Din tro formar dina tankar
Dina tankar formar dina ord
Dina ord formar dina handlingar
Dina handlingar formar dina vanor
Dina vanor formar dina värden
Dina värden formar din framtid ~ ~~~~~~~ —
Mahatma Gandhi (
1869-1948)

Våra tankar är väldigt viktiga instrument för att åstadkomma de förändringar vi så innerligt önskar. Eller rättare sagt det vi tror på – vår övertygelse -ännu viktigare än vad vi tänker på visar senaste decenniernas forskning.

Hjärnan gör nämligen ingen skillnad på vad man tror och vet, det är samma sak. Tro och kunskap är alltså lika stora sanningar för hjärnan, enligt finländske hjärnforskaren Matti Bergström. Därav följer att det är mycket viktigt vad du själv tror.

Eftersom hjärnan i sin tur påverkar kroppen så följer att det vi tror på uppfattar vårt system som en sanning. Med vårt system menas hela oss – tankar, känslor, själ och kropp. Allt mer forskning pekar på att tron har mycket större betydelse än vi velat ge den, och otaliga studier vittnar om att det vi tror på manifesterar sig i kroppen. Tron – eller tilliten, tilltron, åsikten och övertygelsen – formar även en fysisk realitet. 

Våra tankar blir nervbanor.

Den Nobelprisbelönade neuroforskaren Eric Kandel visade att vi enbart med våra tankar kan förändra hjärnans struktur. Hjärnan har över hundra miljarder nervceller, och den kan skapa nya banor (rewire) genom att blockera befintliga nervbanor, lyfta fram alternativa banor och utveckla nya. Och allt detta styrs av våra tankar.

För bara genom att tänka, slås gener på som gör att det bildas nya nervbanor och nervkontakter (synapser) i hjärnan.

Våra tankar blir vår biologi

Vi är helt enkelt medkännande varelser som är mycket receptiva för miljön och stimuli utifrån. I själva verket blir våra tankar också bli vår biologi. Enkelt kan man säga att: Våra tankar är energi som kan manifestera sig i vår kropp genom att påverka biokemiska processer.

Hur och varför – samt forskningen som stöder detta påstående – förklarades första gången mer utförligt i boken The biology of belief av den tidigare Stanfordforskaren Bruce Lipton (boken gavs ut på svenska). Jag hörde en föreläsning av honom på en Internationell Energi-konferens år 2000 och det var oerhört fascinerande, helt banbrytande. Hans böcker blev också stora bästsäljare i USA.

Summa summarum: Tankarna – och tron – är en kraft att räkna med, och den bär oss och våra handlingar framåt. Med tanke avses här medvetande, avsikt, föreställning, koncept och de mönster med vilka vi uppfattar och svarar på omvärlden. Det kan kännas abstrakt, men det ger konkreta resultat.

Vi kan använda detta för att bygga om vår hjärna, och därmed skapar du helt nya förutsättningar för ett nytt liv. Blissfulmind–metoden är ett utmärkt redskap för detta.

Vårt inre tänker i bilder.

Nu när du vill skapa en bra nystart – skriv då ner din intention. Förtydliga mha att skriva det och visualisera det som du vill uppnå – om det gäller din kropp, hälsa eller vad du presterar. Tänk på denna bild, påminn dig själv – gärna dagligen.

Vi är bildmänniskor och vårt undermedvetna förstår bilder bäst. Genom att hålla tron på det man vill åstadkomma vid liv, blir det en sanning för din hjärna. Och därmed lättare att manifestera för dig!

Om du tror att du kan eller
om du tror att du inte kan …
har du rätt.
Henry Ford (1863-1947)

Dr Sanna Ehdins blogg