Vår ämnesomsättning (metabolism) avgör både hur snabbt vi kan omsätta näringen som kommer in i systemet och hur väl immunförsvaret fungerar. Vi kan styra och påverka detta genom vad vi äter och hur vi rör på oss.

När matens näringskomponenter förbränns i cellerna med hjälp av syre (kallas oxidation) bildas energi, vatten, koldioxid och slaggprodukter. Termen ämnesomsättning används för att beskriva hur väl näringsämnena förbränns och används på cellnivå.

Precis som fingeravtrycken skiljer sig åt mellan människor är vår ämnesomsättning individuell. Cellens ämnesomsättning kontrolleras av både nervsystemet och hormonsystemet, och dessa påverkar hur väl näringen kan tas upp, hållas kvar och sedan utsöndras.

Människans ämnesomsättning kan delas in i en snabb och en långsam.

Hos personer med den snabb ämnesomsättning dominerar det sympatiska nervsystemet, vilket ger en ökad aktivitet hos binjurar och sköldkörtel. Detta ger en snabb förbränning inuti cellerna och därmed en ökad energiproduktion. Du kan höja din ämnesomsättning bland annat genom att träna och meditera regelbundet, för båda dessa aktiviteter ger mer effektiv användning av kosten du äter.

En person med långsam ämnesomsättning har istället en minskad aktivitet i både binjurar och sköldkörtel )parasympatiska dominans), vilket resulterar i en långsam förbränning. Kroppens energiförbrukning regleras således av hormonerna och nervsystemet, och vi föds med antingen den ena eller den andra varianten, men den kan ändras under livet beroende på ålder, stress, näringsstatus, graviditet, infektioner mm.

De sympatiska och parasympatiska nerverna utgör de två delarna i det autonoma nervsystemet, vilket sköter (reglerar) våra inre organ. Det gasar eller bromsar.

Allt du äter påverkar ämnesomsättningen

Ämnesomsättningen påverkas hela tiden av det vi äter och därför kan man med hjälp av kosten, vitaminer och mineraler balansera sin ämnesomsättning. Det är viktigt att känna till detta, eftersom allt det du äter är att betrakta som hormon – det påverkar kroppen. Men det påverkar också hur vi uppfattar och reagerar på omvärlden – det vill säga vårt känsloliv. Kost, näring, hormoner och det emotionella är nära kopplat.

Denna information är basal för förståelsen hur du sen kan påverka sköldkörtelns och binjurarnas effekt med kosttillskott.

Ämnesomsättningen stimuleras av: 

  • protein
  • snabba kolhydrater (inget jag rekommenderar dock!)
  • motion
  • mjukt vatten
  • mineralerna fosfor, natrium, kalium, järn, mangan, selen, A-vitamin, B1-, B3-, B6-, E-vitamin

Ämnesomsättningen saktas ner av:

  • fett, fibrer
  • långsamma kolhydrater
  • inaktivitet, infektioner (inflammation)
  • hårt vatten (har mer av de lugnande mineralerna kalcium  och Magnesium)
  • mineralerna kalcium, Magnesium, zink, koppar, krom, B2-, B12-, D-vitamin

Dr. Sanna Ehdin

Läs mer i “Nya Självläkande människan“, Sanna Ehdin, 2014

Läs även:

Foto: Paulina Westerlind som tagit de flesta av mina bokomslag.

Dr Sanna Ehdins bloggMat & näringStärk självläkningen