Personer med högre nivåer av selen i blodet har en lägre risk att drabbas av hjärtsvikt. De har dessutom lägre nivåer av C-reaktivt protein, en biologisk markör som vanligtvis används för att upptäcka inflammation i kroppen. Det visar en ny holländsk studie av forskare vid University of Groningen i Nederländerna. 

I studien, som har namnet PREVEND och som publicerats i European Journal of Heart Failure, deltog nästan 6 000 friska män och kvinnor med en medelålder på 53 år.

Rökare har lägre nivåer av selen

En intressant observation i studien var att selenhalterna hos icke-rökare tenderade att vara högre än hos rökare. 

Enligt forskarna kan detta bero på att tobaksrök innehåller giftiga tungmetaller, exempelvis arsenik, som är kända för att reagera när de kommer i kontakt med selen. Arsenik påverkar dels syntesen och uttrycket av selenoproteiner, men ökar också selenelimineringen via mag-tarmkanalen.

Läs också: Hur selen kan påverka fertiliteten

Européerna behöver mer selen

De holländska forskarna fann att den genomsnittliga selenhalten i blodet hos deltagarna var 84,6 mikrogram per liter. Det är i närheten av de genomsnittliga selennivåerna bland Europas befolkning. 

Enligt en studie som publicerades i American Journal of Clinical Nutrition 2010 krävs dock en genomsnittlig selenstatus på nästan 120 mcg/L för att uppnå full mättnad av selenoprotein P. Detta specifika selenoprotein förser olika vävnader i kroppen med selen och är därför en vanlig mätare för ett korrekt selenintag.

100 mikrogram per dag 

Så var lämnar det oss? Tja, om man tittar på den holländska studien visar den att personer med högre nivåer av selen i blodet löper mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar och inflammation i kroppen. Samtidigt verkar det finnas utrymme för förbättring.

Enligt den tidigare nämnda studien från 2010 är ett dagligt selenintag från en varierad kost samt ett tillskott med 100 mikrogram extra selen optimalt för att uppnå de idealiska 120 mcg/L

Läs också: Ekologiskt jordbruk kan leda till selenbrist

54% lägre dödlighet vid kardiovaskulära sjukdomar

Ett bra exempel är den svenska KiSel-10-studien. Här tilldelades friska, äldre män och kvinnor slumpmässigt placebo eller ett dagligt tillskott med 200 mikrogram selenjäst (SelenoPrecise) kombinerat med 200 mg koenzym Q10.

Efter fem år hade den kardiovaskulära dödligheten i den aktiva behandlingsgruppen minskat med 54 procent jämfört med placebogruppen. Utöver det fanns en klar förbättring vad gäller hjärtmuskelfunktionen hos deltagarna.

Samma dos kar även visat sig ha en god effekt på olika sköldkörtelsjukdomar.

Av redaktionen

forskningSelen