Låt oss ta en närmare titt på några av de vanligaste myterna kring miljö och avslöja sanningen bakom dem!

Myt 1: Vi är för många och det kommer att förstöra vår planet

Aldrig tidigare har det funnits så mycket människor på vår planet. Det har förstås att göra med att vi lever längre och att vår levnadsstandard är betydligt högre jämfört med bara för några hundra år sedan. 

Studier visar dock att mänskligheten troligtvis inte kommer att expandera i all oändlighet. Många forskare tror istället att jorden kommer att nå en befolkning på 9 miljarder år 2050 för att sedan minska till 7 eller till och med 6 miljarder i slutet av århundradet. Anledningen? Att ekonomin i låginkomstländer kommer att utvecklas, något som visat sig ha en direkt koppling till fertilitetsgraden. 

Det här betyder förstås inte att befolkningen inte är ett problem. Men istället för att snöa in sig på antalet människor kan det vara bättre att skifta fokus till hur vi kan minska utsläppen och leva mer hållbart. 

Läs också: 6 vardagliga vanor som kan förorena miljön

Myt 2: Den biologiska mångfalden minskar överallt

Det stämmer att många raser ligger i riskzonen för att bli utrotade. Men samtidigt har det visat sig att den biologiska mångfalden i ditt lokala område troligtvis är densamma, eller att den till och med har ökat. 

Ett bra exempel är Kalifornien i USA som har ungefär 20 procent fler arter idag jämfört med innan den europeiska bosättningen. Studier visar dessutom att arterna i de lokala områdena sällan är färre, utan bara annorlunda jämfört med tidigare. Så även om det naturligtvis finns arter som är utrotningshotade världen över, kan det vara bra att känna till att det inte ser likadant ut överallt.

Myt 3: Miljövänliga produkter är alltid dyrare och mindre effektiva

Det finns en vanlig missuppfattning att miljövänliga produkter är dyrare och inte lika effektiva som sina konventionella motsvarigheter. Visst kan vissa miljövänliga produkter vara dyrare på kort sikt, men det är viktigt att tänka på de långsiktiga fördelarna, både för miljön och vår egen hälsa. 

Dessutom har teknikutvecklingen gjort att många miljövänliga produkter är minst lika effektiva. Solenergi är ett väldigt bra exempel på detta. Solpaneler har blivit alltmer prisvärda och effektiva, och investeringen i solenergi kan spara pengar på lång sikt samtidigt som du minskar beroendet av fossila bränslen.

Läs också: Är aluminiumfolie dåligt för miljön?

Myt 4: Mina individuella handlingar gör ingen skillnad

Det är lätt att känna sig överväldigad av de stora utmaningar vi står inför när det gäller att skydda miljön. Men varje individuell handling har en betydelse, större än vad man kan tro.

Genom att göra små förändringar i ditt dagliga liv, såsom att minska användningen av engångsartiklar, återvinna, spara energi och välja miljövänliga produkter, kan vi faktiskt påverka och inspirera andra att göra detsamma. Kollektiva ansträngningar är nyckeln till att skapa en verklig förändring, och varje individuell handling bidrar därmed till det större målet – att bevara vår planet.

Tänk på att alltid faktagranska!

Det är lätt att tro på allt man läser, men det är viktigt att vara källkritisk, oavsett om det handlar om miljön eller något annat. Idag finns det mängder av studier, inte minst inom miljö och klimat, som faktiskt visar vad vetenskapen säger. Så istället för att tro på första bästa påstående, gör din egen research och ta reda på vad som faktiskt stämmer innan du för informationen vidare.

Av Elsa Larsson

biologisk mångfaldmiljöMiljövänligt