Alla har vi stött på dem, personer som får dig att känna dig lägre, sämre och mindre värd. Som tar av din energi och gör dig trött, förvirrad, frustrerad eller nedstämd. Här är tio tecken på att personer är toxiska, och hur du kan identifiera och undvika dem. För det är bästa medicinen!

Det finns personer vars agerande är rent giftigt för sin omgivning – för att ha med dem att göra är som att ta ett långsamt verkande gift. Att vara utsatt för detta skadar och förstör för dig. Det är ett sorts parasit- eller reptilbeteende med andra ord. De har avsaknad av empati, till förmån för okänsligt reptilbeteende.

Så det är viktigt att tidigt hålla utsikt på dessa tecken, och försöka undvika dessa personer alternativt se dem för vad de är – och inte ta åt dig. Inte låta dem komma in under din hud, för det kan ta lång tid att läkas från dem annars.

Toxiska personer:

 1. Sprider negativitet, sänder giftpilar.
 2. Kritiserar dig och andra på ett dömande och ofta nedsättande sätt. De skadar avsiktligt.
 3. Är avundsjuka, och visar det.
 4. De är oärliga och ljuger obehindrat. Gör dig besviken gång på gång utan att störas av det.
 5. Är mycket självcentrerade, allting handlar om dem själva i första rummet.
 6. Oftast projicerar de sig själva och sitt eget beteende på dig (Narcissistiskt beteende).
 7. De är manipulerande och kontrollerande. I början kan de vara översvallande vänliga, hjälpsamma och smickrande – allt för att locka människor nära en så att de sedan kan börja suga energi från dem. Just att pendla mellan att ibland vara positiv och sedan återgå till vanliga skadliga beteendet är ett klassiskt giftbeteende.
 8. De är “drama-queens” och allt är ett drama. De njuter av att skapa kaos i sin omgivning, för då kan de behålla kontrollen och suga mer näring ur människorna omkring sig.
 9. De ser ofta sig själva som offer.
 10. De är helt ointresserad av att förändra sig själva.

 

Psykopatiska drag

Toxiska personer har ofta falska jag, och är livrädda för – eller inte förmögna att knyta an till andra med kärlek och glädje.

Personer med olika grad av psykopatiska drag brister i förmågan att känna empati med sin omgivning. De vet vad som är rätt och fel att göra, men tycker att de står över de regler och normer som finns i samhället. De rättfärdigar sitt eget beteende och saknar vad man normalt kallar samvete.

Psykopati finns i skärningspunkten mellan narcissistisk, borderline och antisocial personlighetsstörning – de så kallade utagerandestörningarna. Det är en allvarlig diagnos med personlighetsdrag och sociala dysfunktioner som kräver en djupare utredning.

En renodlad psykopat är beredd att göra vad som helst för att få sin vilja igenom. Han eller hon tar gärna åt sig äran när saker går bra, men ser till att andra får skulden för misslyckanden.

Eftersom detta extremt självcentrerade och skadliga beteende har ökat stort de senaste decennierna, vill jag ta upp det här. Narcissism premieras och en del forskare menar att det har ökat lika mycket som övervikten ökat de senaste 30-40 åren. Om vi inte passar oss kan de ta över, vi behöver visa att det inte är ok och gemensamt motverka sådant beteende.

Felkopplad hjärna

Forskning med hjärnscanning visar att hos psykopater är hjärnan felkopplad, så när de ser en människa som är glad blir de nedstämda, och när de ser en människa som är ledsen blir de glada. En kvinna berättade att hennes exman hade förbjudit henne att skratta – för att det störde honom och han mådde dåligt av det! En annan kvinna berättade att när hon mådde dåligt mådde hennes exman bra, men när hon var välmående i livet så mådde han dåligt. Så det fungerar tyvärr på det viset …

Psykopater kan visa inlärd empati, men de kan inte känna sann empati med en annan människa. De kan bara ha en viss empati med sig själva (medömkan), om de kan koppla det upplevda till sig själva och föreställa sig själv i situationen. Men de kan inte känna empati med någon annan som upplever detsamma. De har inte långsiktigt tänkande, och har inte förmågan att känna skuldkänslor och ånger. En sådan person är alltså farlig i en matposition, och tyvärr samlas de gärna på maktplatser där de kan kontrollera och styra andra människor.

Forskarna tror att deras spegelneuronsystem i hjärnan är trasigt, vilket ger avsaknad av empati med sina offer. Speglingen är just det som gör att vi blir ledsna när någon är ledsen och glada när någon ler och skrattar. De män, kvinnor och barn som står i ”skottlinjen” för psykopater är de med empati, människor som värnar om andras välbefinnande.

Psykopater ser empati som en svaghet hos andra eftersom de själva saknar både ett samvete och naturlig empati.

Åtgärder

Det är svårbehandlat eftersom en del av det karakteristiska är just svårigheten att se sig själv och sitt agerande, samt att känna ånger när man skadat någon annan. Tillsammans med en stor oförmåga att vilja utvecklas.

Ofta flyr de från en djup inre smärta, och gör vad som helst för att undvika den smärtan. Men kan man inte känna sina känslor, även de tuffa och svåra – kan man inte utvecklas som person…

 • Enda sättet att få slut på det är att lyfta det som händer, att tala om det och visa att man inte accepterar det.
 • Vara fast och bestämd, säga ifrån att man inte accepterar det så tidigt som möjligt.
 • Undvika personen om det går, dra sig iväg för att undvika deras gift och för att eventuellt kunna läkas. De avskyr att bli ignorerade… då deras självbild ofta är mycket tunn, och beroende av yttre bekräftan.
 • Det går inte över med åldern, tvärtom blir det värre när den sociala fernissan blir tunnare med ökad ålder.
 • Söka stöd hos andra för att kunna förändra det som sker. Därför är till exempel 12-stegsprogram så effektiva, för bara att dela sin erfarenhet och få den speglad hos andra är läkande.
 • Att snabbast möjligt omge sig med empatiska människor är viktigt för sin egen skull.

Obs! det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv här, för det är lätt att dras in och är man i deras störda magnetfält är det lätt hänt att man tappar sin egen kompass. Risken är då större att man fastnar längre i deras “garn” så viktigt att tidigt se varningstecken och lämna eller åtgärda.

Den här sortens sjukdom kan bara fortsätta i det tysta … Genom att bli medveten om det, tala om det och säga att det inte är ok kan man förändra.

.

Dr Sanna Ehdins bloggEnkla hälsorådRiskfaktorer