Varje tanke ger upphov till en ny hjärnbana, det är Nobelprisbelönad upptäckt. Med nya tankar bygger du om din hjärnan, för hjärnan är formbar – plastisk. Du kan således alltid ändra dina tankemönster och därmed din hjärna – och det är revolutionerande ny kunskap! Med hjälp av Blissful body-metoden som Dr Sanna Ehdin utvecklat kan du bygga om hjärnan till något som främjar dig bättre.

Med tanke avses medvetande, avsikt, föreställning, koncept och de mönster med vilka vi uppfattar och svarar på omvärlden. De kan vara präglade, men de är inte statiska – eller huggna i sten – utan de kan förändras genom en medveten insats. Det är detta som är basen för kognitiv terapi, meditation och mindfulness.

Tankarna är – samman med känslorna och andningen – en av de starkast reglerande faktorerna för vårt välbefinnande. Beroende på vad vi tänker så påverkas vår andning, och vår energinivå höjs eller sänks. Med hjälp av både andningen och tankarna kan därmed vi styra vårt välmående. Därför är det viktigt att förstå hur tankarna fungerar, så att de kan bli positiva skapande redskap för oss.

Tankar som förändrar

Fram till i slutet av 1960-talet trodde man att hjärnan krympte hela tiden efter 20-årsåldern. Att dess kapacitet och storlek minskade linjärt med ökande ålder, och att döda hjärnceller inte kunde ersättas. Det är precis tvärtom – för vår hjärna är ständigt föränderlig; plastisk, det vill säga formbar och kan växa i storlek hela livet. Den moderna vetenskapen har bekräftat det som varit känt av filosofer och lärda i tusentals år; att vi bygger om hjärnan med tankarnas hjälp.

Ju mer du lär dig om tankarnas skapande kraft, desto fler verktyg har du i livet.

Att hjärnan kan producera nya hjärnceller i vuxen ålder visades 1998 av den framlidne svenske professorn Peter Eriksson tillsammans med Fred H. Gage vid Salkinstitutet i La Jolla, Kalifornien. Forskningen visade att:

  • barn inte behöver sitta fast i den mentala förmåga de är födda med.
  • en skadad hjärna omorganiserar sig själv så att andra delar kan ersätta den skadade delen.
  • hjärnceller som dör kan ersättas (av stamceller som mognar ut).
  • även basala reflexer som vi tror är cementerade i nervsystemet – är det inte.

Det är fascinerande ny kunskap som vänder 180 grader på den gamla föreställningsvärlden. Detta nya tänkande öppnade också upp för helt nya möjligheter. Exakt samma år 1998 kom också Martin Seligman med sitt nya område “Positive psykologi” när han valde det som ett tema för sin period som president för the American Psychological Association.

Den mesta kunskapen om världen och våra färdigheter är inte medfödd utan inlärd. Vi är den vi är främst på grund av vad vi har lärt oss, och vad vi kommer ihåg och glömmer. – Eric Kandel, Nobelpristagare i medicin år 2000

Nya tankar – nya nervbanor

Eric Kandel received the 2000 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his research on the physiological basis of memory storage in neurons. (Photo Nobel Foundation)

Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visade att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor (rewire) genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar.

För bara genom att tänka, slås gener på som gör att det bildas nya nervbanor och nervkontakter (synapser) i hjärnan.

Det bildas bland annat NGF, en nervtillväxtfaktor som gör att nerverna ”groddar” och skjuter ut en massa nya skott. Hjärnan är en enda stor lagringscentral där minnena sitter fast som i ett nätverk. Drar du i en tråd kommer det samtidigt att röra en rad andra trådar, det vill säga aktivera en rad andra minnen.

Det Eric Kandel säger är så fascinerande. Att det inlärda eller inpräglade sitter hårt och skapar den vi är, men genom att ändra det – genom att dra om och ändra våra nervbanor (rewire) i hjärnan – så ändrar vi oss själva. Dvs. våra reaktioner och den vi är! Inget är hugget i sten eller cementerat. Men det krävs en medveten insats för att ändra det, bryta och byta mönster.

  • FAKTA: Vårt sofistikerade och formbara nervsystem kan ständigt växa, knyta nya kopplingar (synapser) och utvecklas. Vi människor också mår bra av att upptäcka, göra och lära nya saker för hjärnan expanderar av detta. Den är ”designad” för att hela tiden leta efter nytt och det vi upplever med ett barns glädje kan skapa långvariga känslominnen. Produktion av NGF, tillväxtfaktor för nerverna stimuleras av flera saker, som exempelvis att fasta, träna extremt hårt (HIT) eller lära sig helt nya saker.

.

Dra nya hjärnbanor – Blissful body-metoden

Men att dra om sina hjärnbanor är inget quick-fix, utan kräver förstås daglig träning under ett par månader, eller längre. Det räcker inte heller bara med “positivt tänkande” för man behöver involvera kroppens största hjälpare: hjärtat.

  • FAKTA: Hjärtat är ett kraftfullt power-centrum, kroppens i särklass största. Hjärtat sänder ut elektromagnetisk strålning som är femtio gånger större än det som hjärnan sänder ut. ”Hjärthjärnan” har minst 40 000 nervceller, vilket är lika mycket som något av hjärnans center, och kan fungera självständigt.

Jag utvecklade Blissful body-metoden 2014-16 för att få ett redskap som effektivt kan bryta det negativa och skapa något nytt positivt – som är bestående. Tidigare kallade jag den för NPH-program, vilket står för NeuroPlastic Heart-program och det är vad som de facto sker. Tusentals människor har använt programmet med mycket bra resultat.

Principen är att använda den nya kunskapen om hjärnans förmåga att kunna byggas om hela livet, tillsammans med hjärtats enorma läkande kraft och din viljekraft (högre jag). Du använder hela dig; ditt Dreamteam med hjärnan, hjärtat och medvetandet (viljan) för att styra din urgamla biologiska organism i rätt riktning!

Blissful body-metoden är en tre minuters övning som tar dig ur den begynnande Stresskroppen så att du landar i Lugnkroppen, där allting fungerar så mycket bättre. Du får ett “Happy Heart”!

Genom att medvetet träna dig på att bryta med stressen och välja Bliss kan du befria dig själv från stressande eller destruktiva mönster. Det är att dra om dina hjärnbanor. När du switchar från minuspool till pluspool ändras allt i ditt system; stress omvandlas till Bliss. Genom upprepad, daglig träning kan du dra om nervbanorna i din plastiska hjärna och resten av nervsystemet.

Jag har lärt ut metoden till massor av människor, och att träna den dagligen har förbättrat livet rätt omgående för dem. Den fungerar utmärkt för att permanent få ner nivån av stress, oro, ångest, ängslan och för att höja sitt humör. Men man behöver träna sig dagligen de korta minuter det tar, och gärna flera gånger. Det handlar bara om 10-15 minuter per dag totalt.

Fler Blissful bodies & minds kommer göra att många problem bara löses upp och försvinner som av sig självt – för det är ett stressat mind som skapar problemen…

Därför att endast ett nytt tankesätt kan lösa de problem som det gamla synsättet skapade (från citat av Albert Einstein).

  1. Läs om Blissful body-metoden 
  2. Blissful body-metoden presenteras mer utförligt i boken Nya Sluta kämpa – börja Leva 2016, (då kallad Happy Heart-metoden).
  3. Läs bloggen Att vara nöjd och glad om Positiv Psykologi och Martin Seligman forskning.
Dr Sanna Ehdins blogg