– Livsmedelsverkets förslag om maxgräns på 80 µg för D-vitamin i kosttillskott är otidsenligt och gränsar till det absurda, säger Mona Birgersson Sjöberg, ordförande för NNC, och fortsätter:

Under vinterhalvåret har de flesta svenskar för låg halt av D-vitamin. Från oktober till mars lever vi mestadels på det D-vitamin som huden bildade av solens strålar under det ljusa halvåret. 

Enligt forskningsresultat vid Östra Finlands universitet är 100 µg (mikrogram) D-vitamin ett lämpligt tillskott för nordbor under vintertid. (100 mikrogram motsvarar 4000 IE, internationella enheter). 

– Många av oss nordbor har fått intresse för sambandet mellan god näring och hälsa under pandemin då den stora nyttan av D-vitamin har bevisats i hundratals studier. Men tyvärr tycks Livsmedelsverket inte tagit till sig de senaste 20 årens forskning när de gjort sin bedömning.

Läs också: Därför behöver du D-vitamin!

Individuella skillnader

Professor Karlberg, som lett den finska studien, har även studerat behovet av D-vitamin och sett att det är mycket individuellt hur mycket D-vitamin huden producerar, men också hur kroppen tar upp D-vitamin. 

Den mängd D-vitamin i form av kosttillskott som professor Karlberg anser vara lämplig under vintertid är högre än den maxgräns som Livsmedelsverket vill ska gälla i Sverige,

För den som har ett lågt D-vitaminvärde kan dock en betydligt högre dos krävas inledningsvis för att komma upp till det satta målvärdet för D-vitamin.

Hudfärg, ålder, övervikt är några av de faktorer som kan försvåra kroppens förmåga att bilda D-vitamin.  https://www.uef.fi/en/article/researchers-introduce-a-personal-vitamin-d-response-index

Liten risk att överdosera

NNC anser att risken för att överdosera D-vitamin är försumbar. Livsmedelsverket har inte heller påvisat några fall av överdosering. Om man dessutom kombinerar D-vitamin med vitamin K2 och magnesium så kan kalcium säkert bindas in i benvävnaden. Effekten blir då starkare tänder och skelett. *(se nedan de av EU godkända hälsopåståendena för D-vitamin)

– I dessa tider då många ängslas för infektioner har vikten av tillräckliga D-vitaminnivåer uppmärksammats. Den samlade vetenskapen har påvisat D-vitaminbrist som den enskilt största faktorn till allvarlig sjukdom och död i virusinfektioner som covid-19. 

Att då vilja begränsa vår möjlighet och rätt att på egen bekostnad fritt få välja att balansera vårt D-vitaminvärde är verkligen bakvänt, säger NNC:s ordförande Mona Birgersson Sjöberg.

Läs också: D-vitaminbrist och psykisk ohälsa

Begränsa tillgången till jod i relevant dagsdos?

Livsmedelsverket vill även införa ett, enligt NNC, lågt maxvärde i kosttillskott för mineralet jod. Verket anger samma värde som verket självt anser vara en relevant daglig dos för ammande kvinnor, 200 µg (mikrogram) per dag. Det värde som EFSA föreslagit för EU är 600 µg.

Livsmedelsverket motiverar inte skälen till att det anser att Sveriges befolkning skulle behöva mindre mängd jod än övriga européer. Verket har inte heller presenterat några fall av ohälsa från överdosering av jod från kosttillskott. 

Se NNC:s hela remisssvar: https://www.nordicnutritioncouncil.com/kopia-p%C3%A5-l%C3%A4sv%C3%A4rt

Kritiken mot Livsmedelsverkets ansökan är stark från både svenskt och internationellt håll.  Svaren till EU Kommissionen kallas contributions och kan läsas här tillsammans med Livsmedelsverkets ansökan: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=395

För ytterligare information kontakta info.nordicnutritioncouncil@protonmail.com  

Faktabakgrund om D-vitamin

EU:s godkända hälsopåståenden om D-vitamin

För att få använda uttalanden om hälsoeffekter vid marknadsföring och försäljning av kosttillskott och vitaminberikade livsmedel finns ett regelverk framtaget av EU via EFSA (Europas livsmedelssäkerhetsmyndighet) år 2012. Dessa anges i EU-kommissionens förordning nr 432/2012 och är väl underbyggda.

* För D-vitamin har EU-kommissionen godkänt följande hälsopåståenden utifrån att de är mycket väl underbyggda av forskningsresultat.

Vitamin D bidrar till:

  • normala kalciumnivåer i blodet
  • att bibehålla normal benstomme
  • att bibehålla normal muskelfunktion
  • att bibehålla normala tänder
  • immunsystemets normala funktion

Vitamin D har en roll i celldelningsprocessen

Senare forskning visar att D-vitamin även är mycket viktigt för att mildra eller förebygga exempelvis adhd, autism, diabetes och ohälsa i hjärta och blodkärl. 

Vitamin D bidrar till att minska risken för att ramla, vilket är kopplat till balansförlust och muskelsvaghet. Att ramla är en riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor som är 60 år eller äldre och står i Sverige för en tredjedel av alla dödsfall enligt Socialdepartementet. 

Brist på D-vitamin anses av flera forskare vara en av de största riskfaktorerna till förtida död.

Faktabakgrund om jod:

Jodbrist är ett stort hälsoproblem enligt WHO

Enligt WHO är jodbrist en mycket stor orsak till både ohälsa och bristande intelligens. Hela 25 % av jordens befolkning har för låga nivåer av jod, enligt WHO. I en europeisk studie konstaterades att skolbarn som visade på låga nivåer av jod hade ett signifikant lägre IQ. Man har också sett att barn till kvinnor med lågt jodintag får lägre intelligens. (Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15292317/)

Jod bidrar till:

– normal produktion av sköldkörtelhormoner och normal sköldkörtelfunktion
– normal kognitiv funktion
– normal energiomsättning
– nervsystemets normala funktion
– att bibehålla normal hud

_________________________________________________________________________

Föreningen Nordic Nutrition Council, NNC:

Den ideella föreningen Nordic Nutrition Council (NNC) grundades år 2015 för att värna om den nordiska befolkningens rätt till att fritt välja vägar för sin egen hälsa genom informerade val. 

Fakta om näringsämnen och aktuell publicerad forskning hittar du på Nordic Nutrition Councils hemsida: https://www.nordicnutritioncouncil.com/

Fakta om D-vitamin: https://www.nordicnutritioncouncil.com/d-vitamin

Fakta om jod: https://www.nordicnutritioncouncil.com/jod

Ekoappens debattartiklar ger fristående skribenter möjlighet att uttrycka en åsikt, ge replik eller skapa debatt. För debattartiklarnas åsikter svarar skribenten, de behöver inte vara åsikter som Ekoappen delar. Vill du skriva en debattartikel? Kontakta redaktionen@ekoappen.se

d-vitaminD-vitamin bristjodKosttillskott