Riksdagen sade nej till alla vaccinmotioner som skulle innebära vaccinationstvång – en seger för demokratin. 
Läs mer här vad National Health Federation – Sweden skriver: Riksdagen sade nej till alla vaccinmotioner
.
Som immunolog håller jag med om att immunskyddet är viktigt och bör vara så högt som möjligt. Men jag vill påpeka att vaccination hjälper föga om man har ett svagt – eller irriterat (inflammerat) immunförsvar… I första hand borde myndigheterna inrikta sig på att STÄRKA barnens immunförsvar, vilket innebär gratis tillskott av främst D-vitamin, C–vitamin, probiotika, fiskolja (omega 3), selen och en multimineral-vitamintablett. Där skulle man få väldigt stor effekt.
.
God näringsstatus, bra bostadsstandard och god hygien är det som klassiskt har skyddat mot farsoter och infektioner.
Samt att det är viktigt att ta bort allt det som ger både inflammation i kroppen och sänker immunförsvaret: socker, kemiskt processad (onaturliga) fetter och oljor samt skräpmaten. Dvs. ta bort allt den processade industrimaten som skapar inflammation och bäddar för sjukdom – då kan man få verkliga effekter!
.
Alla dessa åtgärder är mkt immunstärkande och minskar risken för infektioner och gör även att man läker fortare. Och det är väl vad man vill åstadkomma – eller hur?
.

Bristfälliga studier på vaccin

Eftersom sjukvårdskomplexet inte har undersökt nedanstående punkter, så är vacciner att betrakta som experimentell behandling och som sådan så måste den alltid vara frivillig. Studier på vacciner är bristfälliga, om man ska veta några saker om vacciner så är det följande:
  • Det finns inga långtidsstudier på biverkningarna av vacciner.
  • Vacciner har inte utvärderats med avseende på sin cancerogena, mutagena eller epigenetiska effekt och inte heller med avseende på effekten på fertilitet.
  • Vacciner har i regel inte genomgått sedvanliga kontrollerade, randomiserade, dubbelblinda effektstudier (som gäller för alla andra läkemedel).
  • Vacciners skadeeffekter/absoluta effektivitet bland vaccinerade har aldrig jämförts med helt ovaccinerade individer.
  • Samt att man tillsätter starka immunretande medel för att trigga immunreaktioner mot det som man vill få en “vaccinationseffekt” emot – och dessa medel kan ställa till skada och problem i kroppen. Det är alldeles för dåligt utvärderat.

Tänk bara på att svininfluensavaccinationen infördes med en helt oskälig hysteri – något som kostade oss skattebetalare över 1 300 miljoner kronor och gav noll och inget… Fick vi något tillbaka på det? Nej, men läkemedelsindustrin tjänade massor på ett iscensatt spöke. 

.
Läs även:

.

Dr Sanna Ehdins blogg