Min utbildning inom funktionsmedicin tillsammans med över 40 års klinisk erfarenhet gör att jag ser vikten av en multimodal behandling som är orsaksbaserad och personanpassad.  Snabbare framgångsrika resultat kommer oftare när man tacklar problemet från olika håll med metoder som samverkar till att få bort blockeringar och återställa normala neurologiska funktioner. 

Besvär kopplade till öronsusningar eller som triggar öronsus

Hörselnedsättning, stress, trauma, sömnbesvär, smärta, huvudvärk, intag av läkemedel, högt blodtryck, åderförkalkning, Menieres sjukdom (balansrubbningar), matallergier eller överkänsligheter, åldrande med mera är besvär som kan vara kopplade till tinnitus.

Vad händer vid öronsus?

Öronringningar, öronsus eller tinnitus är inte ett medicinskt tillstånd utan snarare ett symptom på ett underliggande problem. Ofta indikerar det att du har skador på de små håren i dina öron eller nervcellerna som är kopplade till hörselcentrat och de avger då slumpmässiga signaler som din hjärna tolkar som ljud. Om hårstrån inuti innerörat är böjda eller trasiga kan de “läcka” slumpmässiga elektriska impulser till din hjärna och orsaka tinnitus.

Fel i specifika kaliumkanaler som hjälper till att reglera nervcellens elektriska aktivitet innebär att neuronerna inte kan återgå till ett jämviktsvilotillstånd. Men om kaliumkanalerna inte fungerar korrekt kan cellerna inte återgå till vilotillstånd och avfyras i stället kontinuerligt i slumpmässiga skurar, vilket skapar en känsla av konstant brus när ingen existerar.

Orsaker till öronsus

Ett trauma, infektion (till exempel, borrelia), läkemedelsbiverkning, akut eller långvarig stress/trauma/skada från högt oljud, sköldkörtelproblem, vaxproppar, bettfel, whiplash, låsningar i övre nackkotorna, vätskedrivande medicin, värktabletter eller cellgiftsbehandling och även andra mediciner kan orsaka tinnitus indirekt genom att förvärra en tidigare knappt hörbar tinnitus. Det kan också förvärras av inflammation och blodsockerhanteringsproblem.  Får man tinnitus ska man alltid först kolla upp sin hörsel. 

Varför är det så svårt att få ordning på öronsus?  Varför finns det inga medel mot brus och öronsus?

Öronsus/öronringning/tinnitus-problematik orsakas och triggas oftast av flera olika samverkande orsaker som tillsammans bidrar till symtomen.  Dessa samverkande orsaker har trauma, stress, eller hyperkänslighet som härstammar och påverkas av bland annat spänningar eller rubbad funktion i muskulatur, nervbanor, cirkulationssystem, beteendemönster, samt fysiologiska-, kemiska- och frekvensmönster och känslighet.

Varför är rätt kombination av åtgärder som är anpassade till dina orsaker och triggers är bättre än att bara prova saker? Därför man får hjälp med prioritering av multimodala behandlingar. 

Läs också: Peter Wilhelmsson: “Bli av med allergier och överkänsligheter genom livsstilen”

Behandlingar som kan hjälpa

Några av de vanligaste skolmedicinska eller psykologiska behandlingar: 

 • Gruppinformation om tinnitus
 • Individuella samtal
 • Mindfulness och Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Webbaserad självhjälpsbehandling (MindfullnessKBT/ACT). Acceptance and Commitment Treatment (ACT) är en behandling som lägger större vikt vid att personen ska ta sikte på det som är viktigt i livet och kunna leva ett vitalt liv även med tinnitus. Hela livssituationen är i fokus för behandlingen. KBT handlar om att hantera tinnitusbesvären. På webben finns det självhjälpsbehandlingar du kan få remiss till och delta i om den egna regionen inte har tillgång till KBT-kompetens.
 • Hörapparatutprovning
 • Brusapparat/Ljudstimulator
 • Sömnhygien eller läkemedel mot sömnbesvär
 • Läkemedel mot ångest eller depression som orsakas av tinnitus
 • Sjukgymnastik, akupunktur och massage. Fysioterapi (sjukgymnastik). Vid besvär med muskelspänningar, värk i leder och skador kan en sjukgymnast lära dig avspänningsövningar och ge råd och tips hur kroppen kan bli mindre spänd. THA-metoden eller ”Lundamodellen” kallas en behandling som står för Töjning, Hållning och Akupunktur. THA-metoden ge lindring vid tinnitus som har kroppsliga (somatiska) orsaker, till exempel spänningar i nacke, axlar och käkar. I flera landsting finns sjukgymnaster kopplade till hörselvården.
 • Behandling hos tandläkare/käk specialist, bettkorrigering eller användning av bettskena
 • Hörapparat och annan hörselrehabilitering
 • Peters behandlingsprogram för Brus och Öronsus efter undersökning av orsaker, utlösande och förmedlande.

Än så länge finns ingen medicin mot tinnitus, det man kan göra är att behandla de fysiska smärttillstånden i kroppen och lindra de psykiska besvären. Ofta finns nämligen klara kopplingar mellan öronsusets svårighetsgrad och livssituationen i stort. Det finns ett moment 22, en negativ rundgång av öronsus som skapar oro, frustration och lidande för hundratusentals svenskar. 

Läs också: Från en ”trasig” hjärna till frisk hjärna

Peters Mindre Brus och Öronsus-metod på 8 fingrar

Jag rekommenderar förbättring av öronsus och att återställa normal funktion med följande kombination av integrerade behandlingar och självbehandling från både konventionell och komplementärmedicinen. Att göra många saker rätt samtidigt ger mycket bättre resultat än att bara prova det ena och det andra som har visat sig genom åren ha en mycket begränsad läkningseffekt hos de allra flesta.

 1. Frigör spänningar i käkledsområdet och övrenackkotorna med speciella behandlingar eller självbehandling. 
 2. Förbättra lymfdetox och lymfcirkulationen
 3. Öka kväveoxidtillverkning i blodkärl och öka blodcirkulationen.
 4. Förbättra vagusnervfunktionen genom bland annat övningar vid hals- och nackområdet. Återställ normal neurologisk funktion.
 5. Bryt de negativa trauma eller stressrundgång genom till exempel: akupunkturknackning (tapping), EMDR, hypnos, KBT, heartmath, andningsteknik, mindfulness med mera.
 6. Ät en glutenfri, mjölkfri och växtbaserad anti-inflammatorisk kost.
 7. Fyll på med 4–6 av följande näringsämnen i koncentrerade höga doser:  vitamin B12, B-komplex, D-vitamin, magnesium, zink, pycnogenoler, teanin, GABA, fiskolja/algolja, passionsblomma, valeriana, ginkgo biloba, ashwaganda, hagtorn, rosenrot, ginseng. 
 8. Se över och få hjälp med övriga viktiga livsstilsvanor och relationer som kan orsaka stress och trigga öronsus eller försämras av öronsus, till exempel sömnbesvär, relationsproblem, oljud, olämpliga arbetsplatser eller hobby med mera.

Program som kan hjälpa mot öronbrus

Information om gruppcoaching för att optimera och skräddarsy effekten av Mindre Brus och Öronsus-programmet finns hos POW Health Plus.

Av Peter Wilhelmsson Funktionsmedicinsk Naturläkare (SNLF, IFMCP)

öronsusPeter Wilhelmssontinnitus