Ny forskning bevisar för första gången att meditation som är fokuserad på kärlek och godhet bromsar cellulärt åldrande! Studien visar att denna meditationsform är stärkande på telomerlängden hos DNA:t, vilket är en stark indikation på minskat fysiologiskt åldrande. Meditation är generellt sett skyddande och positivt, men man fick inte samma kraftiga telomerskydd hos de som gjorde Mindfulness eller i kontrollgruppen.

Vår kronologiska ålder och biologisk ålder behöver inte alls vara samma. Den första beror på när vi föddes, medan den andra beror på hur vi lever. Vår biologiska ålder kopplas ofta till telomerernas längd.

Telomerer är skyddande “hättar” som sitter i ändarna på vårt DNA (kromosomerna). Dessa telomerer förkortas (krymper) gradvis med celldelning (dvs. åldrande) i allmänhet, och när de blir för korta så kan cellen inte dela sig längre utan dör. Men de kan också förlängas av enzymet telomeras, och det motverkar åldrandet.

Yoga, meditation, att vandra i naturen är sådant som är främjande för våra telomerer. Bara att träna yoga två timmar i  veckan innebär ett starkt skydd för telomererna. Dessutom får erfarna meditatörer förändringar i sin genetiska aktivitet efter bara en meditation. Det är mäktigt.

Loving-Kindness meditation (LKM) är meditation fokuserad på kärleksfulla och vänliga tankar till andra människor (och därmed sig själv också).

Denna studie publicerad i Psychoneuroendocrinology omfattade 176 deltagare mellan 35-64 år som alla hade liten eller ingen meditationsupplevelse. Deltagarna delades slumpmässigt till en 6-veckors meditationskurs för kärleksfull-godhet, en 6-veckors mindfulness-meditation eller en kontrollgrupp som mediterade på en väntelista. Telomerlängden mättes via blodprov i början och slutet av studien. Forskningsstudie visade:

Släpp in ljus och kärlek i ditt hjärta.
  • 6 veckor övningar med kärleksfull godhetsmeditation – mätt över 12 veckors tid –motverkade förkortning av telomererna, medan telomerlängden minskade signifikant i mindfulness-gruppen och kontrollgruppen.

Workshopen för Mindfulness hjälpte deltagarna, som var noviser på meditation, att odla en icke-dömande attityd och fokusera på nuet. Men den kärleksfulla godhetsmeditation förstärkte deltagarnas förmåga att känna varma och vänliga känslor gentemot andra (empati). All meditation och avslappning som involverar hjärtat är fördelaktigt, säger jag. Som mediterar varje dag och ofta gör min Blissful body-meditation.

När du tränar kärleksfull godhetsmeditation (LKM) ändrar du de facto strukturen i din hjärna. Du stärker de delar av din hjärna som är involverade i empati, medkänsla och kärlek.

.

Samband meditation, stress och åldrande

Forskning har tidigare visat att mental stress leder till snabbare förkortning av telomererna, vilket påskyndar åldrandet. Men ens stressnivå beror också på ens inställning till det som sker. En studie på vårdgivare till sjuka patienter demonstrerade att de vårdgivare som upplevde vården som en börda hade kortare telomerer, medan de som såg sitt arbete som en möjlighet till ökad medkänsla saknade denna förkortning.

Detta är inte första studien som påvisar samband mellan meditation och telomerlängd. Hos bröstcanceröverlevare som praktiserade LKM behöll telomererna sin längd (studie publicerad i Cancer 2014). En studie från 2018 fann dessutom att telomerlängden ökade hos deltagarna på ett meditationretreat efter tre veckor (publicerad i Brain, Behaviour and Immunity).

Den nya studien är dock den första som jämför meditation med kärleksfull godhet (LKM) och Mindfulness. Men man vet inte varför det blir denna skillnad, då förändringar i positiva och negativa känslor hade ingen relation till förändringar i telomerlängd.

.

Empati och känsla av högre mening förlänger livet

Min teori är att det hänger samman med det som annan forskning visar, att det finns två sorters lycka: hedonistiskt (självisk lycka) och eudaimoniskt välbefinnande. Det Eudaimoniskt välbefinnande är vår känsla av mening och riktning i livet, vårt engagemang i något större än oss själva, och det ger ett starkt immunförsvar med höga nivåer av antiviral respons och låg nivå av inflammatoriska svar. (Vilket ju är mycket värdefullt i dessa Coronavirustider.) Så det är mycket sannolikt att det som boostar starkt immunförsvar även motverkar åldrandet. Låter logiskt tycker jag.

  • Slutsats: Satsa på att skapa och känna ett välbefinnande och lycka i ditt liv som hänger samman med en större mening, riktning och engagemang – samt gör kärleksfull godhetsmeditation ofta, gärna varje dag. Det går också fint med min Blissful body-metoden  Den tar bara tre minuter varje gång och upprepade övningar drar om nervbanorna i hjärnan och kroppen!

.

Dr Sanna Ehdin

Dr Sanna Ehdins blogg