Skolledningen vill införa lättmargarin och lättmjölk i skolorna och vilket ansvar tar de? Knappast för ekonomin, för lättmargarin är mycket dyrare! Definitivt inte för barnens hälsa.

Vid en jämförelse som Sveriges Konsumenter i Samverkan gjort så fann man att smöret är överlägset lättmargarinet:

• Hälsomässigt väger det övertygande för smör och Bregott och man borde varna för margariner.
• Miljömässigt väger det kraftigt för smör och Bregott då betande kor håller landskapet öppet, medan palmoljan odlas i tropikerna och skövling av regnskogar är ett oroande faktum.
• Ekonomiskt är lättmargariner och lättmjölken oförsvarliga.

Margarin har minst tre tunga argument mot sig, palmoljan och höga halter av fleromättade Omega-6, samt priset på fettet exkl. vatten. Smör och Bregott har inga hälsomässiga nackdelar och inga miljömässiga nackdelar men en klar prisfördel.

Det står alltså 3 mot 0. Kan skolledningen eller barn- och ungdomsnämnderna försvara sina beslut?
Läs underlaget för detta (publ 2 febr):

www.konsumentsamverkan.se

Dr Sanna Ehdins blogg