Bland det svåraste som finns är att släppa taget om saker och personer – även om de inte är bra för en. Man stannar hellre med något dåligt eller något som inte fungerar, än att gå vidare. Varför är det så? Att släppa taget om det invanda kan kännas lite som att hoppa ut i det okända… Här presenterar jag min FALC-metod som gör det enklare att släppa taget och gå vidare. Om konsten att förlåta sig själv och försonas med det som hänt.

Det finns flera skäl till att man håller fast vid saker som inte är bra eller har spelat ut sin roll. Vi är vanemänniskor och det kan vara tryggare att ha det som man har det, än att pröva något okänt. Det kan finnas en bekvämlighetsfaktor och ett inre motstånd, vilket behöver övervinnas. Rädslor helt enkelt.

Även om det är spännande med nyheter och nya upplevelser så är det utmanande att ändra sina vanor och rutiner  – och det kostar energi. Kanske har man dålig tillit till sig själv eller livet, och tror inte att man får något bättre. Då känns det säkrare stanna med det dåliga, än att gå in i något okänt.

Bland det svåraste som finns är att släppa taget om människor – levande eller döda. Att ta farväl av en person som betytt något i ens liv är inte lätt. Det kan vara olycklig kärlek, någon person som man förlorat eller de förhoppningar man burit på.

Även om man vet att det är dags att lämna, är det en process och den kan medföra sorg och tomhet. Men vi kan inte stanna hela livet i det som en gång var trygghet för oss, vi behöver gå vidare för att kunna växa och utvecklas!

Att släppa taget innebär alltid en förlust i någon form. Men för att få in något nytt, behöver du första släppa taget om det som du har. Se till det du kan få istället för att vara rädd för det du “förlorar”.

Falsk kontroll

Jag tror ett skäl att vi håller fast vid personer eller upplevelser är att vi tror att vi måste “bearbeta” och förstå innan vi kan bli fria. Dvs. om vi inte förstår det som skett kan vi inte bli fria.

Fel tänkt menar jag, för tvärtom kan det bli det en fälla. Risken är att man stannar och ältar det, och själva ältandet blir som en snuttefilt som finns kvar som en inbillad trygghetslina. Ett sorts vaneknarkande det också. Och att upprepa negativa upplevelser och tankemönster befäster dem bara…

Sluta älta, börja leva!

För hur ska du exempelvis förstå ondska? Medvetet onda eller meningslösa handlingar som skadar andra människor. Du kan grubbla ihjäl dig på det, men ondska är och förblir ondska. Finns inget att förstå. Punkt.

Jag tror att vi har detta förståelsekoncept för att det inger en falsk trygghet av att man har kontroll, när det oftast varit tvärtom. Om ett barn ser en förälder bli misshandlad, vilken kontroll har barnet över det? Kontrollönskan är snarare ett barns önskan om att magiskt kunna ställa allt till rätta. En rest från barndomens tänkande, eftersom barn tror att de är center i världen och går saker fel, är det deras fel. Så är det inte.

Väldigt många saker är bättre att bara acceptera och släppa taget om…

FALC-metoden

Jag har själv haft svårt att acceptera – och därmed släppa på – tuffa saker som hänt i mitt liv, speciellt i barndomen. Vid årsskiftet behövde jag göra en djupdykning i svåra upplevelser, och tog då hjälp av en EMDR-terapeut för det (ögonrörelseterapi, se nederst). Jag kunde reda ut det hela och släppa på minnena, men problem kvarstod: att jag inte kunde förhålla mig till den ondska som jag utsatts för.

Befrielsen kom när jag en morgon vaknade med insikten att inte behöva förstå ondskan. Det finns, och det har hänt – och det enda jag kan göra är att lämna det bakom mig och gå vidare med positiva saker i mitt liv. För jag överlevde ju.

Livet handlar ofta om att släppa taget om det – så att man kan leva det.

Det var då jag utvecklade nya FALC-metoden – Forgiveness, Acceptance, Letting go & Closure – för att aktivt se till att släppa taget helt och fullt. Endast då kan man bli fri.

På svenska blir det en cykel av:

  • förlåta
  • acceptera
  • låt vara och
  • klart 

För klart är bättre än avslut, och klart betyder att nu är man färdig, redo att gå vidare. Genom att göra upprepade cykler av FALC fler gånger om dagen gick det att fullt ut acceptera i mitt hjärta det som skett. Därmed kunde jag förlåta allt – och framförallt mig själv – och därmed släppa på det. Det gav ett avslut. Klart att gå vidare!

Dock behöver man upprepa FALC-cykeln i ett antal cykler tills det verkligen släppt. Har man burit på något länge så kan det ju ta sin tid att släppa det. Det går inte med en gång, så ha tålamod med dig själv. Var kärleksfull.

.

Accepterade ger sinnesro

Det viktigaste är att lära sig att släppa taget om det man inte kan påverka, och ha visheten att lägga sin energi på det man kan påverka.

Det är innebörden i Sinnesrobönen (i 12 stegsprogrammet) och många skulle må bra av att anamma det tänket. Därför att det bästa är att lägga din energi på det du kan påverka, och det börjar alltid med dig själv.

Min konklusion av över 35 års erfarenhet och studier av bearbetning och processande av upplevelser och psykiska processer är att jag tror stenhårt på att accepterande är det som ger transformation och transcendens över till nästa nivå. Det är en mening som kan behöva sjunka in ett slag.

Ta ett litet steg i taget, och har du väl tagit första steget är du halvvägs… Och kom ihåg att ibland så finns det inget att förstå. Bara acceptera… och släppa taget om det.

Det ligger en stor befrielse i detta. Det tar ett ok ifrån oss, och vi kan lämna av en ofta självpåtagen börda.

Släpp taget om det du inte kan påverka – och känn befrielsen…

.

Blissful Body-metoden

Det andra jag vill lyfta fram som hjälper frigörandes från tidigare mönster och beteenden är Blissful body-metoden . Den tar tre minuter och gör att man medvetet lämnar Stresskroppen och aktiverar Lugnkroppen. Tränar man detta ett par gånger dagligen (totalt 10-15 min per dag) dra om sina hjärnbanor och tidigare beteenden försvinner helt. Det innebär att helt ändra sina tankemönster, rewire hjärnan och nervsystemet.

Läs mer om Blissful body-metoden i Nya Sluta kämpa, börja leva. (Innan kallade jag Blisskroppen och Stresskroppen  för “Kärlekskroppen” eller “Kampkroppen”, men Bliss- och Stresskroppen är bättre beskrivande och mer neutrala ord.) 

  • Läs även: Bygg om hjärnan 
  • Läs Förenkla livet
  • Ögonrörelseterapi (EMDR), är en internationellt accepterad och vetenskapligt visad effektiv behandlingsmetod för posttraumatisk stress (PTSD). EMDR-behandlingen sker i flera steg, och efter hand avtar det negativa från den tidigare upplevelse och den goda känslan tar över. Syftet är att ersätta negativa minnen av ett vanligt neutralt minne.

    Vinjettbild: #SannaEhdinPhoto taget i Västra Hamnen, Malmö

Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädje