Visste du att mäns och kvinnors immunsystem skiljer sig, och kvinnors är starkare? ”Kvinnor är helt enkelt immunologiskt mer begåvade än män”, som immunologen Noel Rose uttryckt det. Kvinnans höga östrogennivåer håller immunsystemet i god trim medan mannens androgener* (testosteron viktigast) istället tenderar att hämma hans immunsystem, vilket för övrigt knappast ändras efter puberteten. Beroende på ålder, var i menstruationscykeln och graviditet ändras kvinnans immunförsvar.

Forskning har visat att kvinnors fortplantnings- och immunsystem är så intimt förknippade att de fungerar som ett feedbacksystem. Det innebär att könshormonerna och könskörtlarna spelar en stor roll vid regleringen av kvinnors immunförsvar – och vice versa.

Det cellmedierade immunförsvaret (som kontrollerar T-cellernas celldödande aktivitet mot virus bl a) stimuleras av östrogen, men även det humorala (som kontrollerar B-cellernas antikroppsproduktion) är starkare hos kvinnor än hos män.

Immunförsvarets styrka hos kvinnor varierar beroende på ålder, var man är i menstruationscykeln och om man är gravid.

Varför starkare immunförsvar?

Skälet till kvinnors starkare immunförsvar är just förmågan till fortplantning, eftersom en kvinna måste vara frisk för att kunna bli gravid. Dessutom måste kvinnan orka med den långa graviditetens stora påfrestningar, och efter födseln måste hon klara av stressen med att mata, sköta och skydda barnet.

Kvinnans höga östrogennivåer håller immunsystemet i god trim medan mannens androgener* (testosteron viktigast) istället tenderar att hämma hans immunsystem, vilket för övrigt knappast ändras efter puberteten.

Kvinnans immunsystem blir starkare vid puberteten, det cellulära immunförsvaret hämmas sedan under graviditeten medan det efter barnets födsel återgår det till tidigare höga nivå. Vid menopausens början sänks immunförsvaret åter, såvida man inte vidtar en rad immunstärkande åtgärder som fortsatt håller kvinnans immunförsvar i god trim.

Ändras under fertilitetscykeln

Immunförsvaret pendlar även inom en menstruationscykel, eller fertilitetscykeln som jag kallar den för ett mer positivt ord:

  • Före ägglossningen stimulerar könshormonerna immunsystemet men
  • Under menscykelns andra hälft minskar immunsystemets aktivitet när östrogenet sjunker och progesteronet stiger.
  • Helt logiskt eftersom vi inte vill att immunsystemet stöter bort ett befruktat embryo, som ju delvis är främmande vävnad.

Progesteron produceras vid ägglossningen för att det befruktade ägget ska fästa vid livmoderväggen samt för att få en fungerande graviditet. Immunförsvarets aktivitet sjunker för att ett befruktat ägg – som delvis är en främmande vävnad – ska kunna fästa i livmoderns slemhinna och börja växa till sig som embryo. Vilken sinnrikt begåvad kropp vi kvinnor har! 

Vi kvinnor har ett mycket sinnrikt och intelligent system för att ge plats för ett barn, dvs främmande vävnad, att växa inom oss i livmodern.

Anti-virala aktiviteten varierar

Östrogenhalten hänger samman med nivån av koppar, som kallas den kvinnliga mineralen. De som har en hög koppar/zink-kvot eller en hög östrogen/progesteron-kvot är mer mottagliga för virussjukdomar. Därför är kvinnor mer mottagliga för virusinfektioner före menstruationen än efter.

Människor med kroniska virustillstånd har ofta höga kopparvärden, vilket kan motverkas (sänkar) genom tillskott av vissa antioxidanter och vitaminer. Om man har kopparspiral insatt som p-medel bör man regelbundet kolla sina kopparvärden. En kvinna fick diagnosen falsk ms, och var under sju år ofta ur lag, psykiskt skör och hade lätt för att gråta. Det visade sig att hon hade för höga kopparvärden, och när det justerades försvann alla obehag direkt.

Högre risk för autoimmunitet

Nackdelen med det starka kvinnliga immunförsvaret är att det är tre gånger större risk att utveckla autoimmuna sjukdomar hos kvinnor än hos män, enligt en stor undersökning i Nordamerika. Inte mindre än nio av tio SLE-sjuka (systemisk lupus erythematosus) är kvinnor (i fertil ålder). Så det är baksidan av ett starkare immunförsvar, och jag menar att det därför är desto viktigare för oss kvinnor att se både till kosten och vår näringsstatus.

Autoimmuna sjukdomar har länge ansetts följa infektionssjukdomar som en skugga, men det finns även samband med lektiner (glykoproteiner) i gluten, komjölk och bönor. Lektiner är välkända för att irritera immunförsvaret och få celler att klumpa ihop sig. Jag gjorde mitt examensarbete på Lunds universitet 1983 just på förmågan hos rödanjurbönans lektin att aktivera och agglutinera (klumpa ihop) immunförsvarets vita blodkroppar.

Autoimmuna sjukdomar återfinns nästan alltid bland dem som har en långsam ämnesomsättning, vilket är vanligare hos kvinnor än hos män.

Ämnesomsättningen spelar roll

En långsam ämnesomsättning innebär att de har en ökad aktivitet på tymus (brässen) samtidigt som binjurarnas aktivitet är nedsatt, vilket medför att de lättare får virusinfektioner. Tymus är ett litet fjärilsformat organ ovanpå hjärtat, det kallas för immunförsvarets ”hjärta” och ansvarar bland annat för T-cellernas mognad.

Thymus utseende (höger) och placering i kroppen, mjukt inbäddad mellan lungorna och uvanpå hjärtat.

Tecken på en underfungerande tymus är om man har täta förkylningar och influensa, kroniska och långvariga infektioner, täta allergiska reaktioner, svullna körtlar, depression, extrem svettning och svullnader i halsen.

En långsam ämnesomsättning får lättare virusinfektioner, medan de som har en snabb ämnesomsättning (hög energiomsättning eller metabolism) har istället en ökad tendens till att få bakterieinfektioner.

Sett i detta perspektivet är det mycket viktigt hjälpa de som har metabola sjukdomar, och därmed nersatt och långsam ämnesomsättning (metabolism) att få ordning på detta med först koständringar och kosttillskott. När man är lite piggare kan man promenera och sen motionera, för rörelse är viktigt för en god metabolism. Att bada bastu och kalla duschar får också fart på det, men balansera med kosten först. Bort med alla snabba kolhydrater inklusive frukt och alkohol är viktigt!

Kvinnor – var stolt över ditt starka immunförsvar!

Så kontentan är att naturen har sett till att fertila kvinnor ska ha ett starkt immunförsvar för att försäkra sig om släktets fortlevnad. Kanske är det just samma parametrar som egentligen styr mäns val av kvinnor – att de helst ska ha ett ungdomligt och friskt utseende för att kunna föra hälsosamma gener vidare. Det är en grundläggande instinkt, för släktets fortlevnad är beroende av kvinnors starka och goda hälsa.

*Androgener är de manliga könshormonerna, steroidhormoner som ger de manliga könskaraktäristiken och framför allt testosteron.

Men… kvinnors hälsa har lägre prio

Tillägg: Även om man i mer än hundra år har känt till att hormonerna påverkar immunsystemet är området outforskat eftersom kvinnors hälsa länge haft lägre prioritet.

  • Visste du att männens immunsystem har varit normen i forskningen och djurförsök har utförts främst på handjur.
  • Forskning och rapporter, bland annat från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Folkhälsoinstitutet, visar att sjukvården har stora brister i att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor.
  • Generellt skrivs dyrare läkemedel ut till män och billigare till kvinnor, och kvinnors symtom och sjukdomar har inte tagits på samma allvar.
  • Just därför bildade Alexandra Charles 1,6-miljonersklubben 1998, efter att hon hört två professorer berätta om hur mansdominerad forskningen är och hur kvinnor diskrimineras i vården. Det har hänt en del sedan dess, men enormt mycket finns kvar.

Dr Sanna Ehdin

Böcker & Media