Tänk om från att handla fyrkantiga och färgglada paket till att köpa råvaror som du kan känna och lukta på. Frisk färg och doft samt bra konsistens är tecken som vägleder dig till rätt köp. Generellt gäller att ju högre densitet (tyngd per volym) som en frukt eller grönsak har, desto högre näringsvärde har den. Välj ekologiskt, handla närodlat och enligt säsong – och ta en vecka och öva dig i att bara välja näringsrik mat!

Det handlar om att tänka kvalitet – för aldrig tidigare har olikheterna varit större mellan mat med samma namn. De grödor som snabbodlats med konstgödning (och hormoner utomlands) är ofta lättare (luftigare), vattnigare och mera smaklösa. Kött är inte bara kött längre …

Det är en avsevärd skillnad i kvalitets- och energinivå i kött som kommer från frigående, gräsbetande djur från småskaliga odlingar eller vildfångad fisk, än den som hålls på små ytor och massodlas med kraftfoder. Den senare eftersträvar maximal köttmassa per insats, medan den förra får växa i sin egen takt och äta sin naturliga föda.

Det smakar helt olika och ger även annan konsistens och substans, vilket studier av biodynamisk odling visat. Till exempel smakar äpplen som är konventionellt odlade oftast mest vatten och har ett plastliknande hårt skal medan ekologiska äpplen har tunnare skal och ett smakrikt fruktkött. Ekologiska ägg har helt annan konsistens och smak än de snabbfabricerade.

Ät närodlat och enligt säsong

Näringsinnehållet i maten är beroende av hur den har odlats, skördats och transporterats. Ju längre tid det går från maten skördas till den är på ditt bord, desto sämre näringsinnehåll.

Ät helst närodlat och enligt säsong för det sparar onödig miljöförstörelse med utsläpp och långa transporter. Dessutom utvecklas majoriteten av vitaminerna och antioxidanterna under växtens slutmognad. Därför är det bra att äta grönsaker och rotfrukter som vuxit lokalt och fått mogna på plats, för de innehåller betydligt mer näring än de som skördas omogna. Det är viktigt eftersom det är näringen som bygger kroppen!

Lingon är det nordiska superbäret med stark antioxidativa effekt, stabilisera blodsockret och hämmar inflammationer. Jag älskar lingon!

Dessutom har grönsaker som mognar under de varma sommarmånaderna eller i ett varmare klimat en förtunnande effekt på blodet och är lättare för kroppen att bryta ner och smälta. Grönsaker som växer i ett kallare klimat är mer stärkelserika (exempelvis palsternacka, kålrot och potatis), och har därför mer fyllande och värmande inverkan.

I Norden är det bäst att njuta den största mängden frukt och bär när det är säsong (eller frysta direkt efter skörd), och då smakar den också allra bäst!

Ju färskare maten är desto mer näring innehåller den.

Vi kanske skulle gå tillbaks till hur det var förr; år 1960 låg jordbrukarnas direktförsäljning till konsumenten på 38 kg och nu är det endast 0,5 kg … Fler mellanhänder ger dyrare mat till konsumenten, och lägre ersättning till jordbrukarna. Vi är de stora förlorarna på det nya systemet.

.

Välj ekologiskt

Välj ekologiskt odlat för det ger ett högre näringsinnehåll och mindre gifter än besprutade och konventionellt odlade. Vid ekologisk och biodynamisk odling gödslas marken i stället för växten, vilket bygger upp jordens bördighet. Till exempel blir grönsakernas innehåll av polyfenoler (starka antioxidanter) högre, och dessa motverkar cancer och hjärtkärlsjukdom.

När du handlar direkt av odlarna på Bondens Marknad slipper vi dyra mellanhänder.

Ekologiskt odlade grönsaker har dokumenterat:

  • högre C-vitaminhalt
  • lägre nitrathalt
  • högre torrsubstans (mer smak)
  • mindre risk för bekämpningsmedel

En viktig aspekt är miljöaspekten, där besprutning med pesticider förorenad jordbruksmark och vattendrag, dödar bin och humlor och en mänga andra insekter. Om kemikaliejordbruket skulle stå för kostnaderna för vattenrening, utarmning av biologisk mångfald, hälsoskador, övergödning… Då skulle vi få veta vad maten egentligen kostar – och den är svindyr.

.

Matlagning express

På 1950-talet lade vi i genomsnitt ner två timmar på matlagning per dag och idag är det knappt en kvart. Den industriellt framställda snabbmaten sparar kanske matlagningstid, men istället får vi näringsbrister, fungerar dåligt och blir mer sjuka. Vi förlorar inkomst (= tid) av att vara sjuka, så frågan är vad förändringen egentligen tillfört? När maten stressas fram blir vi också stressade och sjuka. Allt hänger samman och vi behöver se till helheten.

Den nya IFD-maten går fort att laga till, och det tar inte längre tid än 15-20 minuter att laga god och näringsrik mat från bra råvaror. Det visade jag med en mängd goda recept i den populära “Mat som läker” (tidigare Sannas matbok – för den självläkande människan). Det som tar lite planering är att handla hem, och i den boken och på min hemsida nns en bra inköpslista.

Whole foods är det engelska namnet på hela råvaror, och de kallas så för att de bidrar till helheten. Använd dem, ät dem för de innehåller den näring och information till ditt energisystem som du behöver.

Mat är inte endast något som vi stoppar i oss utan något mycket större.

Råvaror är levande väsen som består av i stort sett samma biokemiska beståndsdelar som vi. Mat är energi och födan har även en andlig dimension. Hur den har vuxit eller odlats, hur den behandlas, förvaras och tillagas spelar roll för vilken energi den tillför.

  • Vi äter inte bara för kroppen utan också för själen och vi behöver hitta tillbaks till detta.

Övning: Köp näringsrik mat!

Öva dig i att köpa mat kvalitativt istället för kvantitativt! Försök att under två veckors tid undvika näringsfattig mat och tomma kalorier, och ät istället näringsrik mat. Köp kravodlat och andra ekologiskt odlade produkter, och känn också efter om de smakar annorlunda. Använd dina sinnen! Rör vid maten, dofta och känn (mjuka fingrar tack). Ekologiska morötter och äpplen smakar exempelvis mer och har en krispigare konsistens än de konventionellt odlade. Tala också med din handlare så att du kan få den kvalitet på matprodukter som du önskar. Lägg märke till hur du mår efter dessa två veckor. Om inte annat bör du ha fått en ökad medvetenhet om matens kvalitet, både till näringsinnehåll och smak.

.

Dr Sanna Ehdins bloggHandla ekologisktMat & näringMedvetna köp