Vad innebär det egentligen att vara frisk? Att vara symtomfri är inte samma sak som att ha en god hälsa och vara frisk, för processer kan finnas dolda under ytan en längre tid. Det tar tio till tjugo år att ”bygga upp” en cancer, så det ginns mycket vi kan göra. Här förklaras vad sjukfaktorer innebär och hur vi istället kan välja Friskfaktorer.

Vi påverkas hela tiden av allt; från luften vi andas och det vi äter till vår emotionella status och människorna vi har kring oss. Det har en positiv eller negativ inverkan på vår ämnesomsättning, och denna avgör både hur snabbt vi kan omsätta näringen och hur väl immunförsvaret fungerar.

Energiskala från 0–100% som korrelerar med vår nivå av välmående eller sjukdom. Obs en uppskattad skala för att ge en överblick © Dr Sanna Ehdin.

Dagens problem för flertalet är dock inte sjukdom – utan snarare brist på friskhet.

Många har olika diffusa symtom, allergier, värk och småkrämpor som tar bort mycket kraft. Man orkar och räcker knappt till för vardagens anspråk, känner en olust och trötthet som gör att det sociala livet och nära relationer blir lidande. Varje morgon känns tung och livet förvandlas till en långsam uppförsbacke.

Den goda nyheten är att detta successivt kan försvinna av sig självt bara du höjer livsenergin och på olika sätt stimulerar de självläkande processerna eftersom du besitter väldigt starka, drivande friskprocesser som vill hålla dig frisk. Men först lite om det som orsakar problemen.

Inflammation ger svullnad

Både immunförsvaret och avgiftningssystemet tar hela tiden automatiskt hand om gifter och eliminerar dem ur kroppen. Det gäller vare sig de kommer utifrån som inifrån kroppen. Magtarmkanalen är egentligen en utsida, för det är ett enda långt rör med två mynningar. Avgiftningen kräver dock mycket energi, och vid överbelastning av olika negativa sjukfaktorer ansamlas avfallsprodukter och gifter i de egna vävnaderna.

Det beror på att kroppen inte har energinivån eller tillräckligt med näringsämnen (som svavel, mineraler och vitaminer) för att dra runt avgiftningen tillräckligt effektivt. Om gifter stannar kvar i cellvävnad drar det till sig vätska, vilket visar sig som svullnad. Detta syns oftast först på buken eller på halsen under hakan). Detta är tecken på inflammation, vilket är naturligt om det är kort och övergående – men det ska inte vara permanent.

Tyvärr är inflammation alltför vanligt idag.

Dagens stora hälsohot är en låggradig kronisk inflammation orsakad av fel föda, stress, gifter i maten, flack andning, för lite sömn etcetera. Dessa negativa faktorer belastar kroppen och stjäl energi, vilket främjar sjukprocesser som initierar och vidmakthåller denna inflammation eller försurning i kroppen.

FAKTA: Jag vill förtydliga att inflammation är en naturlig och viktig del av immunförsvarets läkningsprocesser. De klassiska tecknen på inflammation är rodnad, svullnad, lokal uppvärmning, smärta och nedsatt funktion. Men den ska läka och inte bli kronisk – för då är något grundläggande fel.

Sjukfaktorer

Inflammation, försurning (lågt pH), nedsatt eller blockerat flöde, sämre blod- och syreförsörjning etc. attraherar även patogener och parasiter, samt påskyndar nedbrytningen av celler och strukturer. Det vill säga att en patogen (sjuklig) miljö bildas, vilket bäddar för en ökad mängd patogener. Dessa kommer i sin tur att attrahera fler av sina “kompisar”; mer sjukdomsframkallande bakterier och andra mikrober (svamp, mögel, parasiter). De skapar även så kallade biofilmer, som kapslar in dem så att immunförvaret inte kan komma åt inkräktarna. Allt detta är alltså sjukfaktorer.

Ett förtidigt åldrande är idag största hotet mot vår hälsa.

Dessa sjukfaktorer kan verka länge i det tysta och skapar ett förtidigt åldrande; vars tecken är svullnad, energibrist, kronisk smärta och trötthet som man inte kan sova sig ur. Det är numera det största hotet mot vår hälsa.

Resultatet märks inte genast, utan först efter många års överbelastning kommer tydliga symtom som cancer, diabetes typ 2, reumatism, benskörhet, åderförfettning, högt blodtryck, njursvikt etcetera. Dessa är alltså tecken på ackumulerade obalanser, sjukfaktorer, och beror på låggradig kronisk inflammation. Detta kan dock åtgärdas så att inflammationen kan läkas.

Naturlig friskhet

Dr Sannas Hälsotriangel, ur boken “Nya Självläkande människan”, 2014.

Vårt naturliga tillstånd är att vara frisk, och läkekraften är både medfödd och naturlig. Men för att kunna läkas och hålla oss friska behöver kroppen en viss mängd energi.

Det finns tre basala sätt att få ökad energi, vilket illustreras av min Hälsotriangel.

De olika sidorna är maten, känslorna och tankarna (själslivet) och livsenergin, och man kan öva upp sin förmåga att ta upp energi (i form av mat, näring, känslor, tankar och livsenergi, qi) och att öka sitt öde av energi i kroppen.

För att höja sin energi- och frisknivå kan man påverka det som finns vid triangelns sidor. Maten är basen som ger näring åt kroppen – den första energinivån. Ena sidan är känslolivet och tankarna, vilket motsvaras av den subtila kroppen. Den andra sidan är livsenergin, eller vitalkraften, som är den tredje och djupaste energinivån.

Vår fysiska kropp påverkar vår medvetandekropp som i sin tur influerar anden/själen. Du kan inte påverka en del utan att de andra påverkas. Vi behöver ge näring åt alla tre nivåerna och hålla kontakten levande med dem för att kunna fungera väl och skapa en god självläkning. Det spelar ingen roll vilken du börjar med, för när du höjer en kommer de andra ofelbart att dras med uppåt. Det viktiga är att du gör det!

Stärk det friska!

Detta handlar inte om att ta ett eller flera symtomdämpande piller –utan om att ändra sin livsstil. Ta bort det som belastar och tar ner ens energi – och lägga till det som tillför näring, höjer ens energi och stärker självläkningen.

OBS! Det är INTE ett quickfix – men det ger goda och solida resultat. Viktigt är att tillföra Friskmedel, och det är bl a det som jag tänker underlätta för er med Dr Sannas olika hälsopaket och kurer samt nya Powerfoods.

Det enda sättet att garantera en god hälsa är att ha en hälsosam livsstil. (Sedan kan saker hända ända förstås, vi är bara mänskliga.)

Hur man uppnår en hälsosam, självläkande livsstil är vad jag har beskrivit i mina 15 hälsaböcker – och texten ovan är ett bearbetat avsnitt ur Nya Självläkande människan.

 

Läs mer här:

  • Håll förkylningen borta. Det finns mycket vi kan göra för att stärka kroppen och därigenom förebygga förkylningar, och här får du mina bästa råd.
  • Antiinflammatorisk mat – fakta och recept i min klassiska bok Mat som läker.  
  • Ett viktigt kosttillskott för immunförsvaret och huden: Zink stärker och skyddar
  • Min bästsäljare Höj din energi! 
  • Ett snabbt sätt att höja sin energi – förutom att motionera – är att ta Friskmedel – kosttillskott och örter. Här ser du exempel på vad jag tar var dag Mina nyttiga kosttillskott
Dr Sanna Ehdins bloggFriskfaktorerMat & näringRiskfaktorer