(17/6-09) Detstora paradigmskiftet är verkligen på gång. Filmen “The Living Matrix”– En film om hur allt är energi och hur våra tankar (energin) styr vad som sker. Det är den ultimata filmen om läkning, som ger information och förklaringar från experter. Vi går nu från en DNA-styrd och kemikaliefixerad världssyn till en där energin och tankarna är det som styr.

The Living Matrix tar liksom “What The Bleep” med tittaren på en resa in energi- och informationsmedicinens värld, och frågar “varför inte?”. Filmen visar inte bara att dessa terapiformer fungerar, utan ger även förklaringar på hur. Man kan se den tillsammans med vänner och släkt för att vidga sin syn på människan och hälsan.

The Living Matrix -trailer

Köp filmen

Dr Sanna Ehdins bloggSanna ord 2009