Läs mer om fördelarna med rosenrot nedan!

1. Gör oss bättre på att hantera stress

Rosenrot är som tidigare nämnt en adaptogen växt som – precis som namnet antyder – kan hjälpa kroppen att anpassa sig efter sin omgivning. Att ta tillskott med rosenrot kan med andra ord göra dig bättre på att hantera perioder av stress. Det finns även studier som visar att rosenrot kan minska symtomen vid utbrändhet, något som kan uppstå som ett resultat av kronisk stress. 

2. Kan hjälpa vid depression och utmattning

Långa perioder av stress, oro, ångest och dålig sömn kan leda till utmattningssyndrom, ett tillstånd där du känner dig kroniskt trött, både fysiskt och psykiskt. Även här kan rosenrot vara till hjälp.

I en studie fick 100 personer med utmattningssyndrom ta 400 mg rosenrot dagligen under två månaders tid. Redan efter en vecka uppgav deltagarna att deras stressymptom hade blivit betydligt färre och att de kände sig både piggare och gladare.

Det finns också tecken på att rosenrot även kan ha antidepressiva egenskaper. Dess aktiva ämnen påverkar nämligen de signalsubstanser som styr vårt humör och våra känslor, precis som antidepressiva läkemedel.

Läs också: Antistress med ashwagandha

3. Förbättrar vår kognitiva förmåga

Vår hjärna behöver näring och återhämtning för att fungera optimalt. Och det finns vissa tillskott som kan hjälpa till med just detta, exempelvis rosenrot. Studier gjorda på djur visar att rosenrot till exempel kan förbättra vår inlärningsförmåga, men också vårt minne. En del forskare menar att örten därmed också kan förebygga åldersrelaterade sjukdomar, även om det krävs mer bevis för att kunna fastställa effekten.

4. Förbättrar våra träningsprestationer

En del forskare menar att rosenrot kan vara fördelaktigt för dig som tränar. En studie på råttor visar till exempel att rosenrot har förmågan att öka muskelstyrkan. En annan visar att växten kan minska responstiden hos unga, fysiskt aktiva män och aktivera kroppens antioxidantsystem, även om detta inte hade någon effekt på själva träningsprestationen.

Än så länge finns det dock ingen forskning som tyder på att tillskott med rosenrot kan påverka varken syreupptagningen, muskelstyrkan eller immunförsvaret. Samtidigt är rosenrot trots allt en adaptogen och dess förmåga att motverka trötthet borde i teorin göra den fördelaktig att ta även i samband med träning.

5. Kan underlätta vid diabetes

Diabetes är en sjukdom som gör att kroppen inte kan producera insulin, vilket gör att blodsockernivåerna stiger. Därför krävs det att personer som har diabetes tar sprutor eller läkemedel innehållande insulin som gör det enklare att hålla blodsockret i schack. 

Studier gjorda på råttor visar att det verksamma ämnet salidrosid som finns i rosenrot kan hjälpa till att förebygga diabetes, men också njursjukdom. Det går förstås inte att säga att effekten är densamma på människor, men det är ändå ett intressant fynd som förhoppningsvis kan driva forskningen framåt. Tänk på att konsultera din läkare mo du har diabetes och vill ta rosenrot.

Läs också: Tillskotten som kan hjälpa vid lindrig oro

6. Kan minska tillväxten av cancerceller

Salidrosid, samma ämne som skulle kunna förebygga diabetes, har även undersökts för sin förmåga att hämma tillväxten av cancerceller i lungor, mage och tjocktarm. Studierna är förvisso gjorda på djur och i provrör, men visar ändå lovande resultat. Det krävs dock mer forskning innan det går att rekommendera rosenrot som en del av behandlingen i samband med olika cancerformer.

Finns det biverkningar av rosenrot?

Rosenrot har inga kända biverkningar, så länge du håller dig till den rekommenderade doseringen. Däremot upplever vissa att de får svårare att sova om de tar tillskottet för sent på kvällen. Överstig inte den dagliga dosen och konsultera en läkare först om du har några kroniska tillstånd eller tar läkemedel. Här hittar du rosenrotsextrakt i kapsel och här hittar du i flytande form.

Av Elsa Larsson

prestationsförmågarosenrotstressUtmattning