Ny forskning visar att vattenfasta främjar en hälsosam funktion hos det urogenitala systemet hos män (35–60 år). Man studerade förändringar i de nedre urinvägarnas effektivitet, koncentrationen av könshormoner och symtomen på prostatasjukdomar hos 14 friska män med tidigare erfarenhet av fasta. Slutsaten är att åtta dygns vattenfastan hade ett starkt positivt inflytande på de hormoner som reglerar reproduktion och fertilitet, särskilt i hypotalamus-hypofys-gonadala axeln, med samtidigt minskade en rad parametrar (som prostata- och testikelvolym) vilket resulterade i förbättrade funktioner i de nedre urinvägarna. Periodisk vattenfasta har även positiv effekt mot erektionsproblem. Det är mycket hoppfullt!

Att ta kortare eller längre matpauser – fasta – är den nya stjärnan på hälsohimlen. Periodisk fasta med 5:2-metoden var vecka och 18:6 (matpaus på 14-18 timmar per dygn) har blivit mycket uppskattat. Läkaren Michael Mosleys böcker om är mycket uppskattade.

En viktig strategi för att förbättra människors hälsotillstånd är olika kaloribegränsade dieter, och periodisk vattenfasta är idag den mest använda. Vattenfasta, även kallat terapeutisk fasta, vinner i populäritet då man får djupgående läkning och förnyelse tack vare autofagin, som är nedbrytning av skräpproteiner och gamla celler inklusive cancerceller. Dessutom får man produktion av tillväxthormoner och aktivering av stamceller, så total förnyelse och uppbyggnad kan ske. Kroppen är genialisk; designad för optimal reparation, läkning och funktion.

Längre vattenfasta har dokumenterat positiva effekter vid högt blodtryck, reumatoid artrit, fibromyalgi och kronisk smärta. Generellt sett gäller de fördelaktiga effekterna av att inta endast mineralvatten (vattenfasta) på förändringar i blodtryck, plasmalipidprofil och sänkta insulinnivåerna i blodet efter måltid. Att allt detta förhindrar en oönskad viktökning har dokumenterats. (För referenser till dessa två stycken se länken till forskningsstudien nederst).

Periodisk vattenfasta ökar produktionen av testosteron, vilket bidrar till sund erektil funktion.

Bakgrund till studien

Effektiviteten hos mäns urinutsöndring påverkas av ett antal symtom i de nedre urinvägarna (det kallas LUTS). Denna patologi drabbar 15–60 % av män över 40 år. Det kan hänga samman med en eller flera av följande sjukdomar: godartad prostataförstoring, prostatacancer, svaghet och/eller instabilitet i urinblåsans muskler, akut eller kronisk prostatit, urinvägsinfektion, urinrörsförträngning, stenar som blockerar urinvägarna eller neurologiska sjukdomar. Godartad prostataförstoring finns hos majoriteten, och en kombination av alla dessa finns hos 90% av män äldre än 80 år. Det är därför av stor betydelse att ha enkla, förebyggande metoder att åtgärda detta.

I studien deltog 14 friska män (50 ± 10 år) som var vana vid att fasta innan de anmälde sig till denna studie. Forskarna mätte en rad testparametrar före och efter 8 dagars enbart vattenfasta, där försökspersonerna drack enligt eget behov måttligt av mineraliserat vatten, dvs som innehåller mineraler som kroppen behöver. Följande mätningar av det kroppsliga och blodkoncentrationen gjordes:

 • total prostataspecifik antigen (PSA-T)
 • fri prostataspecifik antigen ( PSA-F)
 • follikelstimulerande hormon (FSH)
 • luteotropt hormon (LH)
 • prolaktin (Pr)
 • totalt testosteron (T-T)
 • fritt testosteron (T-F)
 • dehydroepiandrosteron (DHEA)
 • könshormon globulinbindning (SHGB)
 • totalt kolesterol (Ch-T)
 • p-hydroxibutyrat (p-HB).
 • Dessutom bestämdes prostatavolym (PV), volym av varje testikel (TV), total volym av båda testiklarna (TTV), maximal urinflödeshastighet (Qmax) och International Prostate Symptom Score (IPSS) värden.

Resultat

Efter 8 dagars vatten förbättrades urinflödet och prostatavärden, medan prostatavolym och testikelvolymen minskade avsevärt. Det senare indikerar minskad inflammation, och är mycket positivt. Blodnivåerna av PSA-T, FSH, P, T-T, T-F och DHEA minskade, men SHGB-koncentrationen ökade signifikant. Dessa resultat tyder på att 8 dagar med enbart vattenfasta förbättrar de nedre urinvägarnas funktioner utan negativa hälsoeffekter. Bra för män att känna till, säger Dr Sanna.

Referens: Eight Days of Water-Only Fasting Promotes Favorable Changes in the Functioning of the Urogenital System of Middle-Aged Healthy Men Nutrients. 2021 Jan; 13(1): 113.

Min kommentar: utmärkta resultat och viktig studie. Men jag rekommenderar göra min VASS-fasta 1,5–3 dygn upprepat istället! Lättare att få in och fungera med ett aktivt vardagsliv. Även ett dygns vattenfasta i veckan, periodisk fasta varje dag och koständringar kommer man långt med.

Männen minskade i snitt 5,5 kg och sänkte BMI från 25 till 23,3 efter 8 dagars vattenfasta.

Hjälper vattenfasta vid erektionsproblem?

Ja hög sannolikhet vid upprepad vattenfasta (periodisk fasta). Det visar mångas beprövade erfarenhet, men även om man ser på det rent biokemiskt-hormonella. För när man fastar periodiskt minskar frisättningen av det insulin som kolhydratrik mat utlöser. När insulin frisätts omvandlas maten först till energilagring som glykogen i levern, och sedan blir överskottet till fettinlagring. Eftersom kosten innehåller hög andel kolhydrater idag leder den höga insulinfrisättningen till fetma, därefter insulinresistens och sedan diabetes typ 2.

Diabetes orsakar vaskulär inflammation och skador på de endotelceller i kärlväggarna som ansvarar för frisättningen av kväveoxid, vilken i sin tur spelar stor roll för blodkärlens utvidgning. Denna process är extremt viktig för erektion av penis och när kväveoxid inte frisätts på grund av vaskulär skada, diabetes och inflammation leder det till erektil dysfunktion. (Viagra syftar just till att öka frisättning av kväveoxid.) Periodisk fasta hjälper till att vända den inflammatoriska process som skapar en mängd problem i kroppen, erektionsproblem är bara ett.

Vid periodisk fasta ökar männens måbra-hormon testosteron. Testosteron är det främsta manliga hormonet, och det är avgörande för en mans förmåga att få och bibehålla erektion samt fullbordat sexuellt umgänge. Studier har visat att periodisk fasta öka produktionen av testosteron, vilket i sin tur hjälper till en sund erektil funktion.

När män blir överviktiga utvecklar de leptinresistens och det är direkt kopplat till lågt testosteron. Leptin är ett hormon som frisätts av fettvävnad och är involverat i temperaturreglering och aptitdämpning. Andra hormoner som är indirekt involverade i erektil funktion och ökas av periodisk fasta är adrenalin och tillväxthormon.

Slutsats: det bästa är att göra periodisk vattenfasta – kortare eller längre – samt helst ta bort sockret och äta lågkolhydratskost (ketoskost eller hög andel karnivore).

.

Effektivare vattenfasta med VASS-fasta

Dr Sanna Ehdins VASS-protokoll är en 1,5 dagars effektiv vattenfasta med potentierare som sammantaget ger effekten av motsvarande tre till fyra dagars vattenfasta! Det gör det lättare för fler att pröva de positiva effekterna av vattenfasta. Istället för 8 dygns vattenfasta kan man göra 1,5 dygn per vecka i en månad och få fantastiska resultat, och orka med att arbeta och privatlivet.

Avgörande för mitt VASS-protokolls effektivitet är att först tömma tarmen med hjälp av Saltvattenflushen. Den sköljer ner hela vägen från magen genom tunn- och tjocktarmen, utan att påverka njurarna. En hyfsat vältömd tarm är just det som snabbar på kroppens rensning, det är mycket potentiellt för det skapar ett sug ut. Det som ska lämna kroppen töms via tjocktarmen, och ju mer tömd den är desto effektivare rensning. Dessutom går autofagin ingång snabbare.

I mitt VASS-protoll ingår inte bara Saltvattenflush och vatten, utan du tar C-vitamin samt aktivt kol och fett, för det absorberar gifter direkt i tarmen så de töms ut fortare. Allt om fasta och nya effektiva VASS – vattenfasta Sanna special står i Sannas Fastebok. Det behövs förberedelse och mina genomtänkta protokoll och metoder för att förbereda kroppen väl inför vattenfastan. Då kan man slippa obehag som trötthet, huvudvärk och liknande förgiftningssymtom, som kallas detoxsymtom eller Herxsymtom, och snabbt få goda resultat i kroppen och en höjning av den mentala förmågan.

Läs mer om