Normalt är den vaginala bakteriefloran rik på syraproducerande lactobaciller vilka hjälper till att motverka tillväxt av potentiellt skadliga mikrober. Om det däremot föreligger en obalans kan dessa istället frodas.

Obalans och inflammation

Studien inbegrep 167 gravida kvinnor som antingen genomgått missfall eller upplevt smärta under de första tre månaderna av graviditeten. Personer som tagit antibiotika, prebiotika eller tillskott av progesteron exkluderades då detta skulle kunna påverka balansen. Av kvinnorna som deltog i studien hade 93 fått missfall, bland dem visade 54 av fostren inga tecken på kromosomavvikelser. Forskarna undersökte den vaginala bakteriefloran hos de kvinnor vars foster hade en normal kromosomuppsättning samt tittade efter tecken på inflammation. Resultaten visade att de hade mindre av lactobacilli jämfört med kvinnorna vars missfall orsakats av kromosomrubbningar. Man fann även omfattande inflammation hos de av deltagarna som hade prevotella och streptocker istället för lactobacilli.

Läs också: Flytningar – vad säger de om din hälsa?

Tar fram test

Även kvinnor som genomgått en fullgången graviditet kunde ha mindre av lactobacilli men deras kroppar hade inte reagerat med inflammation. Forskarna hoppas att deras upptäckt leder till att missfall ska gå att förebygga i framtiden, de arbetar även med att ta fram ett test som snabbt ska kunna visa den vaginala bakterieflorans sammansättning, för att på så sätt identifiera de som är i riskzonen.

Läs också: Så kan p-piller och hormonpreparat påverka dig negativt

Nya rekommendationer

Det är i nuläget dock oklart hur behandlingen skulle se ut men forskningsledaren, professor Phillip Bennett, menar att om dessa fynd stärks av fler studier skulle det kunna ligga till grund för rekommendationer om extra god hygien, särskilt under de första månaderna av graviditeten, samt att undvika exempelvis parfymerad tvål och bakteriedödande gel vilka kan påverka pH-balans och bakterieflora. Han misstänker även att så kallad ”doushing” där insidan av vagina sköljs med diverse mixturer kan bidra till att orsaka missfall då de rubbar bakteriefloran, något han därför avråder ifrån även om studien inte konstaterat ett samband.

Av Hälsoredaktörerna för Ekoappen

bakterierGraviditetObalans