Hur mycket tabletter äter du varje dag? Litar du på att de är bra för dig? Litar du på din läkare?

– Jag vet att läkemedelsindustrin sätter profiten och inte patienten i centrum, och de tankegångarna har bara blivit värre. Inom min tid i läkemedelsindustrin hade man viss respekt för läkarna, men det har man inte längre, säger Dr Peter Gøtzsche till Dagens medicin.

Peter Gøtzsche är läkare, forskare och chef för forskningsorganisationen Cochranes center i Köpenhamn. Han har i flera år av sitt liv studerat och granskat läkemedelsindustrin och själva preparaten som vi äter. Boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” är en faktaspäckad redovisning av vad han funnit och det kan summeras:

I USA och Europa – som har den högsta me­dicinkonsumtionen – är läkemedel den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.

Se intervju längst ner. Så här kan vi inte fortsätta, det är att subventionera vår egen död. Eftersom läkemedlen är starkt statssubventionerade, och dessutom till oskäligt höga priser i Sverige. Lyssna och lär – för snart måste vi slänga ut det ruttna, korrupta sjukvårdssystemet.

Bäst gör vi det genom att sluta använda de så kallade läkemedlen själva. Sist jag använde mig av akutsjukvården var nästan 30 år sedan, och jag tar nästan aldrig läkemedel. Som tonåring valde jag att leva så att jag skulle slippa det, bara ta vid operation eller något akut.

Korrupt system

Dr Gøtzsche ger några exempel på läkemedelsindustrins verksamhet:

Roche hade byggt sin tillväxt på illegal heroinförsäljning. Abbott hindrade Dr Peter Gøtzsche från att få tillgång till medicinalstyrelsens opublicerade försök, som definitivt visade att ett visst viktminskningspreparat var farligt. UCB hade också dolt data från olika försök, medan Pfizer ljugit för det amerikanska hälsovårdsdepartementet och fått böta 2,3 miljarder dollar för att ha marknadsfört fyra preparat för icke godkända indikationer. Merck har kostat tusentals patienter livet genom vilseledande manövrer kring ett preparat mot artrit.

Hans Peter Söndergaard, chefsöver­läkare på Karolinska Institutet, skrev i Läkartidningen om Dödliga mediciner och organiserad brottslighet:

“Det är en mycket läsvärd bok. Den är spännande och rolig att läsa på grund av den stringens som, trots alla påståenden, präglar [Gøtzsches] redovisning av fakta, resonemang och slutledningar. En fantastisk snabbkurs i varför statistik och vetenskapsteori är viktig.

Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer. Utan att för ett ögonblick överge sitt sakliga huvudspår lättar Gøtzsche upp sin text med dråpliga anekdoter, och avslutar sin viktiga bok med ett antal konstruktiva förslag till sanering av det medicinsk-industriella komplexet.”

Peter C. Gøtzsche har publicerat fler än 50 artiklar i världens fem mest välrenommerade vetenskapliga tidningar, British Medical Journal, Lancet, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine samt New England Journal of Medicine­. Hans vetenskap­liga arbeten har citerats över 10 000 gånger, och han har bland annat fått 1:a pris i British Medical Association Book Awards 2014, kategorin medicinska grundvalar.

Dr Gøtzsches böcker:

  • Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården. (2015) Denna bok visar inte bara hur läkemedels­företagen har korrumperat hälso- och sjukvårdssys­te­met, utan också hur de använder sig av samma olagliga metoder som den organiserade brottsligheten, maffian, för att kunna sälja än­nu mera av sina (dödliga) läkemedel.
  • Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse (2016) Psykofarmaka gör mycket mera skada än nytta. Psykofarmaka dödar årligen en halv miljon män­niskor över 65 år i USA och Europa. Psykofarmaka är (i dessa länder) den tredje van­ligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.Bruket av psykofarmaka bör minska med 98 procent, konstaterar Dr Peter Gøtzsche.
  • Mammography Screening (2012)Mycket kritisk vetenskaplig granskning av mammografi, som visade sig orsaka bröstcaner med skadlig strålning och klämma sönder bröstvävnad.

Dr Sanna Ehdins blogg