Man behöver inte bekymra sig om att bli äldre, för även om det yttre kanske ”försämras” så förbättras många av de inre kvalitéerna. Forskning visar att äldre är lika lyckliga som yngre, men föreställningen om av vad som är ett lyckligt liv skiljer sig mellan åldrarna.

Yngre människor förknippar lycka med exalterande upplevelser, medan äldre uppskattar känslor med mindre intensiv energi. De äldre översätter ofta lycka med att kunna vara nöjd med livet som helhet. Det visar en svensk avhandling som redovisar hur 800 personer mellan 19 och 87 år ser på lycka.

Genom livserfarenhet har de äldre skaffat sig strategier för att kunna hantera besvikelser, ånger och liknande känslor som uppstår när livet inte blir som de tänkt sig. De är överlag bättre än de yngre på att hantera negativa känslor och ta vara på det positiva i livet. De kan i högre grad acceptera sina egna fel och brister, och får därmed lättare att gå vidare. Allt blir då lättare. Detta är en vishet som kommer med åldern.

Yngre människor har istället en tendens att skylla misslyckanden på utomstående faktorer.

Att mogna som människa innebär således en övergång till en mer medveten och visare fas, där man kan njuta av livet på ett annat sätt – och mer inifrån.

Det ger oss en möjlighet till bättre kontakt med våra olika delar, vilket skapar mer tillfredsställelse.

Att vara vis

Att vara vis innebär att vara integrerad, inifrån och ut. Att stå i kontakt med sin kärna och tala via sitt hjärta. Det kan enbart komma från ett medvetet inre arbete, och det tar tid. Åratal och decennier…

Vishet är att våga möta den du är och livet som du har omkring dig.

Enligt uppslagsboken är vis detsamma som att vara erfaren, klok och mycket lärd. Det är en ackumulering av den esoteriska kunskapen, den som man endast kan få genom att leva livet länge.

I denna transformation – överfångsfas – till mognad, är det viktigt att hitta sin egen tyngdpunkt i universum. Det innebär att du oberoende av andras värdepåverkan (åsikter) kan finna och utveckla dina egna värden, vilka leder till ett meningsfullt och lyckligt liv.

Egentligen är det detta som filosofer, visa personer och mystiker har förespråkat i tusentals år, och jag vill förstärka att tid i enskildhet och tystnad – reflektion och meditation – är viktigt för att ge utrymme för denna övergång.

Vishet och kunskap kan omfatta allt från nyfikenhet, kunskapstörst, omdömesförmåga, påhittighet, emotionell intelligens och perspektivseende.

Vishet är:

  • att vilja veta och lära sig, att inse att man inte vet det mesta.
  • insikten att information inte är detsamma som kunskap, och kunskap är inte detsamma som vishet.
  • att tänka igenom innan man fattar beslut eller handlar.
  • att vara kreativ, hitta nya lösningar och inte väja för det okonventionella.
  • att utveckla sin emotionella intelligens, vilket är att vara i kontakt med egna och andras känslor för att kunna förstå och hantera olika situationer.
  • att kommunicera tydligt och ge feedback, eller konstruktiv kritik och uppmuntran.
  • att ha förmågan att se på världen på ett sätt som är genomtänkt och vettigt. Det är den egenskap som ligger närmast att vara vis.
  • att vara och verka utifrån sin (och allas vår) essens.
  • att inse att vi är här för att bidra och lära oss, inte för att ta för oss…
  • att kunna njuta fullt ut av en vacker solnedgång, och känna att det är dagens höjdpunkt… ☺️

Visa människor är vägvisare. Människor dras till personer med perspektiv och visioner. Alla vill vara en del av något större.

Utgå från ditt sanna jag i det du gör. När alla utgår från sitt sanna jag får vi en helt annan värld.

• Läs mer om detta i Sanna Ehdins bok Nya Sluta kämpa – börja leva

Dr Sanna Ehdins blogg