Psykisk ohälsa ökar kraftigt i Sverige – och det som ökar mest är depression, stress och utmattningssyndrom. Samtidigt har utskriften av olika psykiatriska läkemedel ökat stort på kort tid. Vad kan vi göra åt det? För är verkligen en stadigt ökande utskrivning av mediciner lösningen? Kom och lyssna på tolv oerhört kompetenta och erfarna läkare, professorer, forskare och andra experter ge sin syn helgen den 13–14 april. Detta är en unik satsning i Sverige, och öppnar upp för mer interaktiv medicin. Mycket hoppfullt och lovande!

Enbart psykisk ohälsa kostade 70 miljarder om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg för några år sedan. Under 2000-talet har oro, ångest och sömnproblem blivit allt vanligare. Nästan hälften av alla svenskar sover för få timmar per natt, visar en studie från Karolinska Institutet (2013). Förskrivningen av sömnmedel till unga mellan 10 och 19 år i Sverige har ökat dramatiskt och är nu fyra gånger högre än för tio år sedan (statistik från E-hälsomyndigheten).

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel, bland annat SSRI, har ökat under de senaste tio åren. En allt mer intensiv debatt har dock börjat föras om nyttan av sådan medicinering och om den dominerande roll som läkemedelsbehandling fått i Sverige.

Det finns fungerande behandlingsalternativ till läkemedel

Finns det alternativ? Nu ordnas en konferens för att belysa depression, stress och utmattningssyndrom tvärvetenskapligt, med föreläsningar av 12 läkare, psykiatrier, forskare, psykolog, terapeut, dietist och beroendespecialister. Man kommer att lyfta nya perspektiv och visa att fungerande behandlingsalternativ till läkemedel finns.

Kom och lyssna helgen den 13–14 april 2018 då Föreningen för Integrativ Medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin anordnar en tvådagarskonferens på temat ‘Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning’.

Info och anmälan här!

Följande berörs:

 • Personcentrerad psykiatrisk diagnostik, Jörgen Herlofson, Läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut.
 • Depressionspiller gör mer skada än nytta, Peter Gøtzsche, Läkare, specialist i internmedicin, professor i klinisk forskning, design och analys.
 • Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning, Rolf Holmqvist,  Psykolog, psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi
 • Depression och existens, Jan Aronsson, Leg. existentiell psykoterapeut.
 • Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad, Tomas Ljungberg, Läkare och docent i farmakologi
 • Depression/beroende, kliniska aspekter, Roger Nilson, Läkare och beroendeterapeut
 • Depression, ångest och suicidalitet hos unga, Göran Högberg, Läkare, Barn- och ungdomspsykiater, forskare
 • Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd, Töres Theorell, Läkare, specialist i invärtesmedicin och socialmedicin.
 • Beroende – den stora imitatören, Bitten Jonsson, Sjuksköterska och beroendeterapeut.
 • Ett funktionsmedicinskt perspektiv, Peter Martin, Läkare och doktor i farmakologi.
 • Hur vi förebygger depression med mat, Jenny Levin, dietist.
 • Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa, Jill Taube, Psykiatriker.

Pris: 1 100 kr per dag eller 1 800 kr för båda dagarna. 300 kr rabatt för medlemmar i FIM och LIM  Early bird: 200 kr rabatt fram till den 30 januari 2018 Info och anmälan här!

.

FAKTA: Integrativ Medicin

Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika medicinska och hälsovårdande traditioner för att komplettera den redan etablerade hälso- och sjukvården. I Sverige verkar yrkesföreningarna LIM och FIM samt nätverket NIM för större öppenhet för integrativmedicin inom hälso- och sjukvården.

Kolla näringsstatus

Här är några alternativ som jag framhållit i mina böcker sedan länge:

 • Inflammationsdrivande mat är till exempel kopplad till depression, och kvinnor som äter mycket sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin löper 29 till 41 procent större risk att drabbas av depression.
 • Brist på B-vitamin, D-vitamin och omega-3-fettsyror kan ge nedstämdhet och depression, så matvanor och näringsstatus bör alltid utvärderas.
 • Problem med matsmältningen är vanligt hos människor med olika psykiska besvär, vilket givetvis försämrar näringsupptaget. Den som lever under stress eller känner sig deprimerad får ofelbart en nedsatt förmåga att tillgodogöra sig kostens vitaminer, mineraler, spårämnen och annan näring. Detta skapar en ond cirkel, och det är därför viktigt att sjuk- vården integrerar näringsperspektivet för att kunna hjälpa människor tillbaks till en god hälsa.
 • Brist på magnesium finns hos ca 80 procent av Sveriges befolkning i mer eller mindre hög grad, vilket bland annat kan led till ökad stresskänslighet, hjärtklappning och orolig sömn.
 • B-vitaminbrist är vanligt vid stress, högt alkoholintag, dålig tarmflora och för mycket skräpmat, och även en lindrig brist på B-vitaminer kan ge huvudvärk, trötthet, dålig aptit, ångest, depression, förstoppning och minskad vitalitet.
 • Matallergier ger ofta även psykiska besvär, som humörsvängningar, nedstämdhet och skörhet. Kontrollera ev matallergier, till exempel vid blodtest på IgG-reaktivitet (fördröjd överkänslighet som oftast visar sig dagen efter) eller hos en kinesiolog.
 • Bli lättare i sinnet: Minst tjugo minuters lätt joggning leder till utsöndring av betaendorfinner i hjärnan, vilket skapar känslor av välbefinnande och optimism. Det lindrar också depressioner, och studier har visat att regelbunden motion kan vara ett lika effektivt sätt att förbättra det mentala tillståndet som att ta antidepressiva medel. Då slipper man dessutom de negativa bieffekterna av medicineringen.

På bilden saffran och Johannesört, båda med dokumterad antidepressiv effekt. Bildvalet är dock mitt, det behöver inte ha något med själva konferensen att göra. 

.

Dr Sanna Ehdins bloggFriskmedelHolistisk - integrerad friskvård