten av att kombinera vitamin K2 och magnesium med D-vitamin, fortsätter Mona Birgersson Sjöberg.

– Dessa tider då många ängslas för infektioner har vikten av just D-vitamin i tillräcklig hög nivå varit i fokus. Den samlade vetenskapen har påvisat D-vitaminbrist som den enskilt. Största faktorn till allvarlig sjukdom och till och med död i virusinfektioner som Covid. Att då vilja begränsa möjligheten för oss att välja naturlig hälsa, frivilligt och på egen bekostnad, är verkligen bakvänt.

Av EU godkända hälsopåståenden om D-vitamin

För att få använda uttalanden om hälsoeffekter vid marknadsföring och försäljning av vitaminberikade livsmedel och kosttillskott finns ett regelverk framtaget av EU via EFSA år 2012. Dessa anges i kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 och är väl underbyggda. För D-vitamin har EU-kommissionen godkänt följande åtta hälsopåståenden utifrån att de är mycket väl underbyggda av goda forskningsresultat.

Vitamin D bidrar till:

  • Normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor
  • Normala kalciumnivåer i blodet
  • Att bibehålla normal benstomme
  • Att bibehålla normal muskelfunktion
  • Att bibehålla normala tänder
  • Immunsystemets normala funktion

Vitamin D har en roll i celldelningsprocessen. Vitamin D bidrar till att minska risken för att ramla, vilket är kopplat till balansförlust och muskelsvaghet. Att ramla är en riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor som är 60 år eller äldre.

Extremt lågt maxvärde för jod föreslås i Sverige

Ett annat allvarligt slag på den svenska folkhälsan är att Livsmedelsverket vill införa ett extremt lågt gränsvärde för mineralet jod. Här väljer verket att föreslå samma gräns som maxvärde som man själv anser är en relevant daglig dos för ammande kvinnor, nämligen 200 μg per dag. Det värde som EFSA föreslagit för EU är 600 μg. Livsmedelsverket har inte lämnat argument till varför Sveriges befolkning skulle behöva mindre mängd än övriga européer.

– Här blir man lite ställd, säger Mona. Allt fler äter vegetarisk kost och avstår att äta fisk och skaldjur, som annars är bra källor till jod. Just vegetarisk kost med sojabönor och kålväxter utarmar upptaget av jod, liksom intag av fluor och klor. Och hur många svenskar har inte redan problem med sköldkörtelns funktion på grund av jodbrist?

Enligt WHO är jodbrist en mycket stor källa till både ohälsa och bristande intelligens. I en europeisk studie konstaterades att skolbarn som visade på låga nivåer av jod hade ett signifikant lägre IQ. Man har också sett att barn till kvinnor med lågt jodintag får lägre intelligens.

“- Kort sagt så anser vi i föreningen Nordic Nutrition Council att det är omotiverat  att sätta låga gränser för viktiga näringsämnen och vi ska lämna in ett tydligt svar som beskriver detta till EU, avslutar Birgersson Sjöberg, ordförande i föreningen Nordic Nutrition Council.”

Läs och agera själv!

TRIS står för Technical Regulation Information System hos EU Kommissionen. Om man inte svarar på dessa frågeställningar så går dem igenom som de är. Att besvara TRIS-ansökningar är ett viktigt sätt att göra sin röst hörd till EU. Principen är att ”den som tiger still håller med”. Svar bör lämnas in under maj 2022 för att kommissionen ska hinna läsa det.

Du ser Livsmedelsverkets ansökan här: TRIS Notification Number: 2022/299/S (Sverige) och lämna ett eget svar här.

  1. Gå in under fliken Contributions och lämna ett väl genomtänkt och formulerat svar där.
  2. Tryck på den blå knappen ”Submit your contribution”
  3. Fyll i formuläret och din åsikt i fri text och/eller med en bilaga. Skriv gärna på engelska, annars på valfritt EU-språk.

Källor till fakta och kunskap

Fakta om näringsämnen och aktuell publicerad forskning hittar du via föreningen Nordic Nutrition Council. Här kan du även läsa ett remissvar från 2020 där föreningen svarade Livsmedelsverket på de sänkningar av näringsinnehåll som föreslogs då. Jod och D-vitamin finns med i den skrivelsen.

För ytterligare information om näringsämnen och deras nytta för hälsan, kika på in www.nordicnutritioncouncil.com
E-post: info.nordicnutritioncouncil@protonmail.com

Den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) grundades år 2015 för att värna om den
nordiska befolkningens rätt till att fritt välja vägar för sin egen hälsa genom informerade val.

Av redaktionen

NNCNordic Nutrition Council