En ny multinationell studie visar nu att ett regelbundet intag av ultraprocessad mat kan ha kopplingar till den inflammatoriska tarmsjukdomen IBS. Här kan du läsa mer om sjukdomen och hur bearbetad kost kan ha en negativ effekt på maghälsan.

Vad är IBS?

IBS är en förkortning för det engelska begreppet Irritable Bowel Syndrome, som betyder lättretbar eller överkänslig tarm. Detta är en störning i mag- och tarmkanalen som orsakar kronisk inflammation.

Symtomen för IBS varierar från person till person, då även genetiska faktorer kan påverka sjukdomstillståndet. Några av de vanligaste symtomen är:

 • Magsmärta
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Gaser i magen

Eftersom IBS är vanligare i välbärgade länder än i de med lägre medianinkomster kallas tillståndet därför ibland för “en sjukdom hos rika nationer”. I takt med att ultraprocessad mat blir vanligare och tillgängligare i fler länder ökar dock fallen av IBS även i utvecklingsländer.

Läs också: Magens påverkan på det psykiska måendet

Vad räknas som ultraprocessad mat?

Mat kan delas in i tre olika kategorier:

 • Oprocessad eller minimalt processad mat
 • Processad mat
 • Ultraprocessad mat

I den första kategorin ingår livsmedel som knappt bearbetas alls industriellt, till exempel grönsaker, frukt, baljväxter, mjölk, kött, ris och ägg. Den hör kategorin kallas ibland för “ren” mat.

Till den andra kategorin räknas livsmedel som bearbetats för att få längre hållbarhet, exempelvis konservering eller fermentering. Även smaksättning med olja och salt kan förekomma. Exempel på processad mat är konserverad frukt, rökt fisk, ost och bacon.

I den sista kategorin ingår livsmedel där minst fem andra ingredienser tillsatts. Tillsatserna kan exempelvis vara färgämnen, sötningsmedel och konserveringsmedel. Exempel på ultraprocessad mat är:

 • Hamburgare
 • Korv, exempelvis falukorv eller hot dogs
 • Bröd
 • Färdigrätter
 • Måltidsersättning
 • Godis
 • Bakverk
 • Frukostflingor
 • Läsk
 • Glass

Läs också: Vad betyder egentligen läckande tarm?

Ny studie visar intressanta upptäckter

Många forskare har länge misstänkt att det finns ett samband mellan ultraprocessad mat och IBS, men de vetenskapliga bevisen har varit begränsade. Det finns fortfarande relativt få kliniska studier som har utvärderat denna hypotes, men en ny multinationell studie visar intressanta resultat.

Studien leddes av Neeraj Narula, biträdande professor i medicin vid McMaster University i Hamilton i Kanada, och resultaten presenterades i British Medical Journal. Studien undersökte sambandet mellan konsumtion av ultraprocessad mat och risken att utveckla IBS.

IBS vanligare i länder med högt intag av ultraprocessad mat

Över 116 000 vuxna i åldern 35–70 år deltog i studien. Deltagarna i studien kom från 21 låg-, medel- och höginkomstländer i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern, Sydasien, Sydostasien och Kina.

Deltagarna fyllde i ett frågeformulär om sina matvanor minst vart tredje år från 2003 till 2016. Bland annat fick de fylla i deras intag av ultraprocessad mat med olika tillsatser.

Studien visar att intaget av ultraprocessad mat är högre i Nordamerika, Sydamerika och Europa. IBS är också mer vanligt förekommande i dessa regioner. Forskningsteamet drog därför slutsatsen att en högre konsumtion av ultraprocessade livsmedel och drycker ökar sannolikheten för att utveckla IBS.

Studien kunde dock inte bekräfta ett orsakssamband mellan ultraprocessad mat och utvecklingen av sjukdomen. Det finns dessutom vissa begränsningar i studien som kan ha påverkat resultatet.

Exempelvis kan frågeformuläret varit utformat på ett sätt som inte bedömer hela kostintaget. Forskarna kan inte heller bevisa varför barn och unga vuxna utvecklar IBS eftersom deltagarna i studien var över 35 år.  Studien tar inte heller hänsyn till kostförändringar över tid eller variabler som antibiotikaanvändning under barndomen.

Läs också: Kosttillskott som hjälper en orolig mage på naturlig väg

Sammanfattning

Att äta för mycket ultraprocessad mat kan leda till IBS, en störning i mag- och tarmkanalen. Forskarna har länge misstänkt ett samband, men det har saknats kliniska bevis.

En större multinationell studie med över 100 000 deltagare kan dock för första gången kartlägga ett samband mellan ultraprocessad mat och IBS. Det krävs dock mer forskning för att stärka de vetenskapliga bevisen.

Kosttillskott för en orolig mage

Innate Flora 20-14 Ultra Strength Probiotika är ett mycket bra probiotika med 14 olika kliniskt undersökta stammar av goda tarmbakterier som inte konkurrerar med varandra. En god tarmflora är fundamentalt för en god matsmältning och för hälsan.

Thorne GI-Encap kombinerar avglycyrrhizinerad lakritsrot med aloe vera för att stödja det naturliga försvaret i magens slemhinnor, utan att påverka magsyreutsöndringen.

Nordbo Mage bidrar till en normal daglig tarmfunktion. Produkten innehåller bland annat rabarberrot, aloe ferox, magnesium som alla stödjer en normal tarmfunktion.

Bättre Hälsa Magnesiumglycinat är ett vänligare alternativ för magen. Vissa kan vara känsliga för magnesium och då passar magnesiumglycinat utmärkt.

Av Elsa Larsson

hälsaIBSUltaprocesserad mat