Psykisk ohälsa kan vara allvarliga sjukdomar som depression, bipolär sjukdom, schizofreni eller tvångssyndrom. Att leva med dessa är tufft i sig självt. Att försöka leva i tvåsamhet kan kräva ännu mer av de som är i relationen.

Psykisk ohälsa kan vara skamfyllt

Än idag är det skamfyllt att ha psykisk ohälsa fast vi vet att det inte är någons fel när det händer. Dessa sjukdomar kan ha många olika orsaker, ärftlighet spelar in men även livsstil och faktorer som socioekonomisk status. Det är helt normalt att känna många starka känslor i samband med psykisk ohälsa i relationen. Många känner skam, ilska och sorg men även hopplöshet och skuld.

Läs mer: Egil Linge: För mycket tid med din partner? Var mer nyfiken!

Mer ansvar för den friska

Psykisk ohälsa kan hindra en person från att fungera normalt i sin vardag. Självklarheter som att handla mat eller dammsuga blir omöjliga. Du som är frisk i relationen kan få ta ett stort ansvar för hem och familj. Det lägger press på dig men kan också få dig att känna ilska gentemot din partner. Önskan om att hen ska rycka upp sig och ta tag i sig själv kan vara stark. Dessutom är du orolig för din partner vilket gör det här till en jobbig tid i ditt liv.

Det är viktigt för er båda att komma ihåg att de flesta med psykisk ohälsa blir bättre med tiden. Här är några saker som kan hjälpa er att hantera situationen medan den pågår:

  • Du som partner kan försöka behålla en positiv och accepterande attityd. Det kan hjälpa din partners återhämtning.
  • Behåll realistiska förväntningar på partnern med psykisk ohälsa. Det är inte bra när drömmar går i kras eller om förväntningar blir pressande.
  • Delta i familjeterapi som är specialiserad på mental ohälsa för att få hjälp av utomstående.
  • Läs en bok eller lyssna på en podcast kan hjälpa er att inse att ni inte är ensamma. Ångestpodden har avsnitt om relationer och Maggan Hägglunds bok ”Det kommer gå över” belyser hoppet att det kommer bli bättre.

Läs mer: Därför minskar stressen i naturen

Sök andras stöd

Ibland håller vi svårigheter inom oss och öppnar oss om vad som hänt när det känns bättre igen. Prova att göra annorlunda och se om det kan hjälpa dig igenom denna jobbiga period. Kanske kan din partners läkare tipsa om stödgrupper eller så söker du stöd bland familj och vänner. Även på nätet finns andra i samma situation som du kan leta upp och prata med.

Av Katarina Fornander

depressionparpsykisk ohälsa