För att få en förändring behöver man fatta ett medvetet beslut. Du behöver satsa på det helhjärtat, vilket betyder att du lovar dig själv att göra en viss sak – som du sedan håller.  ALBA-principen är: acceptera, lova, bestäm dig och agera!

Undersökningar av framgångsrika människor visar att de fattar beslut som de sedan fullföljer. Punkt. Det är vad som ger ett lyckat resultat och tillfredsställda människor.

Följande fyra steg hjälper dig att kunna leva ditt bästa liv, på det sätt som du önskar.

1. A: Acceptera livet och dig själv som det är.

2. L: Lova dig själv (comitta) att satsa på dig själv och din egen utveckling.

3. B: Bestäm dig sedan för vad du ska göra.

4. A: Agera! Utför nu du det du bestämt dig för, steg för steg – konsekvent och även om det börjar ta emot. Ge inte upp!

Processen är acceptera, lova, bestäm dig och agera! All förändring börjar med accepterande av vad som är. Om man tror att ”bara det var si eller så skulle allt vara annorlunda” är att lura sig själv. Och de hindrar oss från att leva i livet fullt ut.

Inget av betydelse sker utan en viljaansträngning, och ibland med viss rädsla.

Förändring innebär en utmaning. Allt av vikt som vi förändrar utmanar det invanda, vilket ger ett visst inslag av rädsla. Det är naturligt, ta det inte som ett tecken på att du gör fel. Rädslan är ett tecken på att du utmanar dig själv. Låt den inte hämma dig, se den som en del av processen. Den ger även en adrenalin- och dopaminkick, så att du skärper dina sinnen ännu mer.

Jag fick förslag om en femte: tilltro (från min vän hälsocoachen Ulrika Gabriel i Västerås). Sant, det är viktigt att ha tilltro – till dig själv och livet. Att känna att det kommer att gå bra och du får det du behöver.

Tilltro eller tillit är en mycket stark faktor. Det är en i sig transformerande, för känslan ger trygghet så att man kan slappna av. Och ju mer avslappnad man är, så ökar det förutsättningarna för kreativitet och co-creation med önskade personer eller faktorer. Om man inte har känt tillit tidigare, så går det fint att börja öva sig – genom att helt enkelt tro på dig själv och det som sker! Igen ett viljebeslut. (skriver om viljan separat)

Du är medskapare i livet

Det är viktigt att sluta se på sig själv som ett offer för omständigheterna, för det tar din rättmäktiga makt ifrån dig. Se dig snarare som medskapare i de relationer och situationer som du har omkring dig. Att inse detta är ett stort steg; för det innebär att du tar ansvar för ditt liv.

Detta är samma som att du skapar ett starkt band till dig själv. Det är ett viktigt steg i ledet att ta hand väl dina fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga behov. Du försöker leva ditt liv så sant som möjligt och i enlighet med den du är.

Och allt börja med ALBA-principen: acceptera, lova, bestäm dig och agera! Den kan upprepas för såväl små som stora saker, för att underlätta för dig själv att förverkliga dina drömmar; det som är viktigt i livet.

  • (Ny text till min kommande bok om att tänka sig ett lyckligt liv – lämna gärna synpunkter o feedback i kommentarsfältet.)
Dr Sanna Ehdins blogg