Många av oss känner någon med demens, en minnessjukdom som är en av de främsta orsakerna till funktionshinder bland äldre. Få skulle nog dock ha gissat att en helt vanlig vitaminbrist skulle vara en av de bakomliggande faktorerna till detta sjukdomstillstånd.

En studie från University of South Australia – som dessutom är den första i sitt slag – visar nämligen ett direkt samband mellan demens och brist på D-vitamin.

Läs också: D-vitaminbrist och psykisk ohälsa

Många fall skulle kunna undvikas

Studien, som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition, visar flera intressanta fynd. Förutom att låga D-vitaminnivåer verkar ha ett samband med lägre hjärnvolym och ökad risk för stroke, pekar studien på genetiska analyser som visar att D-vitaminbrist också har kopplingar till demens.

Forskare nämner att upp till 17 procent av demensfallen i vissa populationer skulle kunna undvikas bara genom att höja människornas D-vitamin i blodet till 50 nmol/L, vilket anses vara den normala nivån. 

Påverkar 55 miljoner världen över

Varje år drabbas över 55 miljoner människor världen över av demens. Risken ökar betydligt efter 65 års ålder och i Sverige är Alzheimers sjukdom den absolut vanligaste varianten som utgör cirka 60–70 procent av samtliga fall. Eftersom antalet demenssjuka dessutom ökar varje år är det av största vikt att undersöka nya sätt att förebygga och behandla tillståndet.

Den aktuella studien är baserad på data från 294 514 deltagare från UK Biobank. UK Biobank är en omfattande biomedicinsk databas och forskningsresurs med djupgående genetisk och hälsoinformation om en halv miljon brittiska deltagare.

Nivåerna av vitamin D bör öka

Enligt forskarna är deras studie den första som undersöker effekten av hur låga D-vitaminnivåer påverkar risken för demens och stroke genom att använda genetiska analyser bland en stor studiepopulation. 

Det finns inga officiella hälsopåståenden för D-vitaminets effekt på den mentala hälsan. Ändå har vetenskapen funnit vitamin D-receptorer (VDR) i nästan alla kroppsvävnader, inklusive hjärnan. Därför finns det goda anledningar att anta att tillräckliga mängder D-vitamin är viktigt för att upprätthålla en god hjärnhälsa.

Läs också: Debatt: Maxgräns för D-vitamin är onödig och otidsenlig

Tillskott kan vara fördelaktigt

D-vitaminbrist är en av de vanligaste bristsjukdomarna i världen idag. Även människor i soliga områden drabbas, även om man tycker att de skulle få i sig tillräckliga nivåer av näringsämnet genom solexponering. 

En av de främsta anledningarna till att brist på vitamin D är så vanligt är att vi helt enkelt tillbringar mer och mer tid inomhus. Även faktorer som ålder, sjukdomar, hudpigmentering och tillgång till D-vitaminberikade livsmedel kan öka risken att drabbas.

Fler och fler människor har dock blivit medvetna om hur viktigt D-vitamin är och tar därför kosttillskott för att vara på den säkra sidan. 

Det är alltid en god idé att välja ett D-vitamintillskott som har en dokumenterad effekt. Pharma Nords D-Pearls är ett effektivt tillskott som har använts i flera studier i olika länder och som visat sig ha en god biotillgänglighet.

Av Elsa Larsson

d-vitamindemensforskning