Nästan varannan svensk har haft problem med magen det senaste året, och hälften upplever besvär varje vecka. Vanligast är det hos unga kvinnor visar en ny rapport, skriver tidningen Kurera.

Bland kvinnor i åldern 16–30 år uppger så många som 6 av 10 att de haft besvär med magen det senaste året. De mellan 25–30 år upplever sig mest begränsade vilket också påverkar deras allmänna välbefinnande. 

Det har skett alarmerande snabb försämring av mag-tarmhälsan, för 2013 låg nivån på 30 procent!  De tillfrågade i studien förklarar själva besvären själv:

  • 1. ökande stress
  • 2. dåliga matvanor
  • 3. för lite vardagsmotion

Att unga kvinnor upplever mest magproblem kan enligt Robert Brummer, professor vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet handla om att de upplever mer stress i vardagen. Han ger följande råd i Kurera:

”Tänk inte bara på vad vi äter, utan också var, med vem och hur snabbt.”

Min kommentar:

Först så är det viktigt att inse att fel kost göder fel tarmflora. Vad vi äter är näring flr llt i kroppem, bra eller dåligt. Unga kvinnor fick redan för tio år sedan 25 procent av sitt energiintag från godis, kakor, läsk, glass etc. Andelen är troligen högre idag, och det har en mängd negativa effekter på kroppen — från benskörhet och värk till sämre bakterieflora och högre infektionskänslighet.

Vad folk inte tänker på är att stor magförsämring har kommit de senaste 5-10 åren efter införade av trådlöst wify överallt, samt ökad användning smartphones. Därför att denna mikrovågsstrålning går igenom ALLT inkl våra kroppar och vår bakterieflora påverkas hårt.

Bakterier är prokaryoter utan cellkärna, deras DNA flyter omkring fritt och saknar det cellkärneskydd som vårt DNA har. Bakterier har inte heller antioxidativa skydd, så de är mkt utsatta för all strålning idag. Kommer att dö fortare. Tarmflorans artrikedom har minskat drastiskt de senaste 50-70 åren, först pga antibiotika och nu även trådlös strålning.

Vi har 100 ggr mer bakterier än celler i kroppen och vi är beroende av dessa för vårt välmående – och på sikt överlevnad.

Detta är allvarligt och vi behöver bemöta denna problematik nu! 

Det är inte bara tarmfloran som försämrats, vi har nästan lika mycket bakterier i huden och de påverkas också. Hudläkaren Susanna Hartmann-Petersen bekräftar också att det är massiva problem idag med dessa hudåkommor, och det har ökat stort de senaste tio åren. Tyvärr är det enormt vanligt med hudåkommor idag, många lider i det tysta.

Min kommande bok ”Sannas Fastebok” ligger helt rätt i tiden. För idag behöver vi både fasta och göra djupgående detox för att bli friska(re) – det går inte längre att äta sig frisk… Och tarmfloran är essentiell, många bär på inälvsmask och det måste också rensas ut. Sjukvården tar tyvärr inte detta problem på allvar. Boken utkommer april 2020.

Dr Sanna Ehdins bloggMat & näring