Den nya begreppet “resilient” eller “resiliens” betyder motståndskraft (mot stress) och det visar sig att människor som är bättre på detta, klarar sig bättre vid tuffa utmaningar och prövningar. Det är dessutom personliga styrkor som du kan träna upp, så att du är bättre förberedd när det hettar till. Här listas de 7 styrkorna som utgör den personliga motståndskraften.

Undersökningar visar att den som har sämst motståndskraft mot stressande utmaningar är de mest självupptagna eller egocentriska personerna — därför att det tar saker personligt. Det är nämligen centralt att kunna skjuta problemet ifrån sig för att kunna se klart på det och då lättare hantera det. Distansen är nödvändig för att inte konsumeras av det. Så hur pass personligt man tar det som händer – eller kan skjuta det ifrån sig – är avgörande för motståndskraften.

Humor är viktigt, och motståndskraftiga människor letar efter skäl att skratta i det vardagliga. Humör är avstressande.

Det är även därför som personer som överlever naturkatastrofer klarar sig bättre än de människor som överlevt attacker riktade mot dem personligen. Lagom dos av utmaningar gör att man bygger upp en individuell styrka. Resilienta människor försöker inte kontrollera sina liv, däremot lär de sig att tygla sina egna reaktioner. Man gör övningar för att skapa och behålla ett lugnt sinne — mha meditation, mindfulness och Blissful body-metoden .

Det är viktigt är att undvika negativa utlopp för stressen. Det kan vara frestande att maskera eller bädda in din smärta med alkohol, droger, lugnande medel, smärtstillande eller andra ämnen, men det är som att sätta ett bandage på ett djupt sår. Fokusera din kraft på att ge kroppen resurser för att hantera stressen, inte att försöka eliminera känslan av stress helt. Våga känna och därmed öppna upp för att växa!

“Resilienta” människor söker hjälp från andra när det blir för stressigt och jobbigt. De känner kanske av stressen precis lika mycket som alla andra men de är bättre tränade att handskas med det (har bättre cooping mekanismer). Personer med god motståndskraft ser att dåliga saker kan hända för bra människor, så de blir inte överväldigade av stress när saker går fel eller vid motgångar. De litar på att de kan klara av att hantera även dåliga situationer.

Nyckeln är att kunna skjuta det (stressen) ifrån sig så att den kan hanteras.

Faktum är att lite stress är bra och nödvändigt för oss! Därför att “uppsidan” av stress är att det hjälper oss att överleva. På kort sikt gör det möjligt för vårt system att klara mer än vi behöver klara av, och på lång sikt kan stress motivera oss att göra bättre ifrån oss på jobb som vi bryr oss om.” Judith Orloff, en psykiatriker vid UCLA, Kalifornien.

De sju styrkorna som utgör motstånskraften (resilience)

1. Oberoende: Att hålla en känslomässig och fysisk distans till källan för traumat. Inte ta det personligt.

2. Relationer: Förmågan att attrahera, knyta an och skapa meningsfulla band till andra människor.

3. Insikter: Fråga dig själv de tuffa frågorna – om dina styrkor, svagheter, och vilken roll du själv spelar i dina problem – och ge dig själv ärliga svar.

4. Initiativ: Ta kontroll över (ledning) dina problem, låter inte dem styra dig.

5. Moral/andlighet: En stark känsla av värden och ens egna självvärde (självkänsla).

6. Kreativitet: Att kunna ge mening till dina svåra upplevelser och smärtsamma känslor. Att se tuffa utmaningar som tillfälligt övergåendet, och att de leder till personligt växande.

7. Humor: Att kunna finna det komiska även i jobbiga och tragiska saker.

Detta enligt Steven J. Wolin, MD, klinisk professor i psykiatri vid George Washington University, co-director of Project Resilience and co-author (with Sybil Wolin, PhD) of The Resilient Self: How Survivors of Troubled Families Rise Above Adversity

“Livet blir inte lättare eller mer förlåtande, utan det är vi själva som blir starkare och mer motståndskraftiga.” – Steve Maraboli

• Läs om 10 råd för ökad självstyrka

.

Fyll i detta frågeformulär för att finna hur bra din motståndskraft är!

Dr Sanna Ehdin

Dr Sanna Ehdins bloggHåll dig friskHow to manage life