Georg Wikmans fascination för läkeörter började redan på universitetet, på 70-talet när han läste teoretisk fysik. För att kunna studera växtmedicin på heltid startade han därför Örtmedicinska Institutet. Han passion drev honom att resa till forna Sovjet – som då var ledande inom kliniska och farmakologiska studier på växtmedicin. 

Rysk rot mot influensa

Georg Wikman berättar:

– Jag hade fått kontakt med professor Israel Brekhman, känd som adaptogenernas fader. Vi blev vänner och han bjöd in mig för att träffa andra ledande forskare inom växtmedicin. Det var där jag upptäckte Rysk rot. Ett av de mest studerade och mesta använda adaptogenerna i Sovjetunionen. Det som fascinerade mig var framför allt användningen av Rysk rot för att förebygga och lindra influensa och andra virusinfektioner. 

Effektiv mot bihåleinflammation

Wikmans nästa resa gick till Kina, där han besökte universitet och sjukhus. Det var vid ett sådant besök som han introducerades till Andrographis – en ört som användes till alla typer av infektioner. En adaptogen som var näst intill okänd utanför Kina och Indien. 

– Läkarna redogjorde för hur de använde Andrographis för de flesta infektioner som t.ex. öroninflammation, halsfluss och bihåleinflammation, både på barn och på vuxna. Dessutom användes Andrographis ofta som komplement till antibiotika vid bakteriella infektioner, berättar Wikman. 

agaDA – betyder hälsa

– Jag och mina kollegor förstod att dessa både adaptogener, fast dom kom från olika delar av världen, hade mycket gemensamt. Väl tillbaka i Sverige började vi därför forska på kombinationen. Vi insåg snabbt att vi kommit något verkligen unikt på spåren. De immunologiska effekterna ökade med närmare 50% när läkeörterna kombinerades. Resultatet blev agaDA, namnet är valt utifrån att det betyder hälsa på Sanskrit – det språk som Ayurveda undervisas på.

Friskare redan dag två

Fram till idag har Wikman och hans forskningsteam publicerat 26 studier. I den senaste, som publicerades sommaren 2021, studerades effekten på sjukfrånvaro hos patienter som hade sökt sig till sin vårdcentral på grund av hosta, feber, huvudvärk, nästäppa, halsont mm. 

Studien som genomfördes på åtta Mellansvenska vårdcentraler visade med tydlighet att de patienter som fick kosttillskottet, tillfrisknade betydligt snabbare jämfört med de patienter som fått placebokapslar. Effekten kom snabbt. Redan andra dagen var skillnaden tydlig mellan grupperna. 

75% mindre sjukfrånvaro

Men det som imponerade mest, var att läkarna kunde konstatera att det var stor skillnad på sjukfrånvaron mellan grupperna. Den grupp som fått aktiv behandling med Andrographis och Rysk rot, hade i genomsnitt 75% färre sjukdagar jämfört med placebogruppen. 

Mindre inflammation

I en annan helt ny studie, även den publicerad 2021, visar resultaten att sänkan, en markör för inflammation i kroppen sjunker med 33% mer i den aktiva gruppen jämfört med placebogruppen – och det redan efter fem dagar. 

Effektiv vid bihålebesvär

Forskarna har också kunnat konstatera att agaDA har speciellt god effekt på problem som nästäppa och bihålebesvär. En erfarenhet som ledde fram till en studie på drygt 180 personer varav närmare 70 hade uttalade bihålebevär, både kroniska och akuta. 

Redan efter fem dagar var skillnaden mellan grupperna tydlig. I den grupp som fått aktiva kapslar med Andrographis och Rysk rot var symtomen 67% lindrigare jämfört med dem som fått placebo. Effekten var lika tydlig på kroniska som på akuta besvär. 

Odlade utan kemikalier

– För oss på Örtmedicinska Institutet är det viktigt att arbeta med rena produkter. Andrographis som är ett gräs odlas framför allt på Himalayas sydsluttning helt utan kemiska gödningsmedel eller kemikalier. 

Den Ryska roten däremot plockas vildväxande i Tajgan, vilket är en enorm vildmark på gränsen mellan Ryssland och Kina. Dessutom analyseras både råvaran och färdigprodukten avseende alla tänkbara föroreningar som pesticider, mikrober, tungmetaller och ETO, avslutar Georg Wikman.

Av redaktionen

AgadaMedicine Garden