Nu sker det mycket som ställer saker på sin spets, från terrordåd till fördubblad psykisk ohälsa de senaste tio åren. Men vi kan använda det till ett uppvaknande om vår egen kraft och att vi har ett val. Vi kan antingen göda Stresskroppen eller ge näring till Lugnkroppen. Det blir helt skilda resultat, på enskild nivå och på samhällelig nivå. Basen för mänskliga välmående är gemenskap och samhörighet. Micro Management by Love handlar om att göra små, bra val i vardagen – baserade i hjärtat och i harmoni med själv och omgivningen. Det förändrar allt.

Min varma medkänsla går till de drabbade av bombattacken i Manchester. Det är ett dåd inte bara mot de förolyckade och deras närstående utan mot hela staden, eftersom det skapar otrygghet och rädsla. Just därför är det viktigt att inte göda dessa känslor för då går vi förövarnas väg.

I stället för att falla ner i hopplöshet kan vi använda det som hänt för att stärka oss själva och varann i kärlek och gemenskap – precis som så vackert skedde i Stockholm efter lastbilsdådet. För nu när hjulen snurrar fort är det än viktigare att välja vad vi lägger vår energi på – för det växer.

Det vi lägger vår energi på får vi mer av.

Vi kan antingen göda Stresskroppen eller ge näring till Lugnkroppen. Den senare är vi skapta för att leva i, det är vårt blueprint. Vårt inre tar hand om sig självt via det autonoma, självgående systemet – och det fungerar optimalt vid lugn, harmoni och känslor av sammanhang, kontakt och kärlek.

Stresskroppen behövs för att mobilisera vid utmanande situationer och under kortare tid. Stannar vi för länge i denna utan återhämtning, ja då sliter vi ner oss själva. Det bidrar till den nuvarande situationen då psykisk ohälsa mer än fördubblats på kort tid (2005-14).

Valet är alltså vårt, att inte stanna kvar i stresskroppen utan medvetet pumpa vår energi i Lugnkroppen. Du gör detta lätt och elegant via Happy Heart-metoden (som beskrivs här). Du kan även stanna upp och göra djupandning, lugnt o stilla – och går du samtidigt i hjärtat med ditt medvetandet blir det mer effektivt. Men se även till att välja bort det som triggar rädslor, som att se på tv, nyheter etc. Var medveten, men mata inte den delen med något.

Redskapen

Vi människor har redan alla redskapen – vi behöver bara använda dem. Både på en personlig nivå för att motverka uttröttning och utmattning, och på ett kollektivt plan för att åter knyta an till varandra. För det moderna konsumtions- och pengasamhället skapar inte gemenskap och förening, tvärtom skapar det tyvärr separation och isolering.

Materialism och pengar är den rådande religionen, trots att mängder av forskning visar att materialism skapar ohälsa, dåligt mående och olycka. Samtidigt göder det egot och girighet. Det behöver inte bli så, men se dig omkring: Vad är det vi har skapat med ett samhälle där allt fler mår psykiskt dåligt? Vårt fokus ligger kanske på fel saker?

Basen för mänskliga välmående är gemenskap och samhörighet. Det ger oss trygghet.

Vi får näring av det, och vi behöver kärleken såsom de gröna växterna behöver solljuset. Det är förutsättningen för ett fungerande liv. Vi är relationsvarelser, och tillsammans kan vi skapa fantastiska saker.

Dessa vidriga attacker på vanliga människor i städer runt om i Europa har bara ett syfte: att splittra oss och göda rädslan så att vi försvagas.  Låt dem inte segra i det.

Använd detta till att stärka och befästa det som det mänskliga samfundet står för: att vi håller ihop, stöttar varandra och gemensamt verkar för något mycket bättre.

Uppvaknandet

Mänskligheten är nu mitt i ett stort uppvaknande, det största på över 2000 år. Det är inte konstigt att det känns och märks, att många skakas i sina grundvalar. Samtidigt är det är vår chans stt skapa något bättre, starkt och bestående. För har man inte vaknat upp, går man halvsovande genom livet…

Dessa brutala tillslag skakar om, får oss att värdera det som verkligen är viktigt – och att värna om det. Kan vi gå den vägen är mycket vunnet. Förstå att vi behöver sluta oss samman för att gemensamt skapa de förändringar som nu behövs. Ensamma är vi svaga, men tillsammans är vi oslagbara!

Detta handlar inte bara om dessa enstaka våldstillslag, det handlar om det underliggande systemet. Vad som egentligen göder dessa illdåd. När vi slutar ge bort vår makt, pengar och röst till omogna, outvecklade män(iskor) i ledning – ja då förändras världen snabbt. Vi behöver fler mogna människor i ledningen runt om i världen nu.

Mitt råd är: använd dessa tragiska attacker till ett uppvaknande om att vi kanske inte lever på bästa sätt – även om det ser bra ut på ytan.

Micro Management by Love

Vi kan välja något nytt – och varje dag är en ny dag. Då föds nya möjligheter att förändra, precis som våra tankar skapar nya banor i hjärnan!

Där du lägger dina tankar och känslor, ditåt går din kraft – det går du mer av. Göd inte rädslorna och Stresskroppen, utan ge näring åt Lugnkroppen och kärleken. Det är det som är kittet i samhället och det enda som kan skapa en bestående värld där alla kan frodas. Det är upp till oss själva att skapa detta nu, en dag i sänder genom små, bra val.

Låt oss skapa ett helt nytt Micro Management by Love! Allt utgår egentligen från det lilla; att vi gör små, bra val i vardagen – baserade i hjärtat och i harmoni med den vi är och omgivningen. Det är egentligen rätt enkelt, men i nuläget behöver vi avsätta tid och fokus på det.

Om alla praktiserade någon form av andligt stärkande metoder varje dag (yoga, meditation, mindfulness, tai chi, qi gong, bön etc) och gjorde hjärtcentrerande aktiviteter, som Happy Heart-metoden, skulle mycket förbättras direkt. Om vi gick in för att göra handlingar utifrån hjärtat och med kärlek – välvilja, medkänsla och en genuin önskan att skapa god energi – ja då göder vi en helt annan energi. Goda handlingar och välvilja blir de nya riktmärkena. Det och tacksamhet är ren näring för hjärtat, och det är via hjärtat som vi skapa gemenskap med andra.

Låt detta agerande vara basen och fundamentet i samhället, för då kan det bara gå rätt!

Dr Sanna Ehdin

 

 Pax vobi domino. • Amor Vincit Omnia.

Fred vare med er. • Kärleken övervinner allt.

 

Dr Sanna Ehdins bloggMening, kärlek & glädje