Östersjön är ett fantastiskt hav med ett unikt djur- och växtliv, men också ett hav i kris. Faktum är att Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav, vilket främst har att göra med överfiske, övergödning, ökad sjöfart och stora utsläpp av miljögifter. 

Lyckligtvis är det inte för sent för oss att stoppa miljöbovarna och ge Östersjön en ljusare framtid. Nedan tittar vi närmare på vad du kan göra för att stötta ett döende hav. 

De främsta hoten mot Östersjön 

Östersjön är ett bräckt hav, vilket betyder att vattnet är en blandning mellan sött och salt. Det här gör Östersjön till ett unikt och sårbart hav där relativt få arter klarar av att leva. 

Kort sagt är förutsättningarna långt ifrån optimala för ett rikt djur- och växtliv. Lägg därtill de många miljöbovarna i Östersjön och du har ett recept på ett hav i kris. Nedan är bara några av de miljöproblem Östersjön står inför.

Läs också: 5 enkla sätt att minska plasterna i havet

Övergödning

Övergödning beror på att näringsrik gödsel tar sig ut i havet genom olika vattendrag. Den överdrivna näringen orsakar stora algblomningar som faller till botten och bryts ned av bakterier, en process som kräver mängder av syre. Detta orsakar syrebrist och gör helt enkelt att bottnarna dör. Visste du att Östersjön har döda bottnar som motsvarar en yta 1,5 gånger större än Danmark?

Miljögifter

Konstgödsel, båtbottenfärg och plast är bara några exempel på miljögifter som finns i Östersjön som orsakar stor skada, både på växt- och djurlivet. De kan bland annat påverka fortplantningen bland djur, men också orsaka beteendeförändringar och även dödsfall. 

Överfiske

Ohållbart fiske är ett stort problem världen över, inte minst i Östersjön. En stor del av fisket i Sverige sker genom så kallad bottentrålning där stora nät släpas över botten. Det här är en av de mest miljöskadliga fiskemetoderna, dels eftersom den resulterar i mycket bifångst, men också för att bottnen inte får möjlighet att återhämta sig. 

Östersjölax, abborre och gädda är exempel på fiskarter som blivit betydligt färre längs Östersjökusten. Även ålen är utsatt, framför allt eftersom den fortsätter att fiskas trots att den är utrotningshotad. 

Global uppvärmning

Slutligen har vi den globala uppvärmningen som påverkar alla hav på planeten, även Östersjön. I takt med att vattnet blir varmare minskar syrehalten, vilket också ökar effekterna av övergödningen. Höga vattentemperaturer kan också påverka salthalten och tvinga många arter att flytta till saltare hav. 

Läs också: 5 tips på hur du blir miljösmart på sjön

6 saker du kan göra för att stötta Östersjön

Trots att läget är akut är det inte för sent att rädda Östersjön. Det finns flera saker du kan göra som individ, men också som samhället kan göra kollektivt. Här är några exempel på saker som kan stötta Östersjön innan det är för sent. 

  1. Välj ekologiskt i affären. Ekologiska jordbruk använder inga kemiska bekämpningsmedel som riskerar att göra skada om de tar sig ut i våra hav. Välj därför alltid ekologiskt i mathyllan. 
  2. Stötta hållbart fiske. Om du ska köpa fisk, välj alltid MSC-märkta alternativ. Det visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och att fisket skett med hänsyn till havsmiljön.
  3. Se över användningen av plast. Plast och annat skräp tar sig lätt ut i haven via våra vattendrag. Försök därför att minska användningen av plast och återvinn det du kan. 
  4. Undvik båtbottenfärg. Båtbottentvätt är ett betydligt mer miljövänligt alternativ än traditionell båtbottenfärg. Det ökade intresset för båtbottentvätt har gjort att det numera finns flera båttvättar längs kusten. 
  5. Spola inte ner kemikalier i avloppet. Våra reningsverk är effektiva, men kan inte rena alla typer av produkter. Använd därför miljövänliga produkter och ta med starka kemikalier till stationer anpassade för miljöfarligt avfall.  
  6. Bli östersjöfadder. Som östersjöfadder hos WWF kan du vara med i arbetet med att stoppa överfiske och övergödning. 

Av Elsa Larsson

kemikaliermiljöMiljövänligtPlastfritt