Men att börja konsumera mer medvetet har visat sig ha en rad andra – ganska överraskande – fördelar. Här går vi igenom fyra av dessa som kanske kan motivera dig att bli en del av zero waste-rörelsen!

1. Du får bättre självkänsla

Grundtanken med zero waste är som tidigare nämnt att minska sitt avfall och konsumera mindre. Till en början kan det kännas svårt att avstå från saker du tidigare unnade dig regelbundet, men med tiden kommer det bli enklare att fokusera på den stora bilden. 

Du kommer att börja lära dig vad som faktiskt är viktigt för dig i längden, inte för tillfället. Detta kommer i sin tur att stärka din självkänsla och göra dig säkrare på dina egna värderingar, vilket också göra det enklare att motstå impulsköp. Du kommer dessutom att inse att du inte behöver saker för att känna dig lycklig. 

En annan fördel med en zero waste-livsstil är att du får möjlighet att vara kreativ när det gäller exempelvis matlagning, städning och återanvändning. Varför köpa en dyr fönsterputs med mängder av starka kemikalier när du kan göra en egen med helt naturliga ingredienser? Även sådana enkla saker kan ha en god effekt på din självkänsla.

Läs också: Vilka livsmedelsförpackningar är miljövänliga?

2. Du kommer att äta mer hälsosamt

En annan oväntad fördel med zero waste är att du med största sannolikhet kommer att börja äta mer hälsosamt. Eftersom en viktig del i zero waste är att undvika onödiga förpackningar kommer dina besök i matbutiken att se lite annorlunda ut. 

Istället för att sträcka dig efter skräpmat och snacks i engångsförpackningar kommer du att välja mer färska grönsaker, frukter och livsmedel i återanvändningsbara förpackningar. Du kommer dessutom att använda färre ingredienser och dessutom laga mer mat hemma. Allt detta är bra för både plånbok, miljö och hälsa. 

Genom att fokusera på förpackningen kommer du automatiskt att göra bättre val i matbutiken. Du lär dig också att se förbi smart reklam och lockande erbjudanden, vilket också kommer att bidra till en hälsosammare livsstil på sikt.

3. Zero waste skapar 10 gånger mer jobb

Jämfört med traditionell avfallshantering kan zero waste i genomsnitt skapa tio gånger fler jobb genom återvinning och återanvändning. Kompostering kan skapa minst dubbelt så många jobb som deponier och återanvändning bidrar till hela 30 gånger fler arbeten jämfört med soptippar. 

Redan 2012 stod återvinning och återanvändning för 681 000 arbeten i USA. Det motsvarar drygt 1,17 jobb per 1000 ton producerat material.

Läs också: 5 enkla sätt att minska plasterna i havet

Stärker även den lokala ekonomin

För varje arbete som skapas inom återvinning och återanvändning kommer det även att skapas fler på andra håll. Det bidrar till en ännu större jobbtillväxt och en starkare lokal ekonomi. 

Dessutom bidrar zero waste till att hålla material borta från soptippen. Varje ton avfall som hamnar på deponier och soptippar innehåller material som hade gått att sälja för återvinning. Bara i USA går man miste om ungefär 11,4 miljarder dollar varje år på grund av att man slänger materialet istället för att återvinna det.

4. Du blir del av en gemenskap 

Slutligen kan zero waste-rörelsen ge dig en känsla av gemenskap. Att ni är flera som tillsammans arbetar mot samma syfte – att bidra till en grönare planet – skapar värde och en känsla av tillhörighet. 

Kanske har du vänner i din omgivning som också är intresserade av zero waste? Då kan ni anordna aktiviteter tillsammans, exempelvis en gemensam kompost eller odling. Ni kan också göra en grupp där ni kan låna saker av varandra istället för att köpa nytt. 

Det går förstås även att hitta gemenskap online genom att gå med i olika grupper eller forum för zero waste.

Av Elsa Larsson

hållbarhetzero waste