Selen, ett viktigt mikronäringsämne som du får från skaldjur, paranötter, fullkorn eller kosttillskott, spelar en viktig roll i att skydda din kardiovaskulära hälsa. Enligt en ny metaanalys av 13 vetenskapliga studier har personer med högre nivåer av selen i blodet en mycket lägre risk att drabbas och dö av hjärt- och kärlsjukdomar.

Lägre risk hos personer med höga selenivåer

Granskningen, som inkluderar fem kohortstudier, sex fallkontrollstudier och två randomiserade, kontrollerade studier, visar specifikt att risken för hjärt- och kärlsjukdom (CVD) minskas med 15% för varje 10-mikrogram-steg i blodselenstatusen. Med andra ord, när selenivåerna i blodet ökar rör sig sannolikheten för hjärt- och kärlsjukdom i motsatt riktning.

Stöder de vitala selenoproteinerna

Metaanalysen, som publicerats i Critical Reviews in Food Science and Nutrition, bidrar till den växande massan av vetenskapliga bevis som pekar på selen som ett mycket viktigt mikronäringsämne för att upprätthålla god hälsa.

Selen stöder över 25 olika selenberoende enzymer (selenoproteiner) i människokroppen, varav flera anses ha betydelse för kardiovaskulärt skydd. En av dessa selenoproteiner är GPx som fungerar som en viktig antioxidant, vilket kan förklara en del av dess kardioskyddande roll.

Läs också: 9 effektiva sätt att sänka ditt blodtryck

Selenbrist farligt för din hälsa

Som en del av sin slutsats påpekar forskarna dock att det dagliga selenintaget helst bör ligga inom det säkra dagliga intaget, vilket är 50-300 mikrogram per dag.

Intagsnivåer under 50 mikrogram antas vara otillräckliga för att mätta de olika selenoproteinerna vilket kan medföra skadliga hälsoeffekter och öka risken för hjärt- och kärlsjukdom, immundysfunktion, sköldkörtelproblem och till och med cancer. Intag av för mycket selen kan å andra sidan också utgöra en hälsorisk, även om toxiska nivåer sällan skådas.

Läs också: 6 skäl till varför du ska äta mer vegetarisk mat

Stöder tidigare selenforskning

Den nya granskningen stöder resultaten av KiSel-10-studien, som är en av de studier som ingår i denna metaanalys. I denna studie från 2013 fann svenska kardiologer att ett dagligt tillskott med 200 mikrogram selenjäst och 200 milligram coenzym Q10 sänkte friska äldre personers kardiovaskulära dödlighet med 54% och förbättrade deras hjärtfunktion avsevärt.

Selenjästen som användes för just detta försök, en dansk formula som används i stor utsträckning inom vetenskaplig forskning, valdes på grund av dess dokumenterade biotillgänglighet. Absorptionen av ett selenpreparat är en avgörande faktor för resultatet av sådana studier.

Av Redaktionen

hjärt-kärlsjukdomSelen