Ursäkta mig, men kan du förklara hur du kan behandla min fotsula… nu när du jobbar med bröstkorgen?

Tänk dig att du putsar en fläskfilé, så får du en förståelse för hur kraftfull vår bindväv är. Bindväv, även kallad Fascia. Ett av våra stråk går från tårna, hela fotsulan, häl, vader och så vidare upp över lår, höft, skuldror och skallben. I en sammanhängande stark fysisk hinna; Den ytliga rygglinjen.

Alla delar i vårt skelett hänger i Bindväv

Det här är en av våra starkaste bindvävsstråk som bland annat ansvarar för att hålla oss upprätta. Skulle vi leka med den orimliga tanken att den helt enkelt skulle gå av så skulle vi tappa kraft i vårt upprättstående och huvudstupa falla framåt. Eller om frontlinjen på framsidan skulle gå av så skulle vi få en bakåtböjd kropp. Är ni med?

Vartenda ben och kota i hela kroppen “hänger i bindväv”. Musklerna är omslutna av bindväv, och om vi tänker oss den ytliga rygglinjen, så påverkar den varenda muskel som den går förbi, hela vägen upp till huvudet.

Besvär kan uppstå om du över tid har haft en hållning som påfrestat, eller om du har tränat musklerna så mycket att bindväven inte har hunnit med att producera vätska och hålla bra glideffekt däremellan. Då kan de klibba ihop, vilket hämmar elasticiteten och tillgången av bindväv för övriga kroppen.

Fotsulan lämnad åt sitt eget öde

En gammal sanning är att om vi har ont under fotsulan så är det där vi ska behandla. I Fasciavärlden så behöver fotsulan lite mer bindväv, som vaderna och övriga kroppen har lagt beslag på. Jag brukar se dessa tillkortakommanden som spänningar som behöver släppas.

Bindväven är till viss del elastisk, men inte fullt ut. Den kan istället ses som mängder av lager som glider mot varandra och på det viset förlängs. Tänk dig en purjolök som du kan förlänga när du inte längre har någon rot kvar. Lite så fungerar bindväven.

Om vaderna har jobbat för mycket, torkat ut, och därmed bundit för mycket bindväv så får fotsulan ingen hjälp. Då är den är helt beroende av sin egen lilla elasticitet för att bära hela kroppen i varje steg. Alla individer är olika såklart, det är inte säkert att du skulle behöva befria bröstkorgen, det skulle mycket väl kunna vara höftparti, lår och eller andra benet istället. Helt beroende på hur spänningarna sitter.

Ursäkta mig, men kan du förklara hur du kan behandla min fotsula… nu när du jobbar med bröstkorgen?

Svaret på frågan är ganska logisk när vi har en karta att förhålla oss till; Eftersom överkroppen i just det här fallet har en linje med framåtböjda axlar, på grund av att framsidan bundit för mycket bindväv och att höften också är tiltad bakåt, så ges inte tillräckligt med bindväv till vader och fotsulor.

När vaderna dessutom får jobba mycket i vardagen så är fotsulan helt lämnad åt sitt öde. Det är därför vi befriar spänningar längre upp i kroppen, varhelst det behövs.