Del 1 av en autoimmunitetsserie för Ekoappen av Peter Wilhelmsson, funktionsmedicinsk Naturläkare (IFMCP, SNLF). 

Autoimmuna sjukdomar – en familj av symtom, besvär och syndrom

Autoimmunitetssjukdomar är en samling av många sjukdomar med liknande orsaker och utlösare. Bland de vanligaste av autoimmunsjukdomarna är: Graves, Hashimotos, M.S., Celiaki, Reumatoid artrit, Psoriasisartrit, Crohns, Ulcerös Kolit, Diabetes typ 1, Lupus, Sjögrens och Vitiligo. Gemensamt för dessa är att ditt eget immunförsvar, misstolkar och angriper din egen friska vävnad. Antikroppar, vita blodkroppar och inflammatoriska processer angriper den egna vävnaden på liknande sätt som de är programmerade att göra med sjuka celler, främmande proteiner, farliga mikrober eller andra inkräktare. Därmed bryts specifik kroppsvävnad ned och leder till symtom och kroniska sjukdomar. 

Immunförsvarets vapen riktar sig mot oss själva i stället för bara mot fiender

Autoimmunitet kännetecknas av att normala immunförsvarsfunktioner har förlorat vissa självregleringsfunktioner. Vita blodkroppar pendlar mellan över- eller underaktivitet på ett sätt som är en nackdel för vår hälsa. De kan missta vår egen vävnad som fiender och angripa våra egna organ, vävnad, eller celler. Autoimmunantikroppar nedsätter en normal stark respons till en inkräktare, samt signalerar till immunceller att bryta ned specifik vävnad, tex, sköldkörtelvävnad (Hashimotos eller Graves), ledvävnad (Reumatoid artrit), myelinskida /skyddet på våra nervceller och ryggmärg (M.S.), insulinproducerande celler i bukspottkörteln (diabetes typ 1), slemproducerande körtlar (Sjögrens), hudpigment (Vitiligo), och små leder (Psoriasisartrit). 

Jag fokuserar på flera av dessa i denna autoimmunserie. Jag identifierar både likheter och olikheter när det gäller: orsaker, trigger/utlösare och förmedlare av processer som startar och håller i gång dessa tillstånd. Jag beskriver flera av dessa sjukdomar under kommande serier av artiklar men jag börjar med att beskriva familjen av autoimmuna sjukdomar som de tillhör. Jag beskriver dessa från mitt naturmedicinska och funktionsmedicinska perspektiv.  

Ju svårare problemet är desto viktigare är det att hitta och åtgärda underliggande orsaker som fungerar som bränsle för sjukdomsutvecklingen. Dessutom är det viktigt att patienten själv gör en kombination av flera nödvändiga och kraftfulla livsstilsförändringar, som till exempel specialläkande kost, personlig utveckling, sömnhygienförbättring, stresshantering, sanering av toxiner från sin närmiljö, regelbunden träning och rätt typ av träning, uppmuntrande och läkande relationer, samt jobbar utefter rätt medicinska råd och behandling. 

Läs också: Peter Wilhelmsson: “Bli av med allergier och överkänsligheter genom livsstilen”

Mitt funktionsmedicinska perspektiv

Funktionsmedicinska grundaren, Biokemisten Jeffrey Bland grundade funktionsmedicinen i började av 1990 talet efter många år av undervisning på universitet, samt vidareutbildningar av läkare och terapeuter. Hans funktionsmedicinska kunskap och perspektiv växte fram från flera års samarbete under 1980 talet med vinnaren av 2 nobelpriser, Linus Pauling. Jag har gått funktionsmedicinska utbildningar i snart 30 år, undervisat på flera av deras internationella konferenser så synsättet sitter ganska djupt i min ryggmärg. Jag har också haft förmånen att tillämpa synsättet och metoderna bland patienter i min medicinska praktik. Jag vet av erfarenhet hur kraftfullt det är att arbeta med naturliga, livsstilsbaserade behandlingsmetoder utifrån ett funktionsmedicinskt synsätt. 

Ett funktionsmedicinskt perspektiv grundas på livsstilsmedicin och människans fysiologiska, själsliga och andliga behov

Funktionsmedicin är inte en viss specifik behandling, terapi eller verktyg. Det är ett synsätt som innebär att man undersöker och reder ut samverkande multifaktoriella orsaker till problem. Sedan tillämpas en kombination av åtgärder som man bedömer bäst kan bromsa och stoppa en patologisk utveckling. Även åtgärder för att återställa normal fysiologisk funktion och förbättrad livskvalitet hos individen. Som exempel kan 10 olika personer som lider av reumatisk artrit få helt olika kombinationer av behandlingar beroende på vad orsakerna till deras besvär är. I alla behandlingar tas dock hänsyn till gemensamma behov av sunda livsstilsvanor som ett långsiktigt komplement. Detta oavsett om det är en kombination av operationer och läkemedel, kosttillskott, örtmedicinsk behandling, amalgamsanering, eller en serie av kiropraktik, kranio-sakral, shiatsu eller akupunkturbehandlingar. En hållbar hälsa bygger på en livsstilsmedicinsk grund. Alla medicinska behandlingar och insatser har visat sig fungera bättre och hålla längre om vi har alla grundläggande behov, som beskrivs både i Maslows pyramid samt vid mina topp 8 livsstils/egenvårds områden: 

  1. Hälsobefrämjande relation med dig själv – din inre resa, utveckling och syfte med livet
  2. Hälsobefrämjande relationer med andra – en stark familj och socialt nätverk
  3. Hälsobefrämjande kostvanor
  4. Hälsobefrämjande sömn – sömnhygien – rutiner
  5. Hälsobefrämjande rörelse/motionsvanor
  6. Inre harmoniutveckling som minskar inre ro & sämre stresshanteringsvanor
  7. Frigörande från olika typer av beroende och tvångsbeteende 
  8. Sanering av miljögifter inom hem och arbetsmiljö 
Maslows pyramid

Funktionsmedicin kan också ses som ett ramverk, en struktur eller system för att bättre förstå underliggande orsaker och tillämpa multimodala strategier vid kroniska komplexa sjukdomar och syndrom. Förutom hälsosam livsstil som en viktig grund för ett friskt liv så finns det många olika undersökningsapparater, labb-analyser, fysiska undersökningar, frågeformulär, en tidslinje av händelse under och efter din mammas graviditet, barndomen och hela vuxna livet. Dessa används som en kartläggning av orsaker, triggande och förmedlande faktorer som har påverkat och påverkar utveckling av sjukdomar och problem. Dessa kan tillsammans med läkarens/terapeutens kunskap och erfarenhet lägga viktiga pusselbitar för att vägleda till en bättre hälsa. Jeffrey Bland betonade i sin bok, The Disease Delusion, att veta orsakerna till en diagnos kan oftast vara viktigare än namnet på diagnosen. 

Vi är Självläkande, Självrenande och Självreglerande 

Funktionsmedicin, som sitt namn beskriver bygger också på att återställa och förvalta friska funktioner. Sanna Ehdin skrev en bästsäljande klassiker: Den Självläkande Människan för ca. 30 år sedan. Boken har översatts till olika språk och hjälpt flera miljoner människor till en bättre hälsa och insikt om kroppens fantastiska självläkande funktioner. När kropp, själ och ande får de resurser som de behöver är kroppen både: självläkande, självreglerande och självrenande. Sannas senaste bok om vattenfasta betonar just att vi är självrenande, att vi har drivet för rening och läkning och reglering inom oss, som kan stödjas och väckas. 

Att hjälpa människor med autoimmuna sjukdomar handlar mycket om att hjälpa immunförsvaret att hitta tillbaka till en frisk självreglering. Man gör detta mycket bra genom att ta bort hinder som står i vägen och tillföra resurser som saknas för självreglering–självkorrigerande. Kroppens hälsa är helt beroende av miljarder olika kemiska reaktioner varje sekund. Kroppens självintelligens är enastående och gör det bästa med de resurser eller behandlingar man tillför den. Det finns en inre eftersträvan efter balans och hälsa för att hjälpa kroppen tillbaka till sin naturliga självrening, självläkning och självreglering. Jag anser att vid kroniska sjukdomar är vårt jobb och ansvar som läkare, terapeuter, ”healers” och förvaltare av den kropp, själ och ande att ta bort hinder och tillföra resurser som förstärker kroppens självrening, självläkning och självreglering. Att tro att man kan och ska ”bota alla sjukdomar” med moderna medicinska uppfinningar och läkemedel kan lätt bli en fälla på grund av synsättet att vi styr och ställer i stället för att lyssna och stödja. Det är nog bättre med en ödmjukare inställning och att inse att kroppen botar sig självt när vi gör vad vi kan för att hjälpa till, och inte står i vägen för mycket. 

Läs också: Peter Wilhelmsson: Upptäck örterna i din närhet

Ta bort hinder och tillfredsställa behov kan vara bättre än att bota

Vid alla kroniska sjukdomar, samt autoimmuna tillstånd, så kan man ofta hjälpa kroppen till självläkning, självrening och självreglering genom att ta bort viktiga orsaker och hinder, samt fylla på med våra nyckelnäringsbehov och livsstilsbehov. Trots att autoimmuna sjukdomar skiljer sig en del från varandra, speciellt när det gäller vilken vävnad och funktioner som angrips så har man inom funktionsmedicinen och naturmedicinen funnit att det vanligtvis finns flera av följande samverkande orsaker/hinder som man kan åtgärda. Detta för att minska eller stoppa utvecklingen samtidigt som man fyller på med näring och livsstilsförbättringar. Funktionsmedicinska pionjären, Dr. Sidney Baker ger råd att vid alla rubbningar och sjukdomar, ska man alltid fråga och åtgärda följande två frågor: Vad har jag för lite av? och Vad har jag för mycket av? Integrativa läkaren, Dr. Sherry Rogers ser stora framgångar med rubbningar och sjukdomar genom att förstå och ta itu med tre grundläggande underliggande orsaker: 

1) Ta bort hinder i form av toxiner och infektioner.

2) Fylla på näringsbrister och näringsobalanser. 

3) Åtgärda felaktiga livsstilsvanor. 

Dessa kloka råd kan man tillämpa vid alla kroniska sjukdomar och speciellt när det gäller autoimmuna sjukdomar. De växer oftast fram och utvecklas på grund av flera år av hinder i form av infektioner och toxiner som har gjort att immunförsvaret har löpt amok och börjar bryta ned sig själv. 

Kommande artiklar

Följande tre delar nedan, i denna serie är några av de kraftfullaste för att stoppa nedbrytningen som sker vid autoimmunitet och återställa en friskare immunitet och hälsotillstånd. Det handlar om infektioner, miljögifter, detox, kosthållning och kosttillskott som oftast vänder på en negativ nedåtgående spiral av lidande och sämre livskvalité. Sedan kommer alltid andra felaktiga livsstilsvanor att göra symtom och problem sämre om man inte tar i tu med dessa, men mitt fokus i denna serie av artiklar bli främst på vad jag ser som de tre viktigaste åtgärderna för att bromsa och stoppa autoimmuna sjukdomar: 

1) Lägga om kosten och inta rätt mängder av rätt kosttillskott.

2) Identifiera och reducera belastning av infektioner, externa miljögifter, samt interna slaggprodukter genom kortsiktiga och långsiktiga detox/reningskurer. 

3) Förbättra mage-tarmfunktioner, döda aggressiva främmande mikrober, samt skapa en god tarmflora/mikrobiota.

I serien om autoimmunitet så kommer jag att gå igenom olika teman. Dessa kommer att ge nycklar till alla som längtar efter en bättre hälsa, speciellt vad det gäller autoimmunsjukdomar. Nästa gång tar vi upp hur rätt typ av kost och rätt kombination av kosttillskott kan ge stora förbättringar vid autoimmuna besvär. Varje månad under kommande sex månader kommer vi att ta upp följande tema på Ekoappen och fördjupande information som följer serien finns för de som är medlemmar på min hemsida powhealthplus.com 

Del 2 Autoimmunitet: Kosthållningar och tillskott vid autoimmunitet

Del 3 Autoimmunitet: Infektioner, endotoxiner, miljögifter och detox

Del 4 Autoimmunitet: Mage-tarmfunktion och mikrobiotika

Del 5 Hashimotos och Graves

Del 6 Reumatoid artrit och Psoriasisartrit

Del 7 MS och Sjögrens

Av Peter Wilhelmsson

För mer information om Peters kurser och böcker, samt referenser för artiklar i autoimmunserien, se https://powhealthplus.com/medlemsportal/artiklar/.

POW Health PlusPOW Health Plus

funktionsmedicinPeter Wilhelmsson