Forskning görs till sanning – men vetenskap är inte fakta… och den som tror att forskare är opartiska experter som sysslar med fakta har missförstått vetenskapens grund. Tankeväckande och mycket bra inlägg av Anna Victoria Hallberg, fil dr i litteraturvetenskap och utredare på Södertörns högskola.

I allt högre grad konsultera vetenskapssamhället vid journalistiska granskningar och inom den offentliga debatten. Uttryck som “studier visar”, “forskningen berättar”, “vetenskapen säger” används gärna av journalister, politiker, skribenter och opinionsbildare – men också av forskare som är ute i egen sak, eller vill debattera. Men det är inte problemfritt, och Anna Victoria Hallberg skriver:

”Medierna vill bekämpa falska nyheter med faktakollar och hänvisar ofta till forskning. De största mediehusen i allmänhet och public service i synnerhet tar på sig någon sorts elitistisk roll som sanningens fanbärare med “vad vetenskapen säger” – men det tär bara på deras egen trovärdighet.

Problemet, vilket var och en som vet något om forskningens villkor och vetenskapens rörelsemönster redan känner till, är att forskning och vetenskap inte är fakta. Till varje studie som görs kan en uppföljande undersökning ta resultat vidare, eller motsäga dem.

Det är relativt sällan som forskare leder något i bevis för evigt; en majoritet arbetar med beskrivningar av objekt, fenomen eller symptom. Forskare antar och postulerar.”

Min kommentar

Jag som har 12 års forskning bakom mig vet att det finns (minst) tre stora svagheter i forskning:
1. Samma person som lägger upp experimentet tolkar och väljer resultat och drar slutsatser. Upplägget av experimentet bygger på en hypotes, så styrt redan där.

2. Man måste producera publiceringsbara resultat, annars inga anslag eller arbete… Såvida inta man har en fast lön av företag som läkemedelsindustri, och hur objektiva är de resultaten? Inte speciellt – då Nature’s chefredaktör uppskattar att hälften av allt som publiceras i Peer-reviewed (granskade) forskningsjournaler är falsarier. En del är ghost-writers som lånar sitt namn o titel till dubiös artikel mot betalning…

3. Det är vetenskapligt visat att den som observerar något kan påverka resultatets utgång med tankens hjälp. Så det mänskliga medvetandet är en mkt stark och ofta förbisedd kraft. 😊💪🏻

Då blev verkligheten och forskningens ”sanning” genast mer komplicerad…

  • Läs hela debattartikeln i SvD här!
  • Vinjettbilden är ur Aktuellts intervju med Joakim Ruist, där han satte ”tysthetsrekord” och valde att inte svara citatvänligt. Foto: SVT
Dr Sanna Ehdins bloggKreativitet, skapande