Humanenergi är ett nytt begrepp som jag myntade 2010 och här definieras vad det innebär och hur vi kan höja vår energi. Vi har en viss mängd energi per dag, och vi kan tappa energi eller fylla på, höja och stärka oss själva. Allt handlar om att bli mer energimedveten!

Människan är en komplex energivarelse som har miljarders processer per cell och per sekund – vilket är kaotiskt mycket aktivitet. Vi är egentligen ett självorganiserande energisystem som fungerar enligt kaosprincipen. Allt flöde, all kommunikation och struktur ska fungera av sig självt och med ett förfinat feedbacksystem.

Detta kaossystem är stabilt så länge man tillför energi – men vid låg energi ”slirar” allt och effekten sänks. Det är ungefär som en motor som går på två kolvar istället för på fyra, eller att tanka sin bil med fel oktantal. Vårt självorganiserande energisystem styrs av vissa energiprinciper.

Först vill jag förklara ordet ”energi”. Det flesta är bekanta med det från grundskolans fysik där det beskrivs som en fysikalisk term: mekanisk energi, elektromagnetisk energi, lägesenergi, rörelseenergi och så vidare. Dessa är grundläggande fysikaliska lagar, som beskriver vad som händer när vi tappar en boll eller vatten rinner utför en spinnande hjul. Men det vi lär oss om fysikaliska lagar har liten praktisk betydelse i vår vardag.

Vi lär oss inget om vad energinivån betyder för vår hälsa. Därför börjar jag med att defniera vad jag avser med begreppet energi ur en hälsosynvinkel.

Vi människor har en upplevelsebaserad energi, vilken inte är så lätt att mäta och kvantifiera. Den är däremot betydligt mer påtaglig för oss människor än elektrisk och mekanisk energi.

Humanenergi

Det nya energibegreppet humanenergi handlar om hur du mår – det vill säga hur du upplever dig själv och din situation. Här gäller det att se till helheten: hela ditt systems energi eller systemenergin. Det innebär en summering av din fysiska, emotionella, mentala och andliga energi:

1. Fysisk energi: motion och styrketräning, mat, andning, kosttillskott, vatten, pH-nivå, etcetera. Det inkluderar även energinivån i de enskilda cellerna, vilket kan mätas i ATP-nivåer (energiproduktion som driver cellens processer).

2. Mental energi: tankar, intention, medvetenhet, mening och mål.

3. Emotionell energi: glädje, sorg, ilska, rädsla, kärlek och så vidare. Men även känsla av trygghet, sammanhang (relationer) och att känna sig inkluderad i gemenskap eller utestängd (vilket utgör primära biologiska funktioner).

4. Andlig energi: att känna sig delaktig i något större än sig själv som individ. Den är gränslös i sin karaktär och en ren, sanningsenlig energi. Kan även kallas själslig energi.

Tillsammans skapar dessa vårt välmående. De är förstås inte mätbara på samma sätt som energin inom fysiken, utan det är något som vi får bekanta oss mer med inom oss själva. Det handlar om ifall du känner hög energi och inre styrka, eller om du känner låg energi och upplever dig som svag och liten.

Höj din energi

Det är bara du som kan veta vad som gäller för dig, och vilka faktorer som påverkar din energinivå i ena eller andra riktningen. Genom att lära dig vad som stärker just din energi kan du skapa en hög och jämn energinivå hos dig.

Det handlar inte om att ”fixa” problemen eller om tillfälliga kickar, utan om att få in goda vanor i ditt liv med det som fungerar och ger hög, beständig energi nu och på sikt.

När du mediterar, tränar qigong, motionerar, stretchar eller vistas i naturen stärks livsenergin, så att din energi höjs och balanseras.

Vi står och faller alltså med vår energinivå. Det viktigaste budskap – och nutidens utmaning – är den individuella energikrisen. Det är den som sätter ner människors ork och orsakar psykisk och fysisk ohälsa i sådana enorma mängder. Det är inget fel på oss människor eller våra gener, det är vad vi gör som blivit fel för många.

Lägg in de enkla metoder som fungerar för dig för att höja energin (glädjen och kraften) – så att du kan ha en bra energibuffert och må bra i livet. Det inkluderar att vara social och träffa människor som höjer ens energi, kreativt skapande etc. Att umgås med människor du älskar eller känner samhörighet, närhet och gemenskap med stimulerar och höjer allas energi.

Ta fram ett papper och skriv ner en lista på vad som höjer just din energi –och se till att göra tre av dessa varje dag!

Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädjeMental hälsa